Võ sư Trần Đức Hợp

vovinam-bachdai-thuongdang

 

- Bạch đai thượng đẳng
- Môn đệ trực tiếp của võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc
- Thành viên Thượng Hội Đồng Võ Sư Thế Giới.

Võ sư Trần Đức Hợp vốn là một trong những cao đồ của võ sư Nguyễn Lộc. Ông nhập môn cùng thời với võ sư Phan Dương Bình (cùng ngày, cùng khóa) tại Phố Hàng Than Hà Nội. Theo võ sư Hợp tường thuật thì khoá này mới đầu có độ khoảng trăm người, một thời gian sau, số võ sinh giảm bớt vì không đủ sức tập luyện, tuy rằng có một số cũng đạt được trình độ Tự Vệ, nhưng sau chỉ còn vài chục người đạt đến trình độ Trung Đẳng. Trong số chục người còn lại này có võ sư Trần Đức Hợp và võ sư Phan Dương Bình.

Ít lâu sau võ sư Nguyễn Lộc cho chuyển võ đường về tư gia của ông tại Phố Hàng Trống. Võ sư Hợp tường thuật : " ...  Anh Lộc bảo chúng tôi về nhà anh ở Phố Hàng Trống để tập và thêm một số mấy anh tập tạ ở Xếp Tô (Septo) cũng lại tập, thì anh Lộc bảo tất cả ra Ấu Trĩ Viên (công viên dành cho trẻ em) để tập mới đủ chỗ. Tập được một thời gian thì mấy anh tập tạ chịu không nổi phải bỏ hết chỉ còn lại tôi và anh Bình lúc nào cũng ở cạnh anh Lộc, sau đó anh Lộc rời về Phố Hàng Vôi, cũng chỉ còn tôi với anh Bình đến tập những giờ riêng, còn những giờ khác thì anh Lộc mở những lớp mới..."

Võ sư Trần Đức Hợp vào Nam (Đà Lạt) năm 1953, ông được võ sư Nguyễn Lộc cấp chứng chỉ dậy võ để có thể dậy bất cứ nơi nào. Chính nhờ vậy ông đã được đề cử vào dậy tại Trung Tâm Huấn Luyện Ngự Lâm Quân của cựu Hoàng Bảo Đại. Đến năm 1954 ông vào quân đội và chuyển về Sài Gòn, sau đó ông đến dậy tại trường Sĩ Quan Thủ Đức cho các Sĩ Quan và một số Thiếu Sinh Quân. Năm 1960 ông chuyển sang Biệt Động Quân và tiếp tục huấn luyện võ thuật cho các binh sĩ Biệt Động Quân tại thành phố Tây Ninh.

Năm 1968 ông chuyển về phục vụ tại Long Khánh, Sư Đoàn 18 Bộ Binh. Tại đây ông dậy cho các Trung Đoàn, Tiểu Đoàn như : Bộ Binh, Pháo Binh, Công Binh và Truyền Tin. Thỉnh thoảng ông cũng ra tỉnh Bình Tuy dậy cho các Binh Sĩ Nhảy Dù dưỡng quân tại thành phố này cho đến năm 1975.

Năm 1969 ông được sự trợ giúp đắc lực của võ sư Trần Văn Trung (hiện đang sinh hoạt tại Gia Nã Đại), sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan Thủ Đức và được chuyển về phục vụ tại Long Khánh trong Trung Đoàn 43, Sư Đoàn 18 Bộ Binh. Chính nhờ thế Vovinam-Việt Võ Đạo đã được phổ biến rộng rãi tại Ty Thanh Niên Long Khánh cũng như trong các tỉnh lân cận.

Năm 1995, đáp theo lời kêu gọi của võ sư Trần Huy Phong, ông cùng các võ sư trong Hội Đồng Lâm Thời Võ Sư Vovinam-Việt Võ Đạo Hải Ngoại, ra Tuyên Cáo chính thức thành lập Hội Đồng Võ Sư Lãnh Đạo Môn Phái ngày 16-09-1995. Hội Đồng này là tiền thân của Hội Đồng Võ Sư Thế Giới và Tổng Liên Đoàn Thế Giới được thành lập qua đại hội võ sư thế giới 1996 tại Paris- Pháp.

Hiện nay ông là một trong những võ sư Niên Trưởng, thành viên Thượng Hội Đồng Võ  Sư  Thế Giới đã được đại hội võ sư thế giới 1996 biểu quyết là các Thành viên Truyền Thống : (Nguyên là truyền nhân trực tiếp của võ sư Nguyễn Lộc hoặc là thành viên Ban Chấp Hành Trung Ương đầu tiên của môn phái năm 1964).


Hội Đồng Võ Sư Thế Giới
 © Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới