Thông báo kết quả Đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới lần thứ IX - 20/07/2022

titre vovinam vvd1 officiel 350x35

vovinam-vvd hdvstg tldtglogo vovinam vvd officiel 80x120 logo 9eme congres

 

 

Réf : 138-22-TTK/VN-28-07-2022 

Thông báo kết quả Đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới lần thứ IX - 20/07/2022

 

 

Kính thưa quí thầy và các lãnh đạo,

Chúng tôi hân hạnh thông báo đến quí vị kết quả Đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới lần thứ 9 như sau : 

 • Chương trình nghị sự:

-        20/07/2022: Đại hội Võ sư Thế giới và Đại hội Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.

-        21/07/2022: Khoá thi Chuẩn cao đẳng và các cuộc bảo vệ luận án võ sư.

-        22/07/2022: Lễ trao đai cho các võ sư.

-        22/07 và 23/07/2022 : Giải vô địch Thế giới Vovinam-Việt Võ Đạo lần thứ VI 

 • Địa điểm tổ chức đại hội:

-        Halle Georges Carpentier.

81 Đại lộ Massena, 75013 Paris - Pháp. 

 • Ban tổ chức

-        Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp. 

Kính thưa quí thầy và các lãnh đạo, 

Đại hội Võ sư Thế giới lần thứ 9, dự kiến ban đầu sẽ tổ chức vào năm 2020, nhưng đã bị hoãn lại 2 năm bởi cuộc khủng hoảng toàn cầu do đại dịch Covid-19 gây ra. Chính vì thế đại hội đã được tổ chức cùng với Giải vô địch Thế giới Vovinam-Việt Võ Đạo lần thứ VI.

 • Thành phần tham dự: 
  •        92 Võ sư hiện diện hoặc ủy quyền trên tổng số 173 thành viên. Các Võ sư đến từ các lục địa : Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Úc và Châu Á. 
  •      Gần 600 thành viên tham dự đến từ 15 quốc gia trong số 22 quốc gia thành viên của Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới. 

Võ sư Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng Võ sư Thế giới, chủ tọa đại hội cùng với sự phụ tá của Võ sư Tổng thư ký Hà Kim Khánh. Khởi đầu đại hội là một phút tưởng niệm các võ sư đã qua đời trong niên khoá 2016 - 2022: 

  •       Võ sư Phùng Mạnh Tâm (1951-2018), Hồng đai I cấp, môn đệ của Võ sư Chưởng môn Trần Huy Phong, qua đời tại California - Hoa Kỳ. 
  •       Võ sư Niên trưởng Nguyễn Văn Thông (1925 - 2019), Bạch đai thượng đẳng, môn đệ của Võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc, tạ thế tại Sài Gòn - Việt Nam. 
  •       Võ sư Niên trưởng Ngô Kim Tuyền (1947-2019), Bạch đai thượng đẳng, môn đệ của Võ sư Chưởng môn Trần Huy Phong và Lê Sáng, tạ thế tại Sài Gòn - Việt Nam. 
  •      Võ sư Niên trưởng Phan Dương Bình (1929-2020), Bạch đai thượng đẳng, môn đệ của Võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc, qua đời tại Hà Nội, Việt Nam. 
  •       Võ sư Niên trưởng Lê Văn Phúc (1934-2020), Bạch đai thượng đẳng, môn đệ của Võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc, qua đời tại Virginia - Hoa Kỳ. 
  •      Võ sư Trần Văn Vịnh (1948-2020), Hồng đai IV cấp, môn đệ của Võ sư Chưởng môn Trần Huy Phong, qua đời tại California - Hoa Kỳ. 
  •      Võ sư Louai Bá Phúc (1958-2021), Hồng đai II cấp, môn đệ của Võ sư Trần Nguyên Đạo, qua đời tại Limoges - Pháp. 

Sau đó, Võ sư Hà Kim Khánh đã báo cáo hoạt động của Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới trong niên khoá của mình và đã được tất cả các võ sư có mặt hoặc ủy quyền biểu quyết thông qua. 

Các quyết định và dự án sau đây đã được biểu quyết thông qua: 

1.Võ sư Hà Kim Khánh đệ trình danh sách 34 tân võ sư đã trúng tuyển Chuẩn hồng đai, trong các niên khoá từ năm 2016 đến năm 2022 và đề nghị đại hội biểu quyết tư cách thành viên chính thức của họ trong Hội đồng Võ sư Thế giới.

2.Dự án cải tiến bài Việt Võ Đạo Quyền, trình bầy bởi Võ sư Trần Nguyên Đạo: Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

3.Đề án cải cách kiếm pháp Vovinam-Việt Võ Đạo do Võ sư Trần Nguyên Đạo trình bày : Đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua (trừ 2 người bỏ phiếu trắng) để tiếp tục công việc nghiên cứu dự án. Các võ sư tình nguyện tham gia dự án này gồm : Nguyễn Thế Hùng (Hoa Kỳ), Nguyễn Tiến Hội (Đức), Nguyễn T.K Kevin (Hoa Kỳ). Thời hạn cuối để gửi các đóng góp, ý kiến và phê bình là tháng 3 năm 2023.

4.Đề xuất sửa đổi liên quan đến việc thi lên trình độ Chuẩn hồng đai (bổ sung luận văn) do Võ sư Nguyễn Thế Trường trình bày: Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

5.Đề xuất các thành viên lãnh đạo Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới (gia hạn thêm thêm 2 năm (2022-2024) sau đó quay lại chu kỳ 4 năm: 2024, 2028, 2032…) do Võ sư Hà Kim Khánh đề nghị : Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua (trừ 2 phiếu trắng).

6.Vì tuổi cao sức yếu, Võ sư Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng Võ sư Thế giới, 84 tuổi và Võ sư Ngô Hữu Liễn, Chủ tịch Thượng Hội đồng Võ sư, 85 tuổi, đã bày tỏ nguyện vọng xin từ nhiệm các chức vụ hiện tại và nhường lại cho các võ sư trẻ. Theo Nội qui hoạt động và thủ tục, việc này sẽ được Hội đồng Võ sư lãnh đạo Thế giới, có trách nhiệm biểu quyết những nhân sự thay thế các chức vụ trên.

Các tân lãnh đạo Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới nhiệm kỳ 2022-2024: 

1- Võ sư Hà Kim Khánh (Pháp).

2- Võ sư Niên trưởng Nguyễn Thế Hùng (Texas - Hoa Kỳ).

3- Võ sư Huỳnh Hữu Quí (Bỉ).

4- Võ sư Phạm Thị Cúc (California - Hoa Kỳ).

5- Võ sư Miesch Philippe (Pháp).

6- Võ sư Appiah George (Đức).

7- Võ sư Nassouri Moussa (Burkina-Faso). 

Sau đó, 7 thành viên lãnh đạo của Hội đồng Võ sư Thế giới đã họp kín để đề cử các chức vụ sau đây: 

 •       Võ sư Niên trưởng Trần Nguyên Đạo vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Võ sư Thế giới. Chức vụ này hoàn toàn mang tính cách tượng trưng và không nhất thiết phải là một trong 7 thành viên đắc cử. Có nhiệm vụ chủ toạ các đại hội thế giới (điều 9.6.a, Nội qui hoạt động).
 •       Võ sư Niên trưởng Nguyễn Tiến Hội vào chức vụ Chủ tịch Thượng Hội đồng Võ sư, cơ quan tiêu biểu cho các giá trị của Vovinam-Việt Võ Đạo trên bình diện đạo đức và tinh thần (điều 10.1, Nội qui hoạt động).

Lễ nhiệm chức các chức vụ chính. 

Với tư cách nguyên Chủ tịch Hội đồng Võ sư Thế giới, Võ sư Niên trưởng Nguyễn Văn Cường đã chủ trì buổi lễ nhiệm chức cho các vị lãnh đạo chủ chốt sau đây: 

1.Võ sư Hà Kim Khánh, Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Thế giới, có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của Vovinam-Việt Võ Đạo trên các lĩnh vực Võ Thuật, Võ Đạo và đào tạo trên phạm vi thế giới.

2.Võ sư Niên trưởng Nguyễn Tiến Hội, Chủ tịch Thượng Hội đồng Võ sư, có sứ mệnh duy trì truyền thống và tôn chỉ của Vovinam-Việt Võ Đạo. Đồng thời có trách nhiệm theo dõi, chăm sóc, truyền đạt và hỗ trợ các Võ sư kỳ cựu và các Võ sư Bạch đai thượng đẳng.

3.Võ sư Niên trưởng Trần Nguyên Đạo, Chủ tịch Hội đồng Võ sư Thế giới, một chức vụ thay thế chức vụ Chưởng môn trước đây, có sứ mệnh bảo vệ sự đoàn kết, hòa thuận, bảo vệ tôn chỉ và các giá trị phổ quát của Vovinam-Việt. Võ Đạo. 

Đại hội Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới 

Đại hội Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới lần thứ 9, cũng tương tự như trường hợp Đại hội Võ sư Thế giới, dự kiến ban đầu sẽ tổ chức vào năm 2020, nhưng đã bị hoãn lại 2 năm bởi cuộc khủng hoảng toàn cầu do đại dịch Covid-19 gây ra. Chính vì thế đại hội đã phải tổ chức song song với Giải vô địch thế giới Vovinam-Việt Võ Đạo lần thứ VI. 

Võ sư Trần Nguyên Đạo, Chủ tịch Hội đồng Võ sư Thế giới chủ tọa đại hội cùng với sự phụ tá của Võ sư Nguyễn Thế Trường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Thế giới. 

 • Thành phần tham dự : 
  • Các lãnh đạo, các Chủ tịch các Liên đoàn Quốc gia thành viên : Pháp, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Ukraina (Ủy Quyền), Liên đoàn Tây Hoa Kỳ (California), Liên đoàn Đông Hoa Kỳ (Virginia), Liên đoàn Tây Nam Hoa kỳ (Texas), Úc Đại Lợi (Ủy quyền), Maroc, Senegal, Burkina-Faso, Mali, Mauritanie (Ủy quyền), Togo (Ùy Quyền), Niger (Ủy Quyền). 
  • 7 thành viên đắc cử của Hội đồng Võ sư Thế giới và Võ sư Chủ tịch Hội đồng 
 • Khai mạc đại hội :
  •        Khởi đầu đại hội, Võ sư Trần Nguyên Đạo đã nhắc nhở các nguyên tắc sinh hoạt của đại hội và giới thiệu các thành viên tham dự. 
  •        Võ sư Nguyễn Thế Trường đã nhân danh Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới chính thức khai mạc đại hội và diễn văn chào mừng. Sau đó là các báo cáo hoạt động của Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới trong niên khoá 2016-2022, gồm các hoạt động và báo cáo tài chánh, sau đó đã được tất cả các lãnh đạo và các võ sư có mặt hoặc ủy quyền biểu quyết thông qua. 
 • Các quyết định đã được biểu quyết thông qua : 

-        Các lãnh đạo, các Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia thành viên đã thảo luận rất nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề phát triển như : Phương pháp điều hành, hỗ trợ nhân lực (khoá đặc huấn, khoá đào tạo), hỗ trợ tài chánh cho các quốc gia đang trên đà phát triển, sự đóng góp của các Liên đoàn Quốc gia vững mạnh, Vai trò của Tổng liên đoàn Thế giới đối với các chính phủ của các quốc gia thành viên…

 

-        Đóng góp niên liễm của các Quốc gia thành viên : Sau các ý kiến về phương pháp làm gia tăng ngân quỹ và phương pháp đóng niên liễm tùy theo “khả năng kinh tế” của các liên đoàn thành viên, các thành viên đã biểu quyết với đa số tương đối, không tăng niên liễm trong niên khoá 2022-2024 và vẫn giữ nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia : 10€/năm dành cho các võ sư từ trình độ Chuẩn cao đẳng trở lên và 2€/năm dành cho các môn sinh các cấp. 

Đại hội được kết thúc vào lúc 20g30 ngày 20/07/2022 trong sự hân hoan và tinh thần cao độ của các thành viên                                                                                                            

Sau đây là danh sách các thành viên lãnh đạo của Hội đồng Võ sư Thế giới và Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới, nhiệm kỳ 2022-2024, được chia ra như sau: 

 • Thượng Hội đồng Võ sư 

Chủ tịch

Võ sư Niên trưởng Nguyễn Tiến Hội

Thành viên

Các Võ sư Niên trưởng, Bạch đai thượng đẳng

 •  Hội đồng Võ sư Thế giới, nhiệm kỳ 2022-2024 

Chủ tịch

Võ sư Niên trưởng Trần Nguyên Đạo

Tổng thư ký

Võ sư Hà Kim Khánh

Thành viên

Võ sư Niên trưởng Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch (Texas-USA). Các Võ sư : Huỳnh Hữu Quí (Bỉ), Phạm Thị Cúc (Hoa Kỳ), Miesch Philippe (Pháp), Appiah George (Đức), Nassouri Moussa (Burkina-Faso).

 •  Ban lãnh đạo Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới nhiệm kỳ 2022-2024 : 

Chủ tịch

Võ sư Niên trưởng Nguyễn Thế Thierry

Tổng thư ký

Võ sư Nguyễn T.K Kevin

Thủ quĩ

Võ sư Bloume Daniel

 •  Kết quả khoá thi cao đẳng và bảo vệ luận án võ sư quốc tế 

Nhân dịp Đại hội Thế giới lần thứ 9 năm 2022 tại Paris - Pháp, các võ sư sau đây đã đạt trình độ cao đẳng hoặc bảo vệ thành công luận án hoặc được tấn phong : 

 • Trình độ Chuẩn hồng đai (Huyền đai tứ đẳng quốc tế) 

1- Vs NABIGH Latifa (nữ) - Maroc

2- Vs NGUYỄN Trúc Phương (nữ) - Việt Nam

3- Vs TRƯƠNG Anh Mỹ (nữ) - Texas - Hoa Kỳ

4- Vs SIRTMATSIS Socrates - Đức

5- Vs NGÔ Quốc Dũng - Đức

6- Vs TRẦN Văn Sơn - Đức

7- Vs RACOTEAU Rolland - Pháp

8- Vs TABARIN Nicolas - Pháp

9- Vs PIASECKI Cédric - Pháp

10- Vs NIASME Laurent - Pháp

11- Vs MARTINS Daniel - Pháp

12- Vs HOÀNG Việt - Pháp

13- Vs DAIX Didier - Pháp

14- Vs TOMAS Gil Garcia - Tây Ban Nha 

 • Trình độ Hồng đai I cấp (Huyền đai ngũ đẳng quốc tế) 

1.Vs KONOMBO Y. Alfred - Burkina-Faso

2.Vs DADIOARI D. Ibrahim - Burkina-Faso

3.Vs NDIOGOYE Gérard David - Senegal

4.Vs SANKARA Mahamady - Burkina-Faso

5.Vs TRẦN Ngọc Chính - California - Hoa Kỳ

6.Vs NGUYỄN Đình Hoàng - Pháp

7.Vs TRẦN Quí Bảo - Bỉ

8.Vs EL ABDELLAOUI Salaheddine - Maroc

9.Vs BARRO Souleymane - Burkina-Faso

10. Vs FALL Moustapha - Senegal

11. Vs NGUYỄN Thế Hùng - Đức

12. Vs CHASTAGNER Daniel - Pháp

13. Vs NDOYE Oumar - Mali

14. Vs DE BROU Bruno - Pháp

15. Vs THONGDARA Frédéric - Pháp

16. Vs SAWADOGO Philippe - Burkina-Faso

17. Vs KOUYATE VAZOUMANA - Bờ Biển Ngà

18. Vs HANAFI Rudy - Pháp

19. Vs GELARD Lionel - Pháp

20. Vs LAMA David - Pháp

21. Vs SARR Djibril - Senegal 

 • Trình độ Hồng đai II cấp (Huyền đai lục đẳng quốc tế) 

1.Vs TRƯƠNG Quang An - Việt Nam

2.Vs NASSOURI Moussa - Burkina-Faso

3.Vs NGUYỄN Văn Tâm - California - Hoa Kỳ

4.Vs GREGORI Emmanuel - Pháp

5.Vs PY Michel - Pháp

6.Vs GUERRIB Mai (Nữ) - Pháp

7.Vs DIOUF Seydina Ababacar - Senegal

8.Vs PHÙNG Nguyên - Bỉ 

 • Trình độ Hồng đai III cấp (Huyền đai thập đẳng quốc tế) 

1.Vs NGUYỄN Phi Long - Pháp

2.Vs Văn Chu Đồng - Việt Nam

3.Vs NGUYỄN Bá Dương - California - Hoa Kỳ

4.Vs BLOUME Daniel - Pháp

5.Vs HÀ KIM Chung - Pháp

6.Vs MIESCH Philippe – Pháp

7.Vs SENE Abdoulaye - Senegal

8.Vs PHẠM Thị Cúc - California - Hoa Kỳ

9.Vs SFORZA Aldo - Pháp 

 • Trình độ Bạch đai Thượng đẳng 

1.Vs NGUYỄN Hữu Tô Đồng - Canada

2.Vs PHẠM Đình Tự - Canada 

Trước sự thành công rực rỡ của Đại hội Thế giới lần thứ 9, thay mặt Hội đồng Võ sư Thế giới và Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các võ sư và các vị lãnh đạo đã đến tham dự. 

Chúng tôi cũng xin chúc mừng các tân võ sư đã được thăng đẳng cấp. 

Mong gặp lại quí vị trong kỳ Đại hội Thế giới lần thứ 10 sẽ diễn ra vào năm 2024. Xin chúc quí vị sức khỏe dồi dào và tiếp tục tốt đẹp trên con đường lý tưởng Vovinam-Việt Võ Đạo. 

Paris ngày, 28-07-2022 

Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới

Võ sư Hà Kim Khánh

 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới

Võ sư Nguyễn Thế Thierry


© La Fédération Mondiale de Vovinam-VietVoDao |