Thư chúc mừng đại hội của các võ sư Việt Nam

Việt Nam,  ngày 25 tháng 04 năm 2012,

Kính gởi Ban Tổ Chức Đại Hội VVN-VVĐ Thế Giới kỳ 7 tại Paris. 

Chúng tôi là những thành viên và thân hữu của Tổng Liên Đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo Thế Giới, hiện sinh hoạt tại Việt Nam đã nhận được thông tin của ban tổ chức thông báo ĐẠI HỘI KỲ 7 sẽ diễn ra từ 25 đến hết ngày 29 tháng 05 tại Paris Pháp quốc.

Chúng tôi chân thành cảm ơn Ban Tổ Chức, Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp. 

Kính chúc sức khoẻ cùng sự an vui đến quý thầy niên trưởng, quý võ sư trong ban tổ chức, quý võ sư lãnh đạo Tổng Liên Đoàn, quý võ sư lãnh đạo các Liên Đoàn Quốc Gia cùng toàn thể quý thành viên tham dự đại hội. 

Sự dấn thân và hi sinh của quý thầy niên trưởng chắc chắn sẽ để lại dấu ấn tốt đẹp cho các thế hệ môn sinh kế thừa. 

Sự phấn đấu phát triển quên mình của quý võ sư lãnh đạo Tổng Liên Đoàn và các Liên Đoàn Quốc Gia chứng minh nét cao đẹp của những người mang tinh thần Việt Võ Đạo. 

Một lần nữa chúng tôi trân trọng chúc mừng Đại Hội thành công tốt đẹp . 

Các thành viên và thân hữu sinh hoạt tại Việt Nam nhiệt liệt cung chúc.

 

 VS. Ngô Kim Tuyền                 
 VS. Bùi Mạnh Thuyết    
 VS. Trương Quang An   
 VS. Khâu Thanh Danh   
 Đồng môn Nguyễn Thị Vân

 

 VS. Vũ Kim Trọng
 VS. Phạm Công Đệ
 VS. Văn Chu Đồng
 VS. Trương Quang Ấn
 VS. Nguyễn An Hoàng
 VS. Nguyễn Văn Chi
 VS. Hoàng Việt Quý
 VS. Lại Văn Anh
 VS. Trần Ngọc Thơ
 Đồng môn Thiều Thị Tạo
 VS. Trần Tấn Vũ
 VS. Lữ Thế Hùng
 VS. Lê Hoàng Ngân
 VS. Nguyễn Văn Khải
 Đồng môn Nguyễn Thị Mai