Kết quả đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới kỳ 7, 24 - 28 tháng 05-2012 – Paris - Cộng Hoà Pháp

Bản tin Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế Vovinam-Việt Võ Đạo – N°21/ 01-06-2012

Thông tin nhanh

 

Đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới kỳ 7 đã được kết thúc tốt đẹp sau 5 ngày sinh hoạt dồn dập, nghiêm túc và trong cảm xúc của các võ sư đến từ 4 Châu. Sau đây là các tổng kết ngắn gọn những thành quả của đại hội trong lúc chờ đợi biên bản chính thức :

 

Thi và trình luận án võ sư :

  • 8 võ sư đã thi đậu chuẩn hồng đai (1)  gồm : 5 Pháp, 1 Bỉ, 1 Burkina-Faso và 1 Ukraina.
  • 4 võ sư trình luận án (2)  thành công tốt đẹp gồm : 1 Pháp, 1 Bỉ, 1 Tây Ban Nha và 1 Côte d'Ivoire (Phi Châu)
  • 8 võ sư được tấn phong gồm : 1 Pháp, 1 Bỉ, 1 Burkina-Faso và 5 Hoa Kỳ.

Sĩ số tham gia:

  • Nhân số võ sư tham dự gồm 110 người, được chia ra : 63 võ sư hiện diện, 47 ủy quyền.
  • Các liên đoàn quốc gia tham dự gồm 14 quốc gia : Hoa kỳ, Pháp, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Ukraina, Belarus, Marocco, Liên Xô, Senegal, Mali, Burkina-Faso và Úc Đại Lợi.
  • Tổng số các môn sinh tham dự gồm 425 người, trong đó 314 thí sinh tham dự tranh giải.
  • Tham dự danh dự : Gs Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Biểu quyết các dự án :

Tất cả các dự án đều được biểu quyết thông qua cùng một số sửa đổi :

  • Dự án tu chỉnh hệ thống đẳng cấp quốc tế
  • Dự án tu chỉnh nguyên tắc ủy quyền
  • Dự án thay đổi 10 điều Tâm Niệm thành 9 điều Tâm Niệm.
  • Dự án Qui Ước Chương Trình Huấn Luyện Vovinam-Việt Võ Đạo Quốc Tế.

Các tân lãnh đạo, đắc cử vào Hội Đồng Võ Sư Thế Gìới  :

  • Chủ tịch : Võ sư Nguyễn Dần (bào đệ võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc)
  • Phó chủ tịch : Võ sư Võ Trung (Usa)
  • Tổng thư ký : Võ sư Trần Nguyên Đạo (Fr)
  • Thành viên : Võ sư Nguyễn Tiến Hội (Ger), Nguyễn Chính (con trai võ sư sáng tổ - Usa), Nguyễn Thế  Trường(Fr), KINDA Jean-Pascal (Phi Châu), Hồ Quang Thanh Sơn (Aus)

Tân thành viên Thượng Hội Đồng Võ Sư Thế Giới :

  • Chủ tịch : Võ sư Ngô Hữu Liễn (Usa)
  • Phó chủ tịch : Võ sư Phan Dương Bình (VN)
  • Tổng thư ký : Võ sư Nguyễn Văn Cường (Usa)

Đắc cử tân chủ tịch Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới :

  • Võ sư Nguyễn Thế Thierry (Fr)

 


Thông điệp chúc mừng