0000009742-titre vovinam vvd1 Officiel

 hdvstg vovinam

 Le Conseil Mondial des Maîtres Vovinam-Viet Vo Dao
The World Council of Masters Vovinam-Viet Vo Dao

 tldtg vovinam

 La Fédération Mondiale de Vovinam-Viet Vo Dao
The Vovinam-Viet Vo Dao World Federation


 

Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế

The International Technical Board

La Commission Technique Internationale

205-2018-CTI/VN-10-02-2018

Võ sư Trần Nguyên Đạo

Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật Quốc tế 

 

v/v : Công bố kết quả khoá thi trung đẳng quốc tế ngày 15-11- 2017 tại Bamako - Mali 

 

Thưa quí thầy, các lãnh đạo cùng môn sinh các cấp 

 

Trân trọng công bố kết quả chính thức cuộc thi trung đẳng quốc tế khoá : II – 2017, được tổ chức vào ngày 15-11-2017 tại Bamako - Mali như sau : 

Trình độ Lam đai III cấp lên Hoàng đai I Cấp

 

-        Thủ khoa   : TEBSOUKE Ousmane

-        Á khoá      : TRAORE Sékou

-        Và 6 môn sinh


Trình độ Hoàng đai I Cấp lên Hoàng đai II Cấp

 

-        Thủ khoa   : CISSE Alfousseni

-        Á khoa      : BERTHE Moumine

-        Và 9 môn sinh


Trình độ Hoàng đai II Cấp lên Hoàng đai III Cấp

 

-        Thủ khoa   : MAIGA Aboubacar

-        Á khoa      : KEITA Bécaye

-        Và 4 môn sinh Thay mặt Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới, chúng tôi bày tỏ sự vui mừng trước kết quả tốt đẹptỏ lời khen ngợi đến tất cả các thí sinh. Paris ngày 10-02-2018.

Võ sư Trần Nguyên Đạo

 

Bản sao kính gửi :

 

-        Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới

-        Thượng Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới

-        Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới

-        Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Phi châu

-        Các Liên đoàn quốc gia, thành viên Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới