Triệu Tập Đại Hội Thế Giới kỳ 10 - 2024

 titre vovinam vvd1 officiel  350x35 

vovinam-vvd hdvstg tldtg


logo vovinam vvd officiel 80x120logo10mecongres tunisie              


Réf : 147-24-TTK/VN_22-02-2024

 


Triệu tập Đại hội 

Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới kỳ 10 - 2024  

 

•     Chiếu theo Nội qui sinh hoạt của Hội đồng Võ sư Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới,

•    Chiếu theo Qui lệ của Tổng Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới,

•   Chiếu theo quyết định của Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Texas đình chỉ tổ chức Đại hội thế giới tại Houston, Hoa Kỳ vì lý do nội bộ, 

Sau khi cứu xét các đề nghị của một số quốc gia thành viên, chúng tôi trân trọng thông báo cùng toàn thể quí Võ sư thành viên Hội đồng Võ sư Thế giới và các Chủ tịch Liên đoàn quốc gia : 

Đại hội Võ sư và Tổng Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới kỳ 10 sẽ được tổ chức tại Hammamet - Tunisia, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9 năm 2024. 

Chương trình dự kiến được chia ra như sau : 

-       Từ 21 đến 24-09-2024 : Đón tiếp các Võ sư và các phái đoàn quốc tế.

-       25-09-2024 :   Khóa  đặc huấn Võ sư Quốc tế (chương trình chi tiết sẽ do Ủy Ban kỹ thuật Quốc tế thông báo sau).

-       26-09-2024 :  Khoá thi kỹ thuật và trình luận án Võ sư Quốc tế.

-       27-09-2024 :   Đại hội Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới

-       28-09-2024 :   Đại hội Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới,

kết quả đại hội, lễ mang đai và biểu diển bế mạc

-       29-09-2024 :   Khóa  đặc huấn dành cho môn sinh Tunisia.

 

Kính thưa quí vị, 

Đại hội thế giới là một thời điểm đặc biệt để các Võ sư và các đại biểu được dịp đóng góp, kiến nghị, thay đổi, biểu quyết… các dự án, các đề nghị hoặc các qui ước quốc tế… hầu tiếp tục cải thiện cơ chế và hệ thống tổ chức của chúng ta.

 Đại hội cũng đánh dấu một bước tiến mới cho tổ chức của chúng ta trên toàn cầu. Bởi chúng ta sẽ bầu cử lại toàn bộ các nhân sự lãnh đạo của hệ thống Vovinam Việt Võ Đạo thế giới : 

  • Hội đồng Võ sư Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới : cơ quan lãnh đạo chuyên môn, đặc trách về các vấn đề : võ đạo, võ thuật, đai đẳng, thi cử, trình luận án…  có nhiệm vụ theo dõi, phát triển và giúp đỡ các Liên đoàn quốc gia hoặc các Trung tâm huấn luyện Vovinam Việt Võ Đạo trên toàn thế giới.
  • Tổng Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới : cơ quan lãnh đạo hành chánh và đại diện Môn phái về phương diện pháp lý. Có trách nhiệm lãnh đạo và điều hành các Liên đoàn quốc gia trên phương diện quốc tế, có bổn phận phát triển và kiểm soát tổng quát.

 Theo điều lệ, đại hội thế giới được tổ chức 4 năm một lần, là dịp để chúng ta bầu cử lại toàn bộ các nhân sự lãnh đạo của hệ thống Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới. Năm 2020, đại dịch toàn cầu covid-19 đã không cho phép chúng ta tổ chức đại hội. Vì thế, ban lãnh đạo đắc cử năm 2016 tại Los Angelès - California- Hoa Kỳ, đã phải lãnh trách nhiệm cho đến ngày hôm nay. 

Chúng tôi kêu gọi quý vị tham dự đông đảo đại hội sắp tới và ứng cử vào ban lãnh đạo để đóng góp tích cực cho sự phát triển của Môn phái. 

Ngoài ra, đại hội còn là một dịp để các Võ sư trên thế giới thi lên đẳng cấp, trình luận án hoặc được đề nghị tấn phong theo « Qui ước Đẳng cấp Quốc tế » mà chúng ta đã biểu quyết và thi hành từ nhiều năm qua. 

Ban tổ chức được đặt dưới sự điều động của Hiệp hội quốc gia Vovinam Việt Võ Đạo Tunisia, dưới sự ủy quyền của Tổng Liên đoàn Thế giới. Ban tổ chức sẽ đài thọ kinh phí khách sạn và ẩm thực cho các Võ sư thành viên Hội đồng Võ sư Thế giới và các Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia trong 3 ngày đại hội từ 26 đến 28 tháng 9 năm 2024. 

Trong khung cảnh tuyệt vời của khu nghỉ mát Hammamet tại Tunisia, chúng tôi quyết định sẽ đón tiếp quí vị và gia đình trong thờị kỳ đại hôi này. Trong những ngày sắp tới, quí vị sẽ nhận được hồ sơ ghi danh (đăng ký) cũng như giá biểu tham dự. 

Hẹn tái ngộ cùng quý vị tại Hammamet - Tunisia, để cùng nhau đưa Đại hội thế giới kỳ 10 đi đến thành công trên con đường phát triển Vovinam Việt Võ Đạo.

 

Paris - Pháp, ngày 22-02-2024 

Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới,

Vs Hà Kim Khánh


Chủ tịch Tổng Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới,

Vsnt Nguyễn Thế Thierry