• In bài này

Giải Vô Địch Thế Giới thứ 5 - Bruxelles - 2018

La Commission Technique Internationale
The International Technical Board

199-2017-CTI/VN-26-12-2017

Vs Trần Nguyên Đạo
Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế


QUI LUẬT SINH HOẠT

logo worldcup2018

 Điều 1 :      Qui luật - Ngôn ngữ chính thức. 

01.        Các phái đoàn tham dự phải có bổn phận tôn trọng các Qui luật sinh hoạt và các Qui luật kỹ thuật của Giải vô địch.

02.        Ngôn ngữ chính thức của Giải vô địch là : Việt ngữ, Anh ngữ và Pháp ngữ.


Điều 2 :      Ban tổ chức (BTC) 

Giải vô địch Thế giới được tổ chức bởi Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Vương quốc Bỉ, dưới sự ủy quyền của Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới và đặt dưới sự chỉ đạo của Ủy ban kỹ thuật Quốc tế. 

Thành phần Ban tổ chức gồm :

 TÊN CHỨC DANH
 Vsnt: Ngô Hữu Liễn, Nguyễn Văn Cường  Chủ tọa danh dự

 Vsnt Nguyễn Thế Trường

 Chủ tịch Tổng liên đoàn Thế giới

 Chủ tọa giải vô địch

 Vs Huỳnh Hữu Quí

 Chủ tịch giải vô địch
 HlvLương Quốc Hùng  Trưởng Ban tổ chức
 Hlv Phùng Trọng Kiệt

 Phó Trưởng Ban tổ chức

 COPPENS Fanny  Trưởng Ban đêm chung kết
 DE FRANCQUEN Cécile  Trưởng Ban ghi danh và tiếp tân
 Phùng Lạc Long  Trưởng Ban mạng lưới
 HlvNguyễn Ngọc Nhựt  Trưởng Ban chuyên chở
 VsPhùng Nguyên

 HlvMBONGOLO MBELLA Guillaume

 HlvĐặng Quang Vinh

 CANO Jennifer

 Trưởng Ban thông tin liên lạc và tài trợ

 DE NEVE  Jean-Claude  Trưởng Ban an ninh

 Hlv Phùng Trọng Kiệt

 Vs Trần Quí Bảo

 Trưởng Ban tiếp vận
 HlvMBONGOLO MBELLA Laure  Trưởng Ban trang trí

 DUONG Bich Truyen

 MBONGOLO MBELLA Maud

 Trưởng Ban khách sạn và ẩm thự

 Hlv HERMANS Yves

 Phùng Lạc Long

 Trần Tuấn Hoàn

 Trưởng Ban Vidéo và nhiếp ảnh

  

Điều 3 :      Ban Kỹ Thuật

 NOM QUỐC GIA  CHỨC DANH
 Vsnt Phan Dương Bình (VN) VN   Chủ tịch Hội đồng Khảo thí danh dự
 Vsnt Trần Nguyên Đạo(Fr) fr  Chủ tịch Hội đồng Khảo thí
  Vsnt Nguyễn Tiến Hội (Ger) de  Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Khảo thí
 Vsnt Nguyễn Thế Hùng (Usa)  Phó Chủ tịch thứ hai Hội đồng Khảo thí
Vsnt Võ Trung (Usa) Phó Chủ tịch thứ ba Hội đồng Khảo thí
Vs GUERRIB Amar (Fr) fr Giám đốc các Giải vô địch
Vs Phùng Nguyên (B)   Phó Giám đốc các Giải vô địch
 Vs Hà Kim Khanh (Fr)  Trách nhiệm tổ chức trình luận án võ sư
 Vs Jurgen Schwerdtmann (Ger) de
 Vs MIESCH Philippe (Fr) fr
 Vs Hà Chí Thành (Suisse)  Trách nhiệm Ban Khiếu nại
 Vs Phi Long (Fr) fr
 Vs Seydina Ababacar DIOUF (Senegal)
 Vs Crozon Serge (Fr)  Giám đốc các giải đấu tự do Huyền đai
 Vs APPIAH Georges (Ger)
 Vs Nguyễn Bá Dương (Usa)
 Vs GREGORI Emmanuel (Fr)  Giám đốc các giải đấu tự do Lam đai
 Vs MARK Holzwarth (Ger)
 Vs TK Kevin (Usa)
 Vs BLOUME Daniel (Fr)  Giám đốc các giải Kỹ thuật Huyền đai
 Vs Phạm Thị Cúc (Usa)
 Vs LOAI BA Phuc (Fr)
 Vs Hà Kim Chung (Fr)  Giám đốc các giải Kỹ thuật Lam đai
 Vs Hồ Quang Thanh Sơn (Aus)
 Vs NASSOURI Moussa (Burkina-Faso)
 Vs Tran Antonella (Fr)  Giám đốc các giải Kỹ thuật Thiếu nhi
 Vs MENDEZ Javier (Esp)
 Vs ULADZIMIR Papou (Biélorussie)
 -

 

Điều 4 :      Thành phần tham dự 

 •  Tất cả các Liên đoàn quốc gia, các Hiệp hội, các Câu lạc bộ…, thành viên Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới, hoặc được BTC mời tham dự, đều được quyền tham gia Giải vô địch và không giới hạn nhân số. 

 • BTC chính thức mời tất cả các Chủ tịch Liên đoàn quốc gia, thành viên Tổng Liên đoàn Thế giới, các võ sư từ trình độ hồng đai nhất cấp trở lên (huyền đai đệ ngũ đẳng), thành viên Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới, hoặc được BTC mời, đều được đài thọ các chi phí khách sạn và ẩm thực trong thời gian sinh hoạt từ 26 đến 29 tháng 07-2018.

 Điều 5 :      Ghi danh 

Các phái đoàn tham dự phải thành lập một danh sách chích thức, gửi đến BTC trước ngày 15 tháng 05-2018 với các chi tiết sau đây :

 •       Tên, họ - Ngày sinh - Địa chỉ  - Quốc tịch.

 •       Số sổ thông hành. (ngoại trừ các quốc gia Âu Châu, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và Úc Đại Lợi)

 •       Tư cách tham dự : Lãnh đạo phái đoàn, thí sinh hoặc tham dự viên.

 •       Đẳng cấp, loại mắu (groupe sanguin) và các hạng cân (kilogram).

 •       Các thí sinh vị thành niên (dưới 18 tuổi) phải có đơn chấp thuận của phụ huynh

 •       BTC sẽ trả lời việc chấp nhận hoặc từ chối việc ghi danh chậm nhất vào ngày 10 tháng 6 năm 2018.

 •      Việc thanh toán chi phí khách sạn, ăn uống, phải được thực hiện trước ngày 20 tháng 6 năm 2018 với số tài khoản sau đây : Vovinam Viet Vo Dao Belge ASBL : 

  • Địa chỉ : Clos du Chemin Creux 6B boîte 3 - 1030 Bruxelles – Belgique
  • IBAN: BE64 0017 1114 3452
  • SWIFT/BIC: GEBABEBB

BTC có quyền từ chối đăng ký trong trường hợp không thanh toán hoặc thanh toán trễ.

Dữ liệu cá nhân của các thành viên tham gia được xử lý theo luật của Vương quốc Bỉ ngày 8 tháng 12 năm 1992 về việc bảo vệ quyền riêng tư và đặt dưới trách nhiệm của: Cécile de Franquen :

( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )


Việc xử lý dữ liệu cá nhân của các thành viên đăng ký và xin Visa. BCT có quyền truyền thông lên Tổng liên đoàn Thế giới và các Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của Bỉ trong trường hợp xin Visa, ngoại trừ các phái đoàn là công dân của các quốc gia thành viên của Cộng đồng châu Âu, Hoa Kỳ, Canada và Úc. 

Điều 6 :      Thành phần lãnh đạo phái đoàn 

01.Mỗi phái đoàn được chia thành 3 thành phần như sau :

 •           Một Trưởng phái đoàn : đại diện chính thức của đoàn đối với BTC.

 •           Một Huấn luyện viên : đại diện kỹ thuật chính thức của đoàn đối với Ban giám khảo và BTC.

 •           Một Thông dịch viên : nếu phái đoàn không nói tiếng Pháp, Anh hoặc tiếng Việt. 

02.Một lãnh đạo phái đoàn có quyền kiêm nhiệm 2 hoặc 3 chức vụ trên.

03.Các Huấn luyện viên của đoàn không được quyền tham dự với tính cách : Thí sinh, hoặc Ban giám khảo hoặc Ban trọng tài.

04.Các thí sinh, không được quyền tham dự trong Ban giám khảo hoặc Ban trọng tài.

05.Các phái đoàn tham dự đều có tính cách độc lập và phải tự quản lý các hành lý, dụng cụ, của các thí sinh và các tham dự viên của phái đoàn của mình. Trưởng phái đoàn là người có trách nhiệm về tất cả các hành động của các thành viên trong phái đoàn. BTC sẽ không có trách nhiệm trong các trường hợp mất cắp hoặc thất lạc trong bất cứ trường hợp nào.

 Điều 7 :      Võ phục – Phù hiệu - Đẳng cấp 

01.Võ phục chính thức của các thí sinh và Ban giám khảo được ấn định như sau : 

 • Võ phục mầu xanh da trời của Vovinam-Việt Võ Đạo.
 • Phù hiệu chính thức của Vovinam-Việt Võ Đạo trên ngực trái võ phục.
 • Tên của phái đoàn (không bắt buộc) : Được quyền có một sự khác biệt duy nhất là tên của phái đoàn (bằng chữ), và phải được thêu bằng mầu đỏ trên võ phục phía vai phải hoặc sau lưng, theo thí dụ sau đây : "Senegal" , "France", "Canada", "Viet Nam" hoặc  "Paris", "Genève", "Vancouver", "Texas", "Nha Trang", "Saigon" .... 
 • Tên của thí sinh (không bắt buộc) : Được quyền thêu trên ngực phải võ phục và phải tôn trọng các qui luật sau đây : 
  • Trình độ Sơ cấp : Tên mầu Vàng, trên nền Xanh đậm
  • Trình độ Trung cấp : Tên mầu Đỏ trên nền Vàng.
  • Trình độ Cao đẳng : Tên mầu Trắng trên nền Đỏ. 

02.Đai và đẳng cấp : phải tôn trọng : 

 • Đai loại nhỏ, thường dùng trong Vovinam-Việt Võ Đạo với các cấp (các gạch trên đai) phải được thêu bên phía trái của đai và không được quyền thêm bất cứ một hình thức nào khác, ngoại trừ danh xưng : "Vovinam-Việt Võ Đạo "
 • Đai trình độ sơ cấp : Đai mầu Xanh đậm với các gạch Vàng.
 • Đai trình độ trung cấp và cao cấp : đai đen quốc tế với các gạch trắng (kể cả các thí sinh chuẩn hồng đai). Ngoại trừ trọng tài và giám khảo được quyền đeo hồng đai tùy theo ý muốn. 

03.Các thí sinh không tôn trọng các điều khoản trên, đều có thể bị loại và cấm không được tham dự. 

Điều 8 :      Trách nhiệm của Ban Kỹ Thuật 

01.Trọng tài và Giám khảo 

 • Các Trọng tài và Giám khảo không được kiêm nhiệm chức năng Huấn luyện viên hoặc Thí sinh.
 • Các Trọng tài và Giám khảo được chỉ định bởi Chủ tịch Hội đồng khảo thí và Giám đốc Giải vô địch. 

02.Tiêu Chuẩn chọn lựa Trọng tài và Giám khảo 

 • Các Trọng tài và Giám khảo phải có trên 18 tuổi ngày khai mạc Giải vô địch.
 • Các Giám khảo bộ môn song đấu tự do Huyền đai, phải có trình độ tối thiểu là Huyền đai Đệ tứ đẳng Quốc tế (Chuẩn hồng đai).
 • Các Trọng tài phải có trình độ tối thiểu là Huyền đai Đệ tam đẳng Quốc tế. 

03.Trọng tài giờ và Ban y tế 

 • Trong suốt thời gian thi đấu, Ban Tổ Chức có nhiệm vụ tổ chức sự hiện diện thường trực của một Bác sĩ hoặc của Ban y tế. Ban này có nhiệm vụ bảo đảm tất cả những đòi hỏi liên quan đến vấn đề sức khoẻ của tất cả các môn sinh tham dự.
 • Trọng tài giờ, Bác sĩ, Ban y tế, thảm, dụng cụ thi đấu, áo giáp…, được bổ nhiệm và đặt dưới trách nhiệm của Trưởng Ban tổ chức.

 Điều 9 :      Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Khảo thí 

 • Chỉ định các Trọng tài và các Giám khảo cùng với Giám đốc giải vô địch.
 • Kiểm soát và theo dõi các Giám khảo và Trọng tài cùng với sự phụ tá của các Phó Chủ tịch.
 • Bảo đảm và theo dõi tính vô tư hoặc không thiên vị của các Giám khảo.
 • Áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với các Thí sinh hoặc các Phái đoàn không tôn trọng Qui Luật.
 • Chứng nhận và ký các bằng cấp và các kết quả giải vô địch. 

Điều 10 :      Nhiệm vụ của Giám đốc Giải vô địch 

 • Chỉ định các Trọng tài và các Giám khảo cùng với Chủ tịch Hội đồng Khảo thí
 • Điều hành tổng quát tất cả các giải vô địch.
 • Quyết định và phân sử tất cả các xung đột và bất đồng ý kiến trong giải vô địch hoặc các vấn đề không ghi trong các qui luật. 

Điều 11 :      Bảo hiểm – An ninh – Trách nhiệm

01.        Bảo hiểm 

Tất cả các Thí sinh - kỹ thuật hoặc song đấu tự do - đều phải có bảo hiểm và chứng thư của bác sĩ (có khả năng và sức khoẻ để thi đấu) của quốc gia mình trước khi tham dự. Kiểm tra sức khoẻ phải được đặc biệt lưu ý đến hệ thống mạch máu và tim, các cơ bắp và tình trạng của da thịt.

BTC từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với việc không thực hiện nhiệm vụ này 

02.        An Ninh 

Để đảm bảo sự an ninh của tất cả, BTC sẽ thực hiện huy hiệu cho các tham dự viên để dễ kiểm soát.

BTC có quyền từ chối quyền tham dự trong trường hợp những ai từ chối kiểm tra an ninh hoặc BTC cảm thấy nguy hiểm.

Tất cả các võ sư, các thành viên tham gia phải chấp nhận các biện pháp an ninh do BTC áp dụng. Những biện pháp này có thể như sau :

 • Kiểm soát tên tuổi
 • Kiểm soát bằng máy dò kim loại
 • Kiểm soát hành lý
 • kiểm soát các vũ khí và các hàng hóa bị cấm


Để dành sự dễ dàng việc kiểm tra an ninh, chúng tôi yêu cầu các tham dự viên thực hiện các việc sau đây trước khi đi qua máy dò kim loại:

 • Lấy ra tất cả các vật bằng kim loại như chìa khóa, điện thoại di động, đồng xu, ví và đặt tất cả các đồ vật này vào thùng nhựa
 • Lấy các điện thoại, máy vi tính xách tay ra khỏi túi xách
 • Tuân hành theo khuyến cáo của nhân viên an ninh 

03.        Trách Nhiệm

Khi việc đăng ký và thanh toán, các thành viên tham gia có mối quan hệ hợp đồng với BTC. BTC có nhiệm vụ bảo đảm về mặt an ninh. Đó là nghĩa vụ về phương tiện, chứ không phải kết quả, nói cách khác, không thể tiên đoán được tất cả mọi việc có thể sảy ra mà BTC đã tận lực đảm bảo sự an toàn cho tất cả các tham dự viên.

Trách nhiệm của các tham dự viên là : chấp nhận những rủi ro bình thường liên quan đến việc tranh giải. Với nhu cầu áp dụng một cách nhất quán và nghiêm ngặt các hình thức kỷ luật 

Điều 12 :      Kiểm tra dược liệu kích thích 

Tinh thần thượng võ là điều quan trọng bậc nhất. Do đó bất kỳ dược liệu kích thích nào, trực tiếp hay gián tiếp, đều nghiêm cấm.

Các biện pháp chống dược liệu kích thích có thể được khám nghiệm bất cứ lúc nào bởi Cơ quan có thẩm quyền trên lãnh thổ Vương Quốc Bỉ.

Nếu một thành viên bị khám phá sử dụng dược liệu kích thích, các biện pháp xử phạt kỷ luật nghiêm trọng sẽ được áp dụng.

Các Huấn luyện viên, Ban lãnh đạo của đoàn và tất cả những người đóng góp trực tiếp hay gián tiếp đến việc sử dụng dược liệu kích thích đều phải chịu các chế tài kỷ luật tương tự. 

Điều 13 :  Vệ sinh và an toàn trong các trung tâm và phòng tập


Vũ khí chỉ có thể được sử dụng trong lúc thi hoặc để trong các khu vực đã được chỉ định. Vũ khí và túi thể thao không được để một cách bừa bãi. Trong mọi trường hợp, các tham dự viên phải đảm bảo sự an toàn của người khác và cho chính bản thân của mình.

Ăn uống trong phòng tập thể dục hoặc ở những nơi không được chỉ định đều bị nghiêm cấm. Các rác phải được vất vào các thùng rác đã được đặc biệt tuyển lựa theo từng thành phần khác nhau của rác.
 

Điều 14 :  Kỷ luật 

Tuyệt đối cấm tất cả các hình thức : Bàn luận, biểu dương, phản đối... liên quan đến các lãnh vực chính trị, tôn giáo hoặc kỳ thị chủng tộc trong suốt thời gian Giải vô địch. 

Điều 15 :  Trừng phạt 

Trong trường hợp không tôn trọng các điều trong qui luật này. BTC có quyền trục xuất một hoặc nhiều thành viên hoặc tất cả phái đoàn và không có quyền khiếu nại. 

Điều 16 :  Quyết định ngoài qui luật 

Các trường hợp không qui định trong qui luật này sẽ được BTC quyết định tại chỗ.© Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới | http://vovinamworldfederation.com