Các giải vô địch nhân Đại hội Vovinam-VVĐ Thế giới kỳ 7

Đặc biệt đại hội kỳ VII, Paris-2012, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức song song một giải vô địch Quốc tế, được đặt tên là « Giải Hội Đồng Võ Sư Thế Giới » (Coupe du Conseil Mondial des Maitres - Cup of the World Council of Masters). Nhằm mục đích tạo một luồng gió hào hứng đến các môn sinh trên thế giới.

Như quí vị đã biết, hệ thống của chúng ta chỉ tổ chức Giải Vô địch Thế giới, 4 năm một lần, theo khuôn mẫu Olimpic. Nhưng được xen kẽ bởi các giải vô địch của các Châu. Chính vì thế cứ hai năm một lần, các Môn sinh được tham dự một giải vô địch bề thế và có tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên đối với các lục địa như : Mỹ châu, Úc Châu và Á Châu, vì chưa đủ điều kiện tổ chức các giải trong Châu của mình, nên phải đợi 4 năm mới có một lần.

Vì lý do đó và lợi dụng Đại hội Vovinam-VVĐ Thế giới Kỳ VII, cùng với sự hiện diện của các võ sư và các lãnh đạo quốc gia, chúng tôi sẽ tổ chức một giải vô địch với tầm cỡ quốc tế, để bù đắp và hoà mình với nhu cầu chung của các Môn sinh trên thế giới.

« Giải Hội Đồng Võ Sư Thế Giới » này, sẽ được tổ chức tại Paris và sẽ hợp tác với Liên đoàn Vovinam-VVĐ Pháp nhân ngày lễ giỗ tổ thứ 52 và giải vô địch toàn quốc 2012 của Pháp, được tổ chức thường niên.

Kính chúc quí vị chuẩn bị trọn vẹn và hẹn tái ngộ tại Pháp để cùng nhau đón xuân-Paris và đưa đại hội kỳ VII bước vào con đường hiện đại trong trưởng thành.

Paris, ngày 30-09-2011.

Tổng Thư Ký Hội Đồng/Vs Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới, Vs Trần Nguyên Đạo