Báo cáo hoạt động - Đại hội Thế giới lần thứ 10 tại Hammamet - Tunisia – Tháng 9-2024

 

titre vovinam vvd1 officiel 350x35

vovinam-vvd hdvstg tldtglogo vovinam vvd officiel 80x120                                                       logo10mecongres tunisie               

 

Réf : 150-24-TTK/VN_25-05-2024  

 

 

Báo cáo hoạt động - Đại hội Thế giới lần thứ 10 tại Hammamet - Tunisia – Tháng 9-2024 

 • Chiếu theo Nội qui sinh hoạt của Hội đồng Võ sư Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới,
 • Chiếu theo Qui lệ của Tổng Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới, 
 • Chiếu theo quyết định Số : 147-24-TTK/VN ngày 22-02-2024 về việc tổ chức Đại hội Thế giới lần thứ 10 tại Hammamet - Tunisia

 

Kính thưa quí thầy, các thành viên HĐVS/Thế giới, các lãnh đạo liên đoàn quốc gia,

Đại hội thế giới đang tiến đến với một tốc độ vô cùng nhanh. Chúng tôi xin nhắc lại chương trình dự kiến được chia ra như sau : 

 • Từ 21 đến 24-09-2024 : Đón tiếp các Võ sư và các phái đoàn quốc tế.
 • 25-09-2024 :   Khóa đặc huấn Võ sư Quốc tế (chương trình chi tiết sẽ do Ủy Ban kỹ thuật Quốc tế thông báo sau).
 • 26-09-2024 :       Khoá thi kỹ thuật và trình luận án Võ sư Quốc tế.
 • 27-09-2024 :   Đại hội Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới
 • 28-09-2024 :   Đại hội Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới, kết quả đại hội, lễ mang đai và biểu diễn bế mạc
 • 29-09-2024 :   Khóa đặc huấn dành cho môn sinh Tunisia. 

Để chuẩn bị chu đáo Đại hội thế giới lần thứ 10 và Đại hội Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới sẽ được tổ chức tại tại Hammamet - Tunisia, từ ngày 21 đến 28 tháng 9 năm 2024, chúng tôi yêu cầu các Liên đoàn Quốc gia báo cáo các hoạt động với các chi tiết như sau :  

 • Danh xưng và địa chỉ của Liên đoàn cũng như các chi tiết liên hệ.
 • Tên, họ của Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia và danh sách các thành viên của Ban chấp hành.
 • Tên, họ của Chủ tịch và danh sách các thành viên của Hội đồng Võ sư Quốc gia.
 • Số lượng và đẳng cấp của các Võ sư, Hoàng/Huyền đai và Lam đai (ví dụ: 1 võ sư Hồng đai I, 2 Võ sư Chuẩn hồng đai, 5 Hoàng đai III cấp, 10 Hoàng đai II cấp, 20 Hoàng đai I cấp, 300 Lam đai, 50 thiếu nhi…)
 • Danh xưng và địa chỉ các câu lạc bộ hoặc võ đường hoặc trung tâm.
 • Các hoạt động chính đã tổ chức (khoá đặc huấn, các kỳ thi đẳng cấp, các cuộc biểu diễn…) kể từ Đại hội thế giới lần thứ 9 vào tháng 07/2022 tại Paris, Pháp cho đến ngày nay. 

Xin vui lòng gửi các báo cáo hoạt động trước ngày 31 tháng 7 năm 2022 về 2 địa chỉ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. và   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Quí vị có thể tải mẫu báo cáo hoạt động “F6_Phiếu báo cáo sinh hoạt.docx”, cũng như tham khảo tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội lần thứ 10 trên mạng chính thức của Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới: 

https://vovinamworldfederation.eu/vi/dai-hoi-the-gioi-ky-10.html

 Chúng tôi xin cảm ơn sự hợp tác của quí vị và mong được gặp lại quí vị tại Hammamet – Tunisia hầu đưa đại hội Thế giới lần thứ 10 đến thành công tốt đẹp. 

 

Paris ngày 25 tháng 5-2024 

Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới

Vs. Hà Kim Khánh

 

Chủ tịch Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới

Vs. Nguyễn Thế Thierry