Dự án cải tiến bài Việt Võ Đạo Quyền - Paris-2022

logo vovinam vvd officiel 80x120

Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế
La Commission Technique Internationale
The International Technical Board

275-2022-CTI/VN-01-04-2022


Vs. Trần Nguyên Đạo
Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế

 

 

vvd logo congres 2022 noir

Dự án cải tiến bài Việt Võ Đạo Quyền

 

 

 Download 

 

Kính gửi quí thầy, thành viên Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.

Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế, tôi xin đề nghị đến quí thầy dự án cải tiến bài "Việt Võ Đạo Quyền" [1], một bài của trình độ Huyền/Hoàng đai nhị cấp để thi lên trình độ Huyền/Hoàng đai tam cấp. Bài quyền này đã được Hội đồng Võ sư Thế giới thông qua và đưa vào chương trình huấn luyện quốc tế chính thức nhân tại Đại hội lần thứ 4 tại Houston Texas, Hoa Kỳ năm 2004.

Bài Việt Võ Đạo Quyền này có đặc điểm giống như bài Khai Môn Quyền của trình độ tự vệ nhập môn, do bởi không phải là một bài Quyền truyền thống như : Thập Tự Quyền, Long Hổ Quyền, Lão Mai Quyền, Ngọc Trản Quyền… vì nó không mô phỏng một cuộc đấu tưởng tượng với một hay nhiều đối thủ, mà chỉ là những "tiết mục kỹ thuật". Mục tiêu của Quyền là giúp Môn sinh ôn-tập các kỹ thuật cơ bản và các thế phản đòn của trình độ trung cấp. Vì vậy, nó chỉ là một phương tiện ôn-luyện hoặc chính xác hơn là một “bài tập ứng dụng” hơn là một bài Quyền đúng nghĩa.

Sau nhiều năm luyện tập và giảng dạy, tôi nhận thấy bài Quyền này có những khuyết điểm lớn như sau:

 1. 1. Quá dài : Khoảng 140 thế (Khai Môn Quyền : 38 thế, Thập Tự Quyền : 54 thế, Long Hổ Quyền : 44 thế …), dẫn đến các vấn đề :
  • Kiệt quệ, nếu chúng ta muốn trình bày một cách vũ bão cùng với tốc độ.
  • Các kỹ thuật không diễn xuất được một cách chính xác và tuyệt kỹ vì chiều dài của Quyền.
  • Hay quên và ngập ngừng trong khi diễn xuất.
 2. Lặp đi, lặp lại nhiều lần : 2, 3 hoặc 4 lần cùng một thế. Tổng cộng có khoảng 25 lần lặp lại.
 3. Không trở lại vị trí cũ so với vị trí khởi đầu.

Ba khuyết điểm trên vừa là một trở ngại cho sự tiến bộ của các Môn sinh, vừa là một bất lợi cho uy tín của một đại phái như Vovinam-Việt Võ Đạo.

Vì những những lý do trên, tôi và võ sư SFORZA Aldo đã đầu tư 8 năm để nghiên cứu hầu cải tiến bài Quyền này và chúng tôi vinh dự xin giới thiệu công trình này đến quí thầy và đệ trình dự án lên Hội đồng Võ sư Thế giới để biểu quyết.

Các nguyên tắc cải tiến bài Việt Võ Đạo Quyền

 1. Tôn trọng các mô hình và mục đích của Quyền và chỉ đề xuất những thay đổi liên quan đến ba khuyết điểm nêu trên.
 2. Giảm xuống còn 80 thế thay vì 140 (- 43%).
 3. Loại bỏ tất cả các đòn thế có tính cách lặp đi lặp lại.
 4. Để Quyền được phù hợp với các kỹ thuật cơ bản hoặc các thế phản đòn đã được giảng dạy ở cấp Huyền/Hoàng đai, bằng cách thêm :Trở về chỗ cũ khi kết thúc Quyền.
  • 8 thế Chỏ.
  • 8 thế Gạt.
  • 8 thế Chém.
  • 8 thế Đấm Bật.
  • Phản Đấm Móc cấp độ 6.
  • Phản Đấm Hai Tay cấp độ 7.
  • Phản Đấm Thẳng cấp độ 4.
  • Phản Đấm Hai Tay cấp độ 3.
  • Phản Đấm Thẳng cấp độ 3.
 5. Trở về chỗ cũ khi kết thúc Quyền

Trong lúc chờ đợi đại hội lần thứ 9 sắp tới để trình bày và phân tích chi tiết về những đề nghị thay đổi nêu trên, xin mời quí vào xem các hình ảnh tạm thời sau đây :

➢ Bài Việt Võ Đạo Quyền hiện nay (Viet Vo Dao Quyen Old):

 

 


➢ Bài Việt Võ Đạo Quyền đề xuất (Viet Vo Dao Quyen New):

 

Xin quí thầy đừng phổ biến các Vidéo này, bởi đây chỉ là dự án và chưa được Hội đồng Võ sư Thế giới biểu quyết thông qua.

Hẹn gặp quí võ sư nhân đại hội thế giới sắp tới.
Vs. Trần Nguyên Đạo


 1 : Tên đầy đủ là : Thân, Thủ, Bộ, Cước, Pháp, Tinh hoa Việt Võ Đạo


© La Fédération Mondiale de Vovinam-VietVoDao | http://vovinamworldfederation.com