Đại Hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới kỳ 7 – 2012

Chúng tôi trân trọng thông báo cùng toàn thể quí vị võ sư thành viên Hội đồng Võ sư Thế giới và các Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia : Đại hội võ sư và Tổng liên đoàn Vovinam-VVĐ Thế giới kỳ 7 sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp, từ ngày 25 đến 29 tháng 5 – 2012.

Biểu hiệu (Logo) chính thức của Đại Hội Thế Giới 2012 có ý nghĩa :

Trong cơn sóng gió của thời cuộc, chúng ta luôn kiên trì và giữ vững niềm tin. Vẫn duy trì tinh thần « uy vũ bất năng khuất » của sáng tổ. Đưa Đại hội đến thành công và tỏa rộng ánh sáng Vovinam-VVĐ đến các môn sinh trên thế giới.

Chương trình Đại hội võ sư thế giới

 • Tổ chức thi và trình luận án võ sư quốc tế. Biểu quyết đề nghị Tấn phong.
 • Báo cáo sinh hoạt của Vs Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Thế giới.
 • Biểu quyết các thành viên mới hoặc loại trừ các thành viên vi phạm kỷ luật.
 • Biểu quyết các dự án và các đề án tu chỉnh nội qui sinh hoạt Hội đồng Võ sư Thế giới.
 • Bầu cử các thành viên lãnh đạo Hội đồng Võ sư Thế giới (nhiệm kỳ 2012-2016).

Chương trình Đại hội Tổng liên đoàn Thế giới

 • Báo cáo sinh hoạt của Chủ tịch Tổng liên đoàn Thế giới.
 • Báo cáo thành quả giải vô địch thế giới Vovinam-VVĐ lần thứ 3 – Đức 2010.
 • Biểu quyết loại trừ/xin gia nhập của các thành viên.
 • Bầu cử Chủ tịch TLĐ/TG, nhiệm kỳ 2012-2016.

Chương trình Lễ giỗ tổ

 • Giổ tổ - Kỷ niệm năm thứ 52, ngày võ sư Nguyễn Lộc qua đời.
 • Thi các trình độ huyền(hoàng) đai từ nhất đẳng đến tứ đẳng.
 • Thi và trình luận án võ sư.
 • Giải vô địch toàn quốc Liên đoàn Pháp 2012.
 • Giải vô địch quốc tế : « Hội đồng võ sư Thế Giới ».

 


Thông điệp chúc mừng