Thông báo tổ chức khoá thi Chuẩn hồng đai và trình luận án võ học quốc tế Tunisia tháng 9-2024

 titre vovinam vvd1 officiel 350x35 

hdvstg vovinam

Ủy Ban Khảo Thí Quốc Tế

La Commission Internationale des Examens

The International Board of the Exams

logo vovinam vvd officiel 80x120              

  

Réf : 26-2024-CT/UBKThiQT_VN

  

Vs Nguyễn Tiến Hội 

Chủ tịch Ủy ban Khảo thí Quốc tế  

Download Registration Form

Thông báo tổ chức khoá thi Chuẩn hồng đai và trình luận án võ học quốc tế Tunisia tháng 9-2024   

 

 • Chiếu theo biên bản đại hội võ sư thế giới 1996 tại Paris về việc thành lập Hội đồng võ sư và Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới. 
 • Chiếu theo Nội qui của Hội đồng võ sư Thế giới và quyền hạn của Ủy ban khảo thí Quốc tế. 
 • Chiếu theo điều 11 và 12, Nội qui của Hội đồng võ sư Thế giới về quyền hạn và điều kiện thành lập Hội đồng giám khảo Quốc tế. 
 • Chiếu theo Qui ước Đẳng cấp Quốc tế, biểu quyết ngày 19-08-2000 tại California, Hoa Kỳ. Tu chỉnh tháng 5-2012 tại Paris nhân đại hội thế giới kỳ 7. 
 • Chiếu theo quyết định của Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Texas đình chỉ tổ chức Đại hội thế giới tại Houston, Hoa Kỳ vì lý do nội bộ.  

Nay thông báo : 

Ủy ban khảo thí Quốc tế sẽ tổ chức một khoá thi trình độ Chuẩn hồng đai và trình luận án (hoặc tiểu luận) quốc tế dành cho các trình độ Hồng đai I cấp trở lên vào Tháng 09-2024 tại Hammamet – Tunisia. 

1-    Điều kiện hành chánh 

 • Gửi phiếu ghi danh xin trình luận án (đính kèm), trước ngày 30/07/2024.
  • Lệ phí thi : 100€ (đóng tại chỗ, trước khi thi).
 • Yêu cầu gửi về địa chỉ : Vs Nguyễn Tiến Hội, Kugelfangtrft 144 – D 30657 Hannover – Germany, ĐT : +49 511 606 2649 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

2-    Chương trình thi dành cho trình độ Chuẩn cao đẳng (huyền đai đệ tứ đẳng quốc tế) : 

 • Gồm các bài bản sau đây : 
 • Đại Đao Quyền Pháp
 • Ngọc Trản Quyền
 • 12 thế Tay Thước Mộc Bản
 • Song Luyện 4
 • Song Luyện Vật 3 
 • Phương thức chấm thi sẽ được chia thành hai phần như sau : 
 • Trình bầy kỹ thuật, bài bản
 • Kiến thức võ học : Các giám khảo sẽ đặt các câu hỏi liên quan đến các bài bản trình bầy 

3-      Điều kiện trình luận án 

 • Dành cho các trình độ xin thi lên Hồng đai I cấp trở lên
 • Gửi tối thiểu 6 luận án, trước ngày : 30-07-2024.
 • Yêu cầu gửi về các địa chỉ : 
 • 3 bản vềVs Trần nguyên Đạo, 70 Rue M. Murat – 77.340 Pontault Combault – France, ĐT : +33 6.09.95.20.00 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 • 1 bản vềVs Nguyễn Tiến Hội, Kugelfangtrft 144 – D 30657 Hannover – Germany, ĐT : +49 511 606 2649 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 • 1 bản về: Vs Ngô Hữu Liễn, 6811 Coral Ridge – Texas 77069 – USA - ĐT : +1 281 893.6221 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 • 1 bản về : Vs Hà Kim Khánh, 32 F. Maucler – 95.140 – Garges Les Gonesse - France - Tel : +33.7.81.6130.47 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

4-    Thành phần Ban giám khảo Quốc tế sẽ được thành lập trong những ngày sắp tới  

 

Hannover ngày 27-02-2024 

Chủ tịch Ủy ban khảo thí Quốc tế

 

Vs Nguyễn Tiến Hội

 

Bản sao kính gửi : 

 • Vs Trần Nguyên Đạo, Chủ tịch. Vs Hà Kim Khánh,Tổng thư ký và các võ sư thành viên Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.
 • Võ sư Nguyễn Thế Trường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.
 • Các Liên đoàn Quốc gia thành viên.