Thông báo tổ chức đại hội Vovinam-VVĐ Thế giới kỳ 7

Kính thưa quí vị Võ sư,
Các lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo, đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới kỳ VII (1), sẽ được tổ chức vào các ngày 25, 2627 tháng 05 -2012 tại Paris - Cộng Hoà Pháp.

Trên nguyên tắc, đại hội được dự trù sẽ tổ chức tại Hoa kỳ, Houston-Texas, theo yêu cầu của Vovinam-VVĐ Texas và đã được Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Thế giới biểu quyết thông qua nhân giải vô địch thế giới lần thứ ba (2) vào tháng 08-2010 tại Cộng Hòa Liên Bang Đức. Nhưng rất tiếc, tháng 06-2011 vừa qua, chúng tôi được Vovinam-VVĐ Texas thông báo sẽ không tổ chức vì lý do kỹ thuật.

Kính thưa quí vị, Đại hội thế giới kỳ VII-2012 sẽ là một khúc quanh mới cho tổ chức của chúng ta trên phương diện toàn cầu, bởi chúng ta sẽ bầu cử lại toàn bộ các nhân sự lãnh đạo của hệ Vovinam-VVĐ Thế giới đó là :

  • Hội Đồng Võ Sư Vovinam-VVĐ Thế Giới. Một cơ quan lãnh đạo chuyên môn, đặc trách về các vấn đề võ đạo, võ thuật, đai đẳng, thi cử, trình luận án …  có nhiệm vụ theo dõi, phát triển và giúp đỡ các Liên đoàn Quốc gia hoặc các Trung tâm huấn luyện Vovinam-VVĐ trên toàn thế giới.
  • Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Thế Giới. Cơ quan lãnh đạo hành chánh và đại diện Môn phái về phương diện Pháp lý. Là cơ quan lãnh đạo và điều hành các Liên đoàn Quốc gia trên phương diện quốc tế, có bổn phận chăm sóc, điều hành, phát triển và kiểm xoát tổng quát..

Ngoài ra, đây cũng là dịp để các võ sư và các đại biểu, biểu quyết các dự án, các đề nghị, các qui ước quốc tế… hầu tiếp tục cải thiện cơ chế và hệ thống sinh hoạt của chúng ta. Nó cũng là dịp để các võ sư trên thế giới, thi đẳng cấp, trình luận án hoặc được đề nghị tân thăng theo « Qui Ước Đẳng Cấp Quốc Tế »   mà chúng ta đã biểu quyết và thi hành từ nhiều năm qua (3) .

Ban Tổ Chức sẽ được đặt dưới sự điều động của Tổng Liên Đoàn Thế Giới, Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế cùng sự hỗ trợ của Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Cộng Hoà Pháp. Chúng tôi sẽ đài thọ kinh phí khách sạn và ẩm thực cho các võ sư thành viên Hội Đồng Võ Sư Thế Giới và các Chủ Tịch Liên Đoàn Quốc Gia trong các ngày đại hội.

Trong những ngày sắp tới, quí vị sẽ nhận được văn thư triệu tập cùng chương trình chi tiết, các qui luật bầu cử, ứng cử và qui chế trình luận án võ sư quốc tế.

Đặc biệt đại hội kỳ VII, Paris-2012, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức song song một giải vô địch Quốc tế, được đặt tên là « Giải Hội Đồng Võ Sư Thế Giới » (Coupe du Conseil Mondial des Maîtres - Cup of the World Council of Masters). Nhằm mục đích tạo một luồng gió hào hứng đến các môn sinh trên thế giới.

Như quí vị đã biết, hệ thống của chúng ta chỉ tổ chức Giải Vô địch Thế giới, 4 năm một lần, theo khuôn mẫu Olimpic. Nhưng được xen kẽ bởi các giải vô địch của các Châu. Chính vì thế cứ hai năm một lần, các Môn sinh được tham dự một giải vô địch bề thế và có tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên đối với các lục địa như : Mỹ châu, Úc Châu và Á Châu, vì chưa đủ điều kiện tổ chức các giải trong Châu của mình, nên phải đợi 4 năm mới có một lần. Vì lý do đó và lợi dụng Đại hội Vovinam-VVĐ Thế giới Kỳ VII, cùng với sự hiện diện của các võ sư và các lãnh đạo quốc gia, chúng tôi sẽ tổ chức một giải vô địch với tầm cỡ quốc tế, để bù đắp và hoà mình với nhu cầu chung của các Môn sinh trên thế giới.

« Giải Hội Đồng Võ Sư Thế Giới » này, sẽ được tổ chức tại Paris và sẽ hợp tác với Liên đoàn Vovinam-VVĐ Pháp nhân ngày lễ giỗ tổ thứ 52 và giải vô địch toàn quốc, thường được tổ chức hàng năm. Trong những ngày sắp tới. Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế sẽ gửi đến quí vị những chi tiết như : Bộ môn thi đua, điều luật, qui luật tranh giải cũng như các điều kiện tham gia.

Kính chúc quí vị chuẩn bị trọn vẹn và hẹn tái ngộ tại Pháp để cùng nhau đón xuân-Paris và đưa đại hội kỳ VII bước vào con đường hiện đại trong trưởng thành.

Paris, ngày 30-09-2011.

Tổng Thư Ký Hội Đồng/Vs Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới, Vs Trần Nguyên Đạo.

Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Thế Giới, Vs Nguyễn Thế ThierryGhi chú :

  1. Đại hội kỳ I : 1996-Paris, Kỳ II : 1998-Houston, Kỳ III : 2000-California, Kỳ IV : 2002-Paris, Kỳ V : 2004-Houston, Kỳ VI : 2008-Paris.
  2. 4 năm một lần : Lần thứ nhất : Paris-2002, lần thứ hai Alger-2006 và lần thứ ba : Đức-2010. Lần thứ tư sẽ được tổ chức tại Paris-2014.
  3. Qui Ước Đẳng Cấp Quốc Tế được biểu quyết nhân đại hội thế giới kỳ III : 2000-California và cập nhật hoá kỳ VI : 2008-Paris.