Đề án phương cách thay đổi hàng ngũ lãnh đạo Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới - Paris 2022

titre vovinam vvd1 officiel  350x35

vovinam-vvd hdvstg tldtglogo vovinam vvd officiel 80x120 logo 9eme congres

 

 

Réf : 135-22-TTK/VN- 17-06-2022


 

Đề án phương cách thay đổi hàng ngũ lãnh đạo
Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới

 Download 

 

Kính thưa quí thầy, thành viên Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới,
Và quí Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia.

Theo truyền thống, các kỳ đại hội Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới là những khoảng thời gian kỳ diệu cho phép tất cả các võ sư và các lãnh đạo các liên đoàn quốc gia trên thế giới được gặp nhau để trao đổi những kỹ thuật mới, các phương pháp giảng dạy hoặc đề xuất những thay đổi quy tắc hoạt động sao cho các cơ chế thích nghi tốt hơn so với nhu cầu của chúng ta.

Ngoài ra, được tổ chức cứ 4 năm một lần, đại hội thế giới cũng là dịp để thay đổi hàng ngũ lãnh đạo Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới, thông qua việc bầu cử dân chủ các thành viên của hai cơ chế :

  • Hội đồng Võ sư Thế giới
  • Tổng Liên đoàn Thế giới

Đại hội thế giới lần thứ 8 đã được tổ chức tại Los Angeles - California - Hoa Kỳ, vào tháng 7 năm 2016. Trên nguyên tắc và theo Qui lệ hoạt động, Đại hội thế giới lần thứ 9 phải được tổ chức tại Paris vào tháng 5, 2020. Nhưng rất tiếc, cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu do dịch Covid-19 đã buộc chúng ta phải hoãn lại sự kiện này cho đến tháng 7 năm 2022.

Về mặt lý thuyết, theo Nội qui hoạt động, việc bầu chọn các lãnh đạo mới sẽ được thực hiện trong Đại hội Thế giới lần thứ 9 này với một nhiệm kỳ 4 năm (2022-2026). Và chu kỳ 4 năm này sẽ tiếp tục kéo dài trong tương lai. Điều này cũng có nghĩa là các kỳ Đại hội Thế giới trong tương lai sẽ cùng thời điểm với các Giải vô địch thế giới, thay vì cách nhau 2 năm như từ trước đến nay.

Trong những ngày tháng vừa qua, chúng tôi đã nhìn thấy Ban tổ chức đã gặp những « khó khăn lớn » khi phải tổ chức Đại hội Thế giới lần thứ 9 cùng lúc với Giải vô địch Thế giới lần thứ 6. Như vậy trong những đại hội kỳ tới : 2026, 2030, 2034… chúng ta sẽ phải chứng kiến một vấn đề khủng hoảng về phương diện tổ chức sẽ được tái diễn.

Kính thưa quí võ sư, các Chủ tịch Liên đoàn quốc gia

Để ngăn chặn vấn đề này tái diễn, tôi đề xuất 3 giải pháp sau đây, để được lựa chọn bởi một cuộc bỏ phiếu dân chủ trong Đại hội Thế giới lần thứ 9:

Giải pháp thứ nhất : Vẫn duy trì lịch đã bị thay đổi bởi dịch Covid-19 : 2022, 2026, 2030… và Đại hội Thế giới sẽ phải tổ chức cùng lúc với Giải vô địch thế giới

Ưu điểm

Khuyết điểm

Tôn trọng nhiệm kỳ 4 năm một cách

Những nỗ lực khổng lồ để tổ chức Đại hội Thế

nghiêm túc

giới kết hợp với các Giải vô địch Thế giới

 

Từ giờ trở đi, lịch sẽ bị thay đổi do dịch

 

Covid-19

Giải pháp thứ hai : Bầu cử Ban lãnh đạo mới với một nhiệm kỳ 2 năm (2022-2024) sau đó trở lại chu kỳ cũ : 2024, 2028, 2032…

Ưu điểm

Khuyết điểm

Trở lại chu kỳ như trước từ năm 2024

Nhiệm kỳ đặc biệt chỉ có 2 năm

Tránh được việc tổ chức các Đại hội Thế

Không có dự án dài hạn bởi nhiệm kỳ của

giới cùng với các Giải vô địch Thế giới

Ban lãnh đạo mới quá ngắn

Giải pháp thứ ba : gia hạn thêm 2 năm (2022-2024) cho Ban lãnh đạo hiện tại, sau đó trở lại chu kỳ 4 năm như cũ : : 2024, 2028, 2032…

Ưu điểm

Khuyết điểm

Trở lại chu kỳ như trước từ năm 2024

 

Tránh được việc tổ chức các Đại hội Thế

 

giới cùng với các Giải vô địch Thế giới

 

Kính thưa quí võ sư, các Chủ tịch Liên đoàn quốc gia

Cảm ơn quí vị đã lưu tâm theo dõi đề án này và rất tin tưởng vào lựa chọn sáng suốt của quí vị trong cuộc biếu quyết sắp tới. Xin hẹn gặp lại quí vị tại Paris - Pháp và tin rằng Đại hội Thế giới lần thứ 9 và Giải vô địch Thế giới lần thứ 6 sẽ đạt được thành công tốt đẹp.


Paris, ngày 17/06/2002
Tổng thư ký, Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới
Vs. Hà Kim Khánh


© La Fédération Mondiale de Vovinam-VietVoDao |