Võ sư Nguyễn Dần

vovinam-daichuongmon


Võ sư Nguyễn Dần Đại Hội Võ Sư Quốc Tế 1990 – California - Usa- Bạch Đai Chủ Tịch Hội Đồng Võ Sư Thế Giới (*)
- Môn đệ trực tiếp của võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc
- Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Quốc Tế (1990-1992)
- Chủ Tịch Hội Đồng Võ Sư Thế Giới (3 nhiệm kỳ 2004-2016)

Võ sư Nguyễn Dần sinh năm 1924 tại Miền Bắc Việt Nam. Ông vốn là một trong những truyền nhân và đồng thời là bào đệ của sư tổ Nguyễn Lộc.

Ông bắt đầu tập huấn Vovinam từ năm 12 tuổi (1936), trong thời kỳ sư tổ Nguyễn Lộc đang nghiên cứu thành lập hệ thống võ thuật môn phái.

Ông là một trong những môn sinh tham gia thành lập võ đường đầu tiên năm 1940 tại trường sư phạm Hà Nội (Ecole Normale), đường Đỗ Hữu Vị. Sau đó, phụ giúp sư tổ Nguyễn Lộc khai giảng liên tiếp nhiều lớp võ tại Hà Nội như trường Chu Văn An tại quận Ba Đình.

Ngoài ra, năm 1948 ông được cử vào giảng dậy cho 2000 môn sinh tại Tòa Thánh Tây Ninh, Miền Nam Việt Nam cho đến năm 1949. Sau đó ông trở về Miền Bắc tiếp tục phát triển tại Hà Nội.

Năm 1954, ông theo võ sư Nguyễn Lộc di cư vào Miền Nam và trở thành một trong những môn đệ kỳ cựu nhất của môn phái.

Năm 1975, vì hoàn cảnh đất nước, ông và gia đình tản cư sang Hoa Kỳ cho đến ngày nay. Từ đó, ông là một trong những võ sư Niên Trưởng năng động nhất, đóng góp đều đặn cho các sinh hoạt môn phái trên bình diện quốc tế.

Năm 1990, nhân đại hội thế giới đầu tiên của môn phái được tổ chức tại California-Usa, ông được toàn thể đại hội tín nhiệm trong chức vụ Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Quốc Tế.

Năm 1996, nhân đại hội thế giới kỳ hai được nhóm họp tại Paris với mục đích tổ chức lại các cơ chế Vovinam-Việt Võ Đạo quốc tế và thành lập hai cơ quan lãnh đạo tối cao của môn phái : Hội Đồng Võ Sư Thế Giới và Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới. Ông được mời vào chức vụ cố vấn tối cao cho Hội Đồng Võ Sư Thế Giới liên tiếp trong hai nhiệm kỳ.

Năm 2004, nhân đại hội võ sư thế giới lần thứ năm được tổ chức tại Houstons-Texas, tuy tuổi đã cao và đường xá xa sôi nhưng ông không quản ngại đến sinh hoạt với đại hội liên tiếp năm ngày và đã đóng góp tích cực trong mọi cuộc thảo luận. Nhân dịp này, ông đã tuyên bố : tuy đã cao niên, sức lực không còn như xưa, nhưng nếu môn phái cần đến ông thì ông sẵn sàng đóng góp với tất cả khả năng cho phép.

Chính vì thế, Hội Đồng Võ Sư Lãnh Đạo Môn Phái đã yêu cầu và được ông chấp thuận trong vai trò Chủ Tịch Hội Đồng Võ Sư Thế Giới (nhiệm kỳ 2004-2008) sau khi võ sư Lê Sáng xác định từ chối chức vụ này qua văn thư ngày 16 tháng 8 năm 2004. Từ đó ông liên tiếp nhận lãnh chức vụ biểu tượng này cho đến ngày nay.


 (*) : Bạch đai này trước đây dành riêng cho Chưởng Môn Vovinam-VVĐ. Nhưng sau khi võ sư Chưởng môn Lê Sáng qua đời (2010). Đại hội võ sư thế giới đã biểu quyết nhân đại hội kỳ 7, tháng 05-2012 tại Paris. Vẫn duy trì Bạch Đai Chưởng Môn, bằng cách đổi danh xưng thành Bạch Đai Chủ Tịch HĐVS/TG, hầu tiếp tục tôn trọng truyền thống và hệ thống đẳng cấp của Vovinam-Việt Võ Đạo và đồng thời cũng là cách tưởng nhớ đến linh hồn và công lao đóng góp của hai vị Chưởng Môn của môn phái, đó là : cố võ sư Lê Sáng và Trần Huy Phong.

Hội Đồng Võ Sư Thế Giới
© Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới