THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VOVINAM-VIỆT VÕ ĐẠO THẾ GIỚI LẦN THỨ 10, NĂM 2024 TẠI HOUSTON TEXAS - HOA KỲ

titre vovinam vvd1 officiel  350x35

tldtg vovinamlogo vovinam vvd officiel 80x120     

thông tin về việc tổ chức đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới lần thứ 10, năm 2024 tại houston texas - hoa kỳ

 

Liên đoàn Vovinam-VVĐ Texas vừa thông báo đến Tổng Liên đoàn Thế giới, quyết định đình chỉ tổ chức Đại hội Thế giới lần thứ 10 tại Houston Texas vào tháng 7 năm 2024, vì lý do nội bộ. 

Chúng tôi rất tiếc, vì việc hủy bỏ này đã gây thất vọng lớn và tổn thất tài chính cho các võ sư và các lãnh đạo đã mua vé máy bay. 

Để giải quyết vấn đề này và sau khi liên lạc với một số quốc gia thành viên, Tổng Liên đoàn Thế giới lập danh sách các quốc gia có tiềm năng đứng ra tổ chức như sau (xếp theo thứ tự bảng chữ cái của tiếng Pháp) : 

  • Đức, Belarus và Nga (đồng tổ chức), Pháp, Maroc, Senegal. 

Đại hội Thế giới lần thứ 10 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, khoảng tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2024. 

Sau khi nghiên cứu tính khả thi của các quốc gia ứng cử viên và sau khi nghiên cứu các hồ sơ xin tổ chức, chúng tôi sẽ thông báo kết quả trong những ngày sắp tới.

 

Vs. Thierry NGUYỄN THẾ

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới