Thông báo tổ chức đại hội Vovinam-VVĐ Thế giới kỳ 8

Thông báo

Đại hội Vovinam-VVĐ Thế giới kỳ 8

 

Kính thưa quí vị võ sư,

 

Các lãnh đạo Liên đoàn quốc gia

 

 Tiếp theo văn thư triệu tập đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới kỳ thứ VIII[1] ngày 21-07-2015. Chúng tôi xin trân trọng thông báo các chi tiết sau đây :

 

 

 

 • Chủ đề của đại hội : Từ Việt Võ Đạo đến Nhân Võ Đạo 

 

 • Thời điểm đại hội :

 

  • 14/07/2016 : Thi và trình luận án võ sư quốc tế (12g00 – 20g00) – Xin xem chi tiết văn thư thông báo của Hội đồng khảo thí quốc tế đính kèm (15/10/2015: Pháp-Anh-Việt)
  • 15/07/2016 : Khai mạc. Đại hội Hội đồng võ sư thế giới (07g30 – 17g00)
  • 16/07/2016 : Đại hội Tổng liên đoàn Vovinam-VVĐ thế giới (07g30 – 12g00)
  • 17/07/2016 : Bế mạc đại hội - lễ thăng đai (08g00 – 12g00) 

 

 • Địa điểm đại hội :

 

Business Expo Center

 

1960 S. Anaheim Way, Anaheim, CA 92805 

 

Phone (714) 978-9000, Fax (714) 978-8189

 

website: http://www.businessexpocenter.com/ 

 

 • Địa điểm khách sạn :

 

Ramada Anaheim Convention Center Hotel

 

2141 South Harbor Blvd, Anaheim, CA 92802

 

Tel: (714) 971-3553 Fax: (714) 971-4609

 

 • Ban tổ chức

 

Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Tây Hoa Kỳ

 

PO Box 262 367 San Diego, CA 92029 USA email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         Phone: +1.619.218.3493 

 

 • Ngôn ngữ sử dụng

 

Ngôn ngữ sử dụng chính thức trong đại hội : Việt, Anh và Pháp

 

Sẽ được thông dịch song song giữa ba ngôn ngữ

 

Kính thưa quí vị, 

 

Đại hội thế giới kỳ VIII-2016, sẽ là một khúc quanh mới cho tổ chức của chúng ta trên bình diện toàn cầu. Bởi chúng ta sẽ bầu lại toàn bộ các nhân sự lãnh đạo của hệ thống Vovinam-VVĐ thế giới. Đó là : 

 

 • Hội đồng võ sư Vovinam-VVĐ thế giới : Cơ quan lãnh đạo chuyên môn, đặc trách các vấn đề võ đạo, võ thuật, đai đẳng, thi cử, trình luận án… 

 

 • Tổng Liên đoàn Vovinam-VVĐ thế giới : Cơ quan lãnh đạo hành chánh và đại diện cho Môn phái về phương diện Pháp lý. Là cơ quan điều hành và gạch nối giữa các Liên đoàn quốc gia. 

 

Ngoài ra, đại hội thế giới kỳ VIII-2016 sẽ đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày thành lập hệ thống quốc tế của chúng ta (1996-Paris – 2016-California). 20 năm so với chiều dài lịch sử của nhân loại thì rất khiêm nhường, tương tự một thế võ trong rừng võ thuật. Nhưng đối với môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo, lại là những trang sử có ý nghĩa. Bởi nó chứng minh cụ thể cho sự bền vững và sự lớn mạnh của tập thể. Một cách trực tiếp thể hiện tinh thần dấn thân, tính tự nguyện, sự « bền gan tranh đấu »[2] và tinh thần đoàn kết cao của tất cả các võ sư trên thế giới. 

 

Thưa quý vị võ sư và các lãnh đạo quốc gia, 

 

Đại hội thế giới kỳ thứ 8 năm nay cũng là dịp để chúng ta xác định lý tưởng Vovinam-Việt Võ Đạo và lòng quyết tâm thực hiện sứ vụ : Phát huy nền văn hoá võ thuật Việt Nam, «xây dựng một thế hệ thanh niên toàn cầu để phục vụ cho một thế giới thái hoà»[3]. 

 

Đại hội 8, cũng là cơ hội để nói lên ý chí của tập thể : thực thi di huấn của cố võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc: "Không canh tân tức tụt hậu". Chính vì thế mục tiêu chính của đại hội sẽ là dịp để các võ sư và các đại biểu : đề nghị các dự án, hoặc các ý kiến mới, hầu tiếp tục cải tiến cơ chế và hệ thống quốc tế của chúng ta 

 

Xã hội loài người đã và đang cải cách liên tục trên nhiều lãnh vực như : văn hóa, khoa học, tư tưởng, y tế, xã hội, kỹ thuật… Điển hình là sự tiến bộ vượt bực của ngành khoa học kỹ thuật và luật pháp đã đưa con người đến gần nhau hơn, chỉ cần vài tiếng là chúng ta có thể gặp nhau tại Paris, New York, Dakar, Toronto, Sydney…  Sự tưng bừng của ngành khoa học điện toán đã xóa mờ biên giới giữa các quốc gia, chủng tộc, tôn giáo… Chỉ cần vài giây để gửi điện thư, hình ảnh, tư tưởng hoặc đàm thoại với bất cứ ai trên trái địa cầu này. Những tiến bộ trên là nền tảng của nền văn minh thế kỷ thứ 21, là một chứng minh cụ thể cho sự tiến bộ không ngừng của nhân loại. 

 

Môn phái chúng ta ngay trong những thời điểm phôi thai (1964) cũng đã ý thức được sự tiến bộ không ngừng của nhân loại, nên đã khai phá ra triết thuyết Vũ Trụ Quan Việt Võ Đạo với định lý Thường Dịch : « Tất cả mọi sự vật trên đời, đều biến đổi luôn luôn, không ngừng » [4] ! Chính vì thế hệ thống tổ chức Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới phải mạnh dạn bước vào quĩ đạo thăng tiến, phải thay đổi để phù hợp với chiều hướng tiến bộ của nhân loại. Nếu không, tổ chức của chúng ta sẽ tụt hậu, sẽ bị xã hội chê bai và sẽ bị đẩy vào quá khứ. 

 

Thế nhưng, thực tế và kinh nghiệm cũng cho thấy rằng, mỗi lần có sự thay đổi hoặc mỗi khi có một đề án mới, là sẽ có tranh cãi và bất đồng ý kiến. Đó là những thử thách cam go cần phải vượt qua, là giá phải trả của một tổ chức quốc tế đúng nghĩa. Xin hãy nâng cao tinh thần « Sáng suốt nhận định », « Tự kiểm », « Khiêm cung » và « Độ lượng » [5] để vượt qua những thử thách này. 

 

Vovinam-Việt Võ Đạo ngày nay đã biến dạng và trở thành đa chủng tộc, đa văn hóa, đa phong tục, đa ngôn ngữ… Nhưng Vovinam-Việt Võ Đạo vẫn là một đại gia đình. Vậy trong đại hội 2016 này, tôi kêu gọi quý vị võ sư, các chủ tịch liên đoàn quốc gia, các đại diện, hãy hăng say đóng góp trong tinh thần xây dựng để đại gia đình Vovinam-Việt Võ Đạo chúng ta mỗi ngày được thêm vững mạnh và có ý nghĩa trong tâm hồn của các môn sinh trên thế giới. 

 

Vovinam-Việt Võ Đạo khởi đầu được thành lập tại Việt Nam và do người Việt Nam sáng tạo. Nhưng ngày nay đã trở thành di sản của cộng đồng nhân loại. Ý thức được như vậy, chúng ta sẽ có đồng thuận trong tiến trình sinh hoạt của đại hội kỳ 8 này. Xin trích những lời trao đổi của võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc với các môn đệ thân cận : « các chú phải thay đổi lề lối làm việc cho thích ứng với mọi hoàn cảnh, tân tiến mọi tổ chức để môn phái sau này khoa học hơn, mới mẻ hơn. Nếu các chú thấy điều anh làm chưa hoàn mỹ, thì có bổn phận sửa đổi cho tốt đẹp hơn. Phương pháp anh áp dụng còn thiếu xót thì các chú phải thay đổi cho hoàn bị hơn… » (trích Đặc san 1971 Saigon) 

 

Trên tinh thần đó, xin quí thầy và quí lãnh đạo hãy mạnh dạn đóng góp. Hãy đầu tư trí tuệ cho Vovinam-Việt Võ Đạo bằng nhưng hành động như : đề nghị những cải cách, thành lập các dự án, bổ sung các qui luật, tu chỉnh những điều lệ, đệ trình luận án… để đưa đại hội kỳ 8 của chúng ta đạt được thành công rực rỡ trong sứ vụ canh tân. Có được như thế, thì một cách gián tiếp chúng ta sẽ viết thêm một trang sử mới cho môn phái và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập hệ thống tổ chức quốc tế của chúng ta mới có ý nghĩa. 

 

Ban Tổ Chức đại hội sẽ được đặt dưới sự điều động của Hội đồng võ sư và Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới cùng với sự hỗ trợ tích cực của Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Tây Hoa Kỳ. Ban tổ chức sẽ đài thọ kinh phí khách sạn và ẩm thực cho các võ sư thành viên Hội đồng võ sư thế giới và các Chủ tịch Liên đoàn quốc gia trong các ngày đại hội. 

 

Trong những ngày sắp tới, chúng tôi sẽ gửi đến quí vị chương trình chi tiết, các qui luật bầu cử và ứng cử của nhiệm kỳ 2016-2020 cũng như các phương pháp biểu quyết các dự án. 

 

Kính chúc quí vị vạn đại thành công, thật nhiều sức khoẻ, tinh thần minh mẫn và sửa soạn đại hội tốt đẹp. 

 

Tổng thư ký, Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới

 

Vs Trần Nguyên Đạo

 [1] : Đại hội kỳ 1 : 1996-Paris, Kỳ 2 : 1998-Houston, Kỳ 3 : 2000-California, Kỳ 4 : 2002-Paris, Kỳ 5 : 2004-Houston, Kỳ 6 : 2008-Paris, Kỳ 7 : 2012-Paris và kỳ 8 : 2016-California

[2] : Điều Tâm niệm số 8

[3] : Điều Tâm niệm số 2

[4] : Vũ trụ quan, Nhân sinh quan Việt Võ Đạo - Tủ sách Việt võ đạo 1971.

[5] : Điều tâm niệm số 8 và 9