Báo cáo hoạt động - Đại hội Thế giới lần thứ 9 Vovinam-Việt Võ Đạo - 2022

 

Réf : 134-22-TTK/VN_17-04-2022

vvd logo congres 2022 bleumarine

Báo cáo hoạt động - Đại hội Thế giới lần thứ 9

 

Vovinam-Việt Võ Đạo - 2022

 

Download

 

  • Chiếu theo Nội qui hoạt động của Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.
  • Chiếu theo Qui lệ của Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới


Kính thưa các Võ sư Chủ tịch Hội đồng Võ sư Quốc gia,

Kính gửi các Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia, 

Để chuẩn bị chu đáo Đại hội Võ sư thế giới lần thứ 9 và Đại hội đồng Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt võ đạo Thế giới sẽ được tổ chức tại Paris - Pháp, từ ngày 20 đến 23 tháng 7 năm 2022, chúng tôi yêu cầu báo cáo các hoạt động của quốc gia quý vị qua các chi tiết như sau : 

  • Danh xưng và địa chỉ của Liên đoàn cũng như các chi tiết liên hệ.
  • Tên, họ của Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia và danh sách các thành viên của Ban chấp hành.
  • Tên, họ của Chủ tịch và danh sách các thành viên của Hội đồng Võ sư Quốc gia.
  • Số lượng và đẳng cấp của các Võ sư, Hoàng/Huyền đai và Lam đai (ví dụ: 1 võ sư Hồng đai I cấp, 2 Võ sư Chuẩn hồng đai, 5 Hoàng đai III cấp, 10 Hoàng đai II cấp, 20 Hoàng đai I cấp, 300 Lam đai, 50 thiếu nhi…)
  • Danh xưng và địa chỉ các câu lạc bộ hoặc võ đường hoặc trung tâm…
  • Các hoạt động chính đã tổ chức (khoá đặc huấn, các kỳ thi đẳng cấp, các cuộc biểu diễn…) kể từ Đại hội thế giới lần thứ 8 vào tháng 08/2016 tại Los Angeles - California - Hoa Kỳ cho đến ngày nay.


Download mẫu đơn  : VVN_Rapport activités_2022A.doc

 

Xin vui lòng gửi các báo cáo hoạt động trước ngày 31 tháng 5 năm 2022 về các địa chỉ:   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  và  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Xin cảm ơn trước sự cộng tác của quí vị và rất mong hội ngộ tại Paris - Pháp và chúc Đại hội thế giới lần thứ 9 và Giải vô địch thế giới lần thứ 6, thành công. 

Paris, le 17-04-2022 

Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới

Vs Hà Kim Khánh

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới

Vs Nguyễn Thế Thierry