Đại hội lần thứ 10 - Ủy Nhiệm Thư

 

titre vovinam vvd1 officiel  350x35

tldtg vovinamlogo vovinam vvd officiel 80x120           

93-2024-TLD/TG/VN- 21-02-2024

 

Vs Nguyễn Thế Thierry

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới

 

 

Hiệp hội Quốc gia

Vovinam-Việt Võ Đạo Tunisia 

 

Ủy Nhiệm Thư 

 

Điều 1 : Hiệp hội Quốc gia Vovinam Việt Võ Đạo Tunisia, được ủy nhiệm tổ chức đại hội Vovinam-VVĐ Thế giới lần thứ 10, 2024, tại Hammamet - Tunisia, từ ngày 26 đến 28 tháng 9 năm 2024. 

Điều 2 : Ông Ridha Ben Akermi Badraoui, Chủ tịch Hiệp hội Quốc gia Vovinam Việt Võ Đạo Tunisia, được bổ nhiệm làm Trưởng Ban tổ chức Đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới lần thứ 10, 2024 và được quyền nhân danh Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới. 

Điều 3 : Ông Ridha Ben Akermi Badraoui, Chủ tịch Hiệp hội Quốc gia Vovinam Việt Võ Đạo Tunisia có bổn phận báo cáo và đặt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.

 

Lyon ngày 21 tháng 02-2024.

Vs. NGUYỄN Thế Thierry


Bản sao kính gửi :

-        Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Tunisia.

-        Chủ tịch Liên đoàn Wushu Kung-Fu Tunisia.

-        VsNt Trần Nguyên Đạo, Chủ tịch, Võ sư Hà Kim Khánh, Tổng thư ký, Hội đồng Võ sư Thế giới.

-        VsNt Nguyễn Tiến Hội, Chủ tịch Thượng hội đồng Võ sư.

-        Các Liên đoàn Quốc gia, thành viên Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Thế Giới