Giải Hội Đồng Võ Sư Thế Giới

Kính thưa  quí vị Võ sư, các Huấn luyện viên và các Lãnh đạo.

Xin gửi quí vị các tiêu chuẩn và các giải vô địch Quốc tế nhân dịp lễ giỗ tổ lần thứ 52 và Đại Hội Vovinam-VVĐ Thế giới kỳ 7, sẽ được tổ chức vào ngày 26 và 27 tháng 05-2012.

Chúng tôi dành quyền thay đổi các giải trong trường hợp không đủ túc số.

Paris ngày 22/01/2012

Tổng Thư Ký Hội Đồng/Vs Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới, Vs Trần Nguyên Đạo