Danh sách chính thức võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Quốc Tế

Danh sách này bao gồm các võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo được chính thức công nhận bởi Hội Đồng Võ Sư Thế Giới và Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới. Danh sách được tu chỉnh hàng năm bởi võ sư Tổng Thư Ký Hội Đồng Võ Sư Thế Giới.

Liste officielle des Maîtres Internationaux de Vovinam-VietVoDao

La liste officielle des maîtres internationaux de Vovinam-Viet Vo Dao est reconnue par le Conseil Mondial des Maîtres et par la Fédération mondiale de Vovinam-Viet Vo Dao. Elle est mise à jour annuellement par le Secrétaire Général du Conseil Mondial des Maîtres.

Official list of International Masters of Vovinam-VietVoDao

The official list of international masters of Vovinam-Viet Vo Dao is recognized by the World Council of Masters and the World Federation of Vovinam-Viet Vo Dao. It is updated annually by the General Secretary of the World Council of Masters.

| | | | | | | | | | | | | vietnam


 

Vovinam-Việt Võ Đạo Cộng Hoà Liên Bang Đức
Allemagne / Germany

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

 Nguyễn Tiến Hội vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

2

 Schwerdtmann Jürgen

6ème Dang

Master

3

 Özen Can

5ème Dang

Master

4

 Appiah George

5ème Dang

Master

5

 Holzwarth Mark

4ème Dang

Master-Trainee

6

 Huck Sven

4ème Dang

Master-Trainee

7

 Straub Carsten

4ème Dang

Master-Trainee

8

 Trojan Axel

4ème Dang

Master-Trainee

9

 Krause Simone (F)

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Úc Đại Lợi
Australie / Australia

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

 

Trần Huy Quyền (1945-2001)

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

1

Lê Công Danh

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

2

Nguyễn Văn Thông

 

Master

3

Lê Thành Nhân vovinam hongdai 3

blackbelt 77ème Dang

Master

4

Hồ Quang Thanh Sơn vovinam hongdai 2

blackbelt 66ème Dang

Master

5

Trần Quang Sơn vovinam hongdai 2

blackbelt 66ème Dang

Master

6

Phạm Thị Loan (F)

5ème Dang

Master

7

Lê Hữu Tài

4ème Dang

Master-Trainee

8

Nguyễn Hữu Hùng

4ème Dang

Master-Trainee

9

Nguyễn Ngọc Anh

4ème Dang

Master-Trainee

10

Lê Quang Trung

4ème Dang

Master-Trainee

11

Nguyễn Văn Tuấn

4ème Dang

Master-Trainee

12

Võ Kinh Quốc

4ème Dang

Master-Trainee

13

Trần Pierre

4ème Dang

Master-Trainee

14

Trần Thông Vincent

4ème Dang

Master-Trainee

15

Hứa Quang

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Vương Quốc Bỉ
Belgique / Belgium

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

Huỳnh Hữu Quý vovinam hongdai 3

blackbelt 77ème Dang

Master

2

Phùng Nguyên

4ème Dang

Master-Trainee

  3 Trần Quí Bảo 4ème Dang Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Bạch Nga
Biélorussie / Bielorussia

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

PAPOU Uladzimir

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Burkina-Faso
Burkina-Faso

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

KINDA Jean-Pascal vovinam hongdai 1

blackbelt 55ème Dang

Master

  1 NASSOURI Moussa vovinam hongdai 1 blackbelt 55ème Dang Master
  2 SAVADOGO Arouna 4ème Dang Master-Trainee
  3 KONOMBO Alfred 4ème Dang Master-Trainee
  4 BARRO Souleymane 4ème Dang Master-Trainee
  5 DADIORI Ibrahima 4ème Dang Master-Trainee
  6 SANKARA Mahamady 4ème Dang Master-Trainee
  7 WANTOU Aouetou François 4ème Dang Master-Trainee
  8 SAWADOGO Philippe 4ème Dang Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Gia Nã Đại
Canada

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

 

1

Hà Trọng Thịnh

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

2

Nguyễn Hữu Tô Đồng

6ème Dang

Master

 

3

Trần Văn Trung

6ème Dang

Master

 

4

Phạm Đình Tự

6ème Dang

Master

 

5

Nguyễn Cao Khanh

5ème Dang

Master

 

6

Bùi Thị Tuyết Nga (F)

5ème Dang

Master

 

7

Phạm Ngọc Danh

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Biên Ngà 
Côte d'Ivoire / Ivory Cost

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

KOUYATE Vazoumama

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Tây Ban Nha
Espagne / ESPAÑA

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

Méndez Febles Francisco Javier vovinam hongdai 1

blackbelt 55ème Dang

Master

2

Hdez Rodríguez Salvador

4ème Dang

Master-Trainee

3

Santana Sánchez Juan Manuel

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp
France

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

   Rouquette Jean-Claude

4ème Dang

Master-Trainee

1

 Trần Nguyên Đạo

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

2

 Nguyễn Thế Trường

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

3

 Hà Kim Khánh vovinam hongdai 3

blackbelt 77ème Dang

Master

4

 Ly Sary

6ème Dang

Master

5

 Nguyễn Phi Long

6ème Dang

Master

6

 SFORZA Aldo

6ème Dang

Master

7

 MIESCH Philippe

6ème Dang

Master

8

 BLOUME Daniel

6ème Dang

Master

9

 Hà Kim Chung

6ème Dang

Master

10 

CROZON Serge

6ème Dang

Master

 11   Bá Hiển

5ème Dang

Master

12

 TRAN Antonella (F)

5ème Dang

Master

13

 GUERRIB Amar

5ème Dang

Master

14

 LOUAI Bá Phúc

5ème Dang

Master

15

 SEURIN Thierry

5ème Dang

Master

16 

 PY Michel

5ème Dang

Master

17

 TA Jean-Pierre

4ème Dang

Master-Trainee

18

 GREGORI Emmanuel

4ème Dang

Master-Trainee

19

 NAGOT Angela (F)

4ème Dang

Master-Trainee

20

 FAUCHER Gérald

4ème Dang

Master-Trainee

21

 GEURRIB Mai (F)

4ème Dang

Master-Trainee

 22 FALEYRAS Alex 4ème Dang Master-Trainee
 23 LAMA  David 4ème Dang Master-Trainee
 24 QUILLIOT Fabrice 4ème Dang Master-Trainee
 25 NGUYEN Dinh Hoang 4ème Dang Master-Trainee
 26 GELARD Lionel 4ème Dang Master-Trainee
 27 THONGDARA Frédéric 4ème Dang Master-Trainee
 28 SCHMITT Franck 4ème Dang Master-Trainee
 29 NOUARD Olivier 4ème Dang Master-Trainee
 30 De Brou Bruno 4ème Dang Master-Trainee
 31 HANAFI Rudy 4ème Dang Master-Trainee
 32  GUEBRI Hubert 4ème Dang Master-Trainee
 33  RIBEIRO Frédéric 4ème Dang Master-Trainee
 32  GUEBRI Hubert 4ème Dang Master-Trainee
 33  RIBEIRO Frédéric 4ème Dang Master-Trainee
 34  LE CHEVALLIER Gilles 4ème Dang Master-Trainee
 35  TRAN VAN NHIEU David 4ème Dang Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Ý Đại Lợi
Italie / Italia

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

Nguyễn Hữu Sang

5ème Dang

Master

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Mali
Mali

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

NDOYE Oumar vovinam hongdai

4ème Dang

Master-Trainee


Vovinam-Việt Võ Đạo Maroc
Marocco

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

EL ABDELLAOUI Salaheddine vovinam hongdai

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Senegal
Sénégal

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

SENE Abdoulaye

6ème Dang

Master

2

Seydina Ababacar DIOUF

5ème Dang

Master

3

BA Aliou

4ème Dang

Master-Trainee

  4 CISSE Sadio (F) 4ème Dang Master-Trainee
  5 DIEDHIOU Mohamed Laclatif 4ème Dang Master-Trainee
  6 FALL Moustapha 4ème Dang Master-Trainee
  7 KA Maham 4ème Dang Master-Trainee
  8 DIOGOYE Gérald David 4ème Dang Master-Trainee
  9 DIOUF Mouhamadou Moustapha 4ème Dang Master-Trainee
  10 NIANG Mamath 4ème Dang Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Thụy Sĩ
Suisse / Switzerland

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

Hà Chí Thành

7ème Dang

Master

2

Phạm Công Hoà

4ème Dang

Master-Trainee

3

Phan Đình Tuy Jean

4ème Dang

Master-Trainee

4

HA Julie Xuan Thao (F)

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Liên Bang Nga
Russie / Russia

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

PROSHUNIN Leonid

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Hoa kỳ
Etats-Unis / USA

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

 

 Trần Đức Hợp (1931-2000)

Thượng Đẳng - Supreme

Master

   Nguyễn Văn Lương

5ème Dang

Master

  Nguyễn Văn Đỏ

4ème Dang

Master-Trainee

   Phạm Phú Thành

5ème Dang

Master

   Nguyễn Dần

Thượng Đẳng - Supreme

Master

 1 Nguyễn Văn Cường   vovinam-daichuongmon

President World Council of masters

Grand Master

 2  Lê Trọng Hiệp

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

 3  Phạm Hữu Độ

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

 4  Lê Văn Phúc

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

 5  Trần Bản Quế

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

 6  Phan Quỳnh

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

 7  Ngô Hữu Liễn

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

 8  Trần Thế Phượng

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

 9  Nguyễn Văn Đông

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

 10  Huỳnh Trọng Tâm

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

 11  Nguyễn Thế Hùng Thượng Đẳng - Supreme Grand Master
 12  Võ Văn Trung Thượng Đẳng - Supreme  Grand Master
 13  Trần Văn Bé

8ème Dang

Master

 14  Nguyễn Tiến Hoá

7ème Dang

Master

 15  Trần Văn Vịnh vovinam hongdai 4

blackbelt 88ème Dang

Master

 16  Kiều Công Lang vovinam hongdai 4

blackbelt 88ème Dang

Master

 17  Tôn Thất Lăng vovinam hongdai 3

blackbelt 77ème Dang

Master

 18  Võ Thành Long

6ème Dang

Master

 19  Bùi Khắc Hùng

6ème Dang

Master

 20  Tạ Văn Lương Việt

6ème Dang

Master

 21  Nguyễn Trung Thành

6ème Dang

Master

 22  Phạm Văn Thành

6ème Dang

Master

 23  Nguyễn Bá Dương

6ème Dang

Master

 24  Phạm Thị Cúc (F)  6ème Dang Master
 25  Trần Huỳnh Long  6ème Dang Master 
 26  Nguyễn Văn Hoàn

5ème Dang

Master

 27  Nguyễn Văn Ngà

5ème Dang

Master

 28  Nguyễn Chính

5ème Dang

Master

 29  Lê Đoàn

5ème Dang

Master

 30  Lê Huy Chương

5ème Dang

Master

 31  Phùng Mạnh Tâm

5ème Dang

Master

 32  Lê Quang Liêm

5ème Dang

Master

 33  Trần Văn Hoài

5ème Dang

Master

 34  Nguyễn T. Kevin

5ème Dang

Master

 35  Phạm Văn Bảo

5ème Dang

Master

 36 Nguyễn Văn Tâm

5ème Dang

Master

 37 Trần Bảy (F) vovinam hongdai 2

blackbelt 65ème Dang

Master

 38 Huỳnh Thu Hà (F)

5ème Dang

Master

 39 Lê Tấn Khanh

5ème Dang

Master

 40 Nguyễn Văn Kính  5ème Dang  Master
 41  Nguyễn Văn Phụng

4ème Dang

Master-Trainee

 42  Đỗ Anh Tuấn

4ème Dang

Master-Trainee

 43  Trần Mỹ Đức

4ème Dang

Master-Trainee

 44  Lê Quang Danh

4ème Dang

Master-Trainee

 45  Nguyễn Thị Lài (F)

4ème Dang

Master-Trainee

 46  Cấn Đình Thọ

4ème Dang

Master-Trainee

 47  Trần Văn Thanh

4ème Dang

Master-Trainee

 48  Wòng Cầu

4ème Dang

Master-Trainee

 49  Nguyễn T. Thomas

4ème Dang

Master-Trainee

 50  Nguyễn Hạnh

4ème Dang

Master-Trainee

 51  ORNELAS José

4ème Dang

Master-Trainee

 52  Phạm Công An

4ème Dang

Master-Trainee

 53 Phạm Hoàng Đức

4ème Dang

Master-Trainee

 54 Nguyễn Viết Hùng 4ème Dang Master-Trainee
 55 EDWIN Thanh Tong 4ème Dang Master-Trainee
 56 Võ Như Thúy (F) 4ème Dang Master-Trainee
 57 Nguyễn Tài 4ème Dang Master-Trainee
 58 Lê  Minh Đức 4ème Dang Master-Trainee
 59 Diệp Steven 4ème Dang Master-Trainee
 60 Nguyễn Hữu Đức Jamie 4ème Dang Master-Trainee
 61 Tống Tùng 4ème Dang Master-Trainee
 62 Nguyễn Hùng Dũng 4ème Dang Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Ukraina
Ukraine / Ukraina

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

Maksym Vershyna

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Việt Nam
Vietnam

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

   Phùng Mạnh Chữ (1938-1967)

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

   Trần Huy Phong (1938-1997)

Chưởng Môn - Patriarch

Grand Master

   Trịnh Ngọc Minh (1939-1998)

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

   Lê Sáng (1920-2010)

Chưởng Môn - Patriarch

Grand Master

  1  Phan Dương Bình

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

  2  Nguyễn Văn Thông

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

  3  Trần Tấn Vũ

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

  4  Ngô Kim Tuyền

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

  5  Vũ Kim Trọng

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

  6  Trương Quang An

5ème Dang

Master

  7  Văn Chu Đồng

5ème Dang

Master

  8  Nguyễn Xuân Hải

5ème Dang

Master

  9  Nguyễn Mạnh Thắng

5ème Dang

Master

 10  Lê Hoàng Ngân

5ème Dang

Master

 11  Nguyễn Văn Chi

4ème Dang

Master-Trainee