Triệu Tập Đại Hội Thế Giới kỳ 8 - 2016

78-2015-TTK/VN- 21-07-2015

Triệu Tập Đại Hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới kỳ 8 – 2016

 • Chiếu theo Nội qui sinh hoạt, Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới.
 • Chiếu theo Qui lệ sinh hoạt, Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới. 

Chúng tôi trân trọng thông báo cùng toàn thể quí vị võ sư thành viên Hội đồng võ sư thế giới và các Chủ tịch Liên đoàn quốc gia : Đại hội võ sư và Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới kỳ 8 sẽ được tổ chức tại Bang California, Hoa Kỳ vào đầu tháng 7–2016, dưới trách nhiệm tổ chức của Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Tây Hoa Kỳ (Vovinam Viet Vo Dao Federation of Western United States) 

Kính thưa quí vị, 

Đại hội thế giới kỳ 8-2016 sẽ là một khúc quanh mới cho tổ chức của chúng ta trên toàn cầu. Bởi chúng ta sẽ bầu cử lại toàn bộ các nhân sự lãnh đạo của hệ thống Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới. 

Đây là một thời điểm đặc biệt, 4 năm một lần, để các võ sư và các đại biểu, được dịp đóng góp, kiến nghị, thay đổi, biểu quyết… các dự án, các đề nghị hoặc các qui ước quốc tế… hầu tiếp tục cải thiện cơ chế và hệ thống tổ chức của chúng ta. 

Ngoài ra còn là dịp để các võ sư trên thế giới, thi đẳng cấp, trình luận án hoặc được đề nghị tân thăng theo « Qui Ước Đẳng Cấp Quốc tế » mà chúng ta đã biểu quyết và thi hành từ nhiều năm qua. 

Nghị trình tổng quát Đại hội thế giới kỳ 8-2016 sẽ được chia ra như sau :

(Nghị trình chi tiết và nguyên tắc bầu cử sẽ gửi sau) 

Đại hội Hội đồng võ sư thế giới : 

 • Tổ chức thi và trình luận án võ sư quốc tế. Biểu quyết đề nghị Tấn phong
 • Báo cáo sinh hoạt của võ sư Tổng thư ký Hội đồng võ sư thế giới
 • Biểu quyết các thành viên mới hoặc loại trừ các thành viên vi phạm kỷ luật
 • Biểu quyết các dự án và các đề án tu chỉnh nội qui sinh hoạt Hội đồng võ sư thế giới.
 • Bầu cử các thành viên lãnh đạo Hội đồng võ sư thế giới nhiệm kỳ 2016-2020. 

Đại hội Tổng liên đoàn thế giới : 

 • Báo cáo sinh hoạt của Chủ tịch Tổng liên đoàn Thế giới.
 • Báo cáo thành quả các giải : 

  • Giải vô địch Âu Châu –Genève, Thụy Sĩ - 2012
  • Giải vô địch thế giới Vovinam-Việt Võ Đạo lần thứ 4 – Paris, Pháp-2014
  • Giải vô địch Phi Châu – Raba, Maroc 2015
  • Giải vô địch Âu Châu – Liège, Vương Quốc Bỉ-2016 

 • Biểu quyết loại trừ/xin gia nhập của các Liên đoàn thành viên.
 • Bầu cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới, nhiệm kỳ 2016-2020. 

Ban tổ chức đại hội được đặt dưới sự điều động của Liên đoàn Vovinam-VVĐ Tây Hoa Kỳ. Các kinh phí khách sạn, ẩm thực và di chuyển tại chỗ trong các ngày sinh hoạt của đại hội sẽ được Ban tổ chức đài thọ 

Kính chúc quí vị chuẩn bị đại hội thành công 

Paris, ngày 21-07-2015.

Tổng thư ký Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới,

Vs Trần Nguyên Đạo.

Chủ tịch Tổng liên đoàn Vovinam-VVĐ thế giới,

Vs Nguyễn Thế Thierry