Nguyên Tắc Sinh Hoạt Đại Hội Thế Giới kỳ 8 - 2016

92-16-TTK- 12-06-2016

 

Nguyên Tắc Sinh Hoạt Đại Hội Vovinam-Việt Võ Đạo

 

Thế Giới kỳ 8 - 2016

 

Đại Hội Võ Sư và Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Thế Giới kỳ 8, năm nay, sẽ được tổ chức tại California-Hoa Kỳ vào các ngày 14 đến 17 tháng 7 – 2016. 

 

 • Ban tổ chức được đặt dưới sự điều động của Liên đoàn Vovinam-VVĐ Tây Hoa Kỳ.
 • Tất cả các chủ tịch liên đoàn quốc gia và võ sư từ trình độ chuẩn hồng đai trở lên, thành viên của HĐVS Vovinam-VVĐ thế giới đều được Ban tổ chức đài thọ trong các ngày đại hội. Xin xem danh sách các thành viên :
 • http://vovinamworldfederation.eu/vi/hoi-dong-vo-su-the-gioi/danh-sach-vs-the-gioi.html 

 

 • Chủ đề của đại hội : Từ Việt Võ Đạo đến Nhân Võ Đạo 

 

 • Thời điểm đại hội : Từ 14/07/2016 đến 17/07/2016 

 

 • Địa điểm đại hội :

Business Expo Center

1960 S. Anaheim Way, Anaheim, CA 92805 

Phone (714) 978-9000, Fax (714) 978-8189

website: http://www.businessexpocenter.com/

 • Địa điểm khách sạn :

Ramada Anaheim Convention Center Hotel

2141 South Harbor Blvd, Anaheim, CA 92802

Tel: (714) 971-3553 Fax: (714) 971-4609 

 • Ban tổ chức

Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Tây Hoa Kỳ

PO Box 262 367 San Diego, CA 92029 USA

Vs Nguyễn Văn Tâm : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel : +1(619).218.3493 (Viet/English)

Vs Bá Dương : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel +1 (909).434.4779 (Viet/ Français)

 

Vs Cúc : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel +1 (714).312.9706 (Viet)

 • Ngôn ngữ sử dụng

Ngôn ngữ chính thức của đại hội sẽ là : Việt, Anh và Pháp, sẽ được thông dịch song song giữa ba ngôn ngữ

 

Nghị trình đại hội Vovinam-VVĐ thế giới

 

Dưới đây là nghị trình tạm thời, đề nghị bởi Tổng thư ký  HĐVS/Thế giới và Chủ tịch TLĐ/TG. Tất cả các thành viên đại hội Vovinam-VVĐ thế giới đều có quyền bổ túc hoặc đề nghị, nhưng yêu cầu gửi về Vs Tổng thư ký trước 20 ngày khai mạc đại hội. 

Thứ 5 - 14/07/2016

-       12g00 – 14g00 : Đón tiếp các Giám khảo và Thí sinh

-       14g00 – 20g00 : Thi và trình luận án võ sư quốc tế 

Thứ 6 - 15/07/2016

-       07g30 – 08g00 : Đón tiếp các võ sư

-       08g00 – 08g30 : Đón tiếp các thân hữu và các Vs võ phái bạn

-       08g30: Khai mạc đại hội

   1. Nghi thức khai mạc và 1 phút mặc niệm các võ sư đã qua đời (Ban tổ chức – Vs Nguyễn Văn Tâm)
   2. Diễn văn của Vs Chủ tịch Thượng HĐVS/TG (Vs Ngô Hữu Liễn), chào mừcác quan khách và các thành viên tham dự - Tuyên bố khai mạc đại hội.
   3. Vs Tổng thư ký HĐVS/TG (Trần Nguyên Đạo). Giới thiệu Ban chủ toạ và thành phần các quốc gia tham dự.
   4. Vs Chủ tịch Ban chủ toạ, nhắc lại các nguyên tắc và cung cách sinh hoạt của đại hội
   5. Điều chỉnh nghị trình đại hội. Biểu quyết kết nạp/khai trừ các thành viên mới, theo danh sách công bố bởi Tổng thư ký HĐVS/TG
   6. Kiểm điểm số thành viên, phiếu ủy quyền và tổng số phiếu bầu cử

-       09g30 – 11g30 : Thảo luận, biểu quyết các đề nghị, dự án, tu chỉnh, đường hướng cho nhiệm kỳ 2016-2020 …

-       11g30 – 13g00 : Dùng cơm trưa


-       13g00 – 18g00 : Đại hội HĐVS/TG tiếp theo (không có thân hữu hoặc võ phái bạn) 


7.Thảo luận, biểu quyết các đề nghị, dự án, tu chỉnh, đường hướng cho nhiệm kỳ 2016-2020 (tiếp theo)

8.Nghỉ giải lao

9.Tổng thư ký HĐVS/TG báo cáo các sinh hoạt nhiệm kỳ 2012-2016 và trả lời các câu hỏi. Biểu quyết thông qua các báo cáo.

10.Bầu cử các thành viên lãnh đạo HĐVS/Thế giới.

11.Các tân thành viên HĐVS/TG biểu quyế: Tổng thư ký HĐVS/TG

12.Các tân thành viên HĐVS/Thế giới đề cử : Chủ tịch HĐVS/TG và Chủ tịch Thượng HĐVS/TG

13.Diễn văn của tân Tổng thư ký - Thông báo kết quả - Linh tinh - Kết thúc đại hội HĐVS/TG 

Thứ 7 - 16/07/2016 (Đại hội TLĐ/TG, không có báo chí và thân hữu)

-       07g30 – 08g00 : Đón tiếp các võ sư và các Chủ tịch liên đoàn quốc gia

-       08g00 – 11g30 : Đại hội Tổng Liên đoàn Vovinam-VVĐ/TG 


1.Diễn văn của Vs Chủ tịch TLĐ/TG, chào mừcác thành viên tham dự và tuyên bố khai mạc đại hội.

2.Vs Chủ tịch TLĐ/TG: Giới thiệu Ban chủ toạ.

3.Vs Chủ tịch Ban chủ toạ, nhắc lại các nguyên tắc và cung cách sinh hoạt của đại hội.

4.Điều chỉnh nghị trình đại hội. Biểu quyết kết nạp/Khai trừ các Liên đoàn hoặc các quốc gia thành viên mới.

5.Kiểm điểm số thành viên, phiếu ủy quyền và tổng số phiếu bầu cử.

6.Thảo luận, biểu quyết các đề nghị, dự án, tu chỉnh, đường hướng cho nhiệm kỳ 2016-2020.

7.Vs Chủ tịch TLĐ/TG báo cáo các sinh hoạt nhiệm kỳ 2012-2016 và trả lời các câu hỏi. Biểu quyết thông qua các báo cáo.

8.Bầu cử Chủ tịch TLĐ Vovinam-VVĐ thế giới.

9.Diễn văn của tân Chủ tịch TLĐ Vovinam-VVĐ thế giới - Giới thiệu tân Ban chấp hành - Linh tinh - Kết thúc đại hội TLĐ/TG. 


-       14g00 – 17g00 : Thi trung đẳng của Liên đoàn tây Hoa Kỳ 

Chủ nhật - 17/07/2016

-       08g00 – 08g30 : Đón tiếp các võ sư


-       08g30 – 09g00 : Đón tiếp báo chí, các cơ quan truyền thông, truyền thanh và các thân hữu.


Ø09g00


1.Diễn văn của Ban tổ chức (Vs Nguyễn Văn Tâm)

2.Vs Nguyễn Văn Cườ: Đại diện môn phái chào mừng : báo chí, các cơ quan truyền thông, truyền thanh và các thân hữu. Giới thiệu Ban chủ toạ và thành phần các quốc gia tham dự.

3.Trình bầy ý nghĩa và mục đích của đại hội. Sơ qua quá trình của 7 đại hội trước đây

4.Thông báo kết quả đại hội kỳ 8-: Các biểu quyết, đề án, tu chỉnh… và đường hướng của Vovinam-VVĐ cho nhiệm kỳ 2016-2020

5.Giới thiệu tân Ban lãnh đạo HĐVS/TG và Ban chấp hành TLĐ/TG.

6.Diễn văn của tân Tổng thư ký HĐVS/TG

7.Diễn văn của tân Chủ tịch TLĐ/TG

8.Thông báo kết quả trình luận án võ sư quốc tế và lễ thắt đai võ sư

9.Thông báo quyết định tân thăng võ sư - Lễ thắt đai.

10.Trả lời báo chí- Lễ bế mạc

11.Mời các báo chí, các cơ quan truyền thông, truyền thanh và các thân hữu dùng tiệc trà và chụp hình lưu niệm – Chia tay


 

Các Nguyên Tắc Chung

 

Các nguyên tắc sinh hoạt dưới đây là những tóm lược theo Nội Qui Sinh Hoạt của Hội Đồng Võ Sư Vovinam-VVĐ Thế Giới đã được biểu quyết từ ngày thành lập, năm 1996, và tu chỉnh cuối cùng nhân đại hội thế giới kỳ 7 tại Paris, ngày 28-05-2012 

 

Bản nội qui sinh hoạt này gồm 46 trang, chứa đựng rất nhiều “điều luật” và các chi tiết theo từng cơ chế. Chính vì thế Ban tổ chức (BTC) xin tóm tắt một số những điều luật chính, thành “Các Nguyên Tắc Chung” hầu tiết kiệm thời giờ cho quí thầy và hy vọng rằng, qua đó, các sinh hoạt của đại hội sẽ đạt được mạch lạc và nghiêm túc. Tuy nhiên nếu quí vị muốn xem nguyên văn Nội Qui Sinh Hoạt của HĐVS/TG thì xin vào:

http://vovinamworldfederation.eu/vi/hoi-dong-vo-su-the-gioi/van-ban-chinh-thuc-hdvstg/noi-qui-sinh-hoat-vovinam-vvd.html  

Sơ đồ hệ thống bầu cử

conseil maitre elit vn

 (*) : Hội đồng này trước đây gọi là « Ban Thường Trực Hội Đồng Võ Sư Thế Giới ». Sau tu chỉnh lần thứ hai thì được đổi là « Hội Đồng Võ Sư Lãnh Đạo Môn Phái ». Và sau tu chỉnh lần thứ ba thì được gọi là : « Hội Đồng Võ Sư Thế Giới » (HĐVS/TG).  Các thành viên lãnh đạo của hội đồng, nhiệm kỳ 2008-2012, được ấn định là 8 Vs. Gồm một Chủ tịch và 7 thành viên đắc cử, được chia ra gồm : một Phó Chủ tịch, một Tổng Thư ký và 5 thành viên.

fede elit vn

 Những nguyên tắc chung về : Bầu Cử - Đề Cử - Biểu Quyết - Ủy Quyền  

 1. 1.Nguyên tắc qui đị:  
 • Đại Hội Võ Sư Thế Giới được triệu tập bởi Tổng thư ký HĐVS/TG. 
 • Đại Hội TLĐ/TG do Chủ tịch TLĐ/TG triệu tập. 
 • Tổng số phiếu hiện diện và phiếu ủy quyền phải có trên 2 phần 3 (60% +1), trên tổng số phiếu của các thành viên Đại Hội VSTG hoặc cử tri đoàn của TLĐ/TG 
 1. 2.Nguyên tắc đa số tương đối được áp dụng cho việc bầu cử : 
 • Các thành viên HĐVS/TG ( các ứng cử viên cao phiếu nhất sẽ đắc cử) 
 • Chủ tịch Tổng liên đoàn thế giới (ứng cử viên cao phiếu nhất sẽ đắc cử) 
 1. 3.Nguyên tắc đa số quá bán (50%+1 trên tổng số phiếu) được áp dụng cho các việc : 
 • Biểu quyết các dự án như : Nội Qui, Qui Lệ, Qui Ước, cập nhật nhật hoá 10 điều tâm niệm, hệ thống đẳng cấp. . .
 • Các Vs xin gia nhập Đại Hội VSTG. 

4.Nguyên tắc bầu cử. 

 1. Nguyên tắc bỏ phiếu kín được áp dụng cho các trường hợp liên quan đến một cá nhân hoặc các chức vụ trong HĐVS/TG hoặc TLĐ/TG. 
 2. Nguyên tắc biểu quyết bằng cách "giơ tay", trong các trường hợp không liên quan đến một cá nhân. Nhưng phương pháp bỏ phiếu kín sẽ được áp dụng trong trường hợp có sự yêu cầu của ít nhất 3 võ sư. 
 3. Trong trường hợp đồng phiếu, thì phương pháp bắt thăm sẽ được áp dụng. 

5.Nguyên tắc ứng cử, và đề cử. 

 1. Tất cả các Vs thành viên chính thức của Đại Hội VSTG, đều có quyền ứng cử hoặc đề cử các ứng cử viên HĐVS/TG. (xem mẫu đơ: For_Master_8th Congress_Vovinam_VVD_2016) 
 2. Các Vs được đề cử, nếu hiện diện phải xác nhận sự đề cử này, nếu vắng mặt thì phải xác nhận trong phiếu ủy quyền. 
 3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký HĐVS/TG không được quyền kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch TLĐ/TG.
 4. Các Vs đắc cử thành viên HĐVS/TG (ngoại trừ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký) đều có quyền ứng cử chức vụ Chủ tịch TLĐ/TG hoặc sinh hoạt trong Ban chấp hành TLĐ/TG.
 5. Chủ tịch TLĐ/TG cũng có quyền ứng cử vào trong HĐVS/TG (ngoại trừ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký), nếu đương sự có tư cách thành viên trong Đại Hội VSTG .

6.Quyền đầu phiếu và sự ủy quyền của các thành viên Đại Hội VSTG. 

 1. Các Vs thành viên chính thức của Đại Hội VSTG, đều bình đẳng trước đại hội, mỗi người một phiếu.
 2. Các Vs thành viên chính thức đều có quyền :
  • Biểu quyết, phát biểu về tất cả mọi vấn đề theo Nghị trình của đại hội, nhưng phải tôn trọng thời gian phát biểu và được Chủ tọa đoàn cho phép phát biểu.
  • Đề nghị các dự án mới, hoặc yêu cầu thay đổi các qui chế sinh hoạt đã có trong Hội Đồng, nhưng phải gửi về Tổng thư ký HĐVS/TG, trước 20 ngày để đưa vào Nghị trình. 
 3. Tất cả các Vs thành viên vắng mặt có thể ủy quyền cho một Vs thành viên chính thức hiện diện trong đại hội. Theo tu chỉnh của đại hội 7, tháng 05-2012, thì các võ sư hiện diện chỉ được 5 phiếu ủy quyền tối đa.
 4. Các phiếu ủy quyền bằng điện thoại hoặc nhắn tin hoặc nói miệng đều không có giá trị. Phiếu ủy quyền chỉ có giá trị theo 3 phương thức sau đây. 
 • Phiếu Ủy Quyền (xem mẫu đơn : For_Master_8th Congress_Vovinam_VVD_2016 dành cho các võ sư và For President Federation_8th Congress_Vovinam_VVD_2016 : dành cho các chủ tịch Liên đoàn quốc gia )
 • Viết thư tay
 • Gửi bằng điện thư (Email) về Ban tổ chức hoặc Tổng thư ký HĐVS/TG. 

7.Quyền đầu phiếu và sự ủy quyền của Tổng liên đoàn thế giới (TLĐ/TG) 

 1. Các thành viên Cử tri đoàn gồm : 
 • Các thành viên lãnh đạo đắc cử trong HĐVS/TG : Mỗi người một phiếu.
 • Các Liên đoàn quốc gia được công nhận chính thức : Mỗi liên đoàn một phiếu.

 b.Các thành viên Cử tri đoàn có thể ủy quyền cho một nhân sự (võ sư hoặc môn sinh) hiện diện trong đại hội. 

c.Tất cả các nhân sự đại diện các Liên Đoàn và các Vs thành viên HĐVS/TG đều có quyền ứng cử và đề cử.

d.Phương thức bầu cử được áp dụng là : bỏ phiếu kín theo phương thức đa số tương đối.

 

Đại Hội Võ Sư và Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Thế Giới 

I.   Triệu Tập Đại Hội  

1-    Đại Hội phải được triệu tập trước 2 tháng ngày khai mạc đại hội : 

2-    Nghị trình tối thiểu của đại hội phải được công bố chính thức trước 1 tháng ngày khai mạc đại hội và phải theo thứ tự như sau : 

 • Tổng thư ký HĐVS/TG và Chủ tịch TLĐ/TG, đề cử chủ tọa đoàn, được chia ra như sau: 
 • Chủ tọa đại hội                           : Điều khiển đại hội
 • Phó chủ tọa                                : Phụ tá và thay thế nếu Chủ tọa vắng mặt.
 • Thư ký đại hội                            : Ghi chép và lập biên bản
 • Phó thư ký                                  : Ghi chép song song với Thư ký
 • 3 thành viên Chủ tọa đoàn         : Quyết định và góp ý kiến với Chủ tọa đoàn 
 • Điều chỉnh Nghị trình đại hội 
 • Tổng thư ký HĐVS/TG và Chủ tịch TLĐ/TG có nhiệm vụ báo cáo các thành quả và các sinh hoạt nhiệm kỳ đã qua (2012-2016) và trả lời các câu hỏi của các thành viên.
 • Biểu quyết thông qua các báo cáo.
 • Biểu quyết kết nạp các thành viên mới, theo danh sách công bố bởi Tổng thư ký HĐVS/TG.  

II. Tư cách thành viên HĐVS/TG  

1-    Các Vs thành viên chính thức gồm :  

Các Vs đã được công nhận qua các đại hội : 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2008 và 2012. Danh sách các Vs thành viên chính thức sẽ được công bố 1 tháng trước ngày đại hội bởi Vs Tổng thư ký HĐVS/TG.  

2-    Hợp thức hoá các thành viên mới dành cho :  

 1. Các tân Vs Chuẩn hồng đai, (mới thi lên đai), đang sinh hoạt trong hệ thống đã được công nhận bởi HĐVS/TG và TLĐ/TG.
 2. Danh sách các Vs này sẽ được công bố bởi Tổng thư ký HĐVS/TG và sẽ được đại hội biểu quyết thông qua. Yêu cầu các Vs lãnh đạo tại các quốc gia gửi danh sáxin hợp thức hoá cho các tân võ sư của quốc gia mình – thi từ năm 2012 đến nay - đến Vs Tổng thư ký để lập danh sách chính thức (xem mẫu đơn : For new master _8th Congress_Vovinam_VVD_2016)  

3-    Các võ sư xin gia nhập.  

 1. Dành cho các Vs có trình độ từ Chuẩn cao đẳng trở lên, chưa sinh hoạt hoặc chưa gia nhập hệ thống HĐVS/TG và TLĐ/TG.
 2. Đơn xin gia nhập và gửi về Tổng thư ký HĐVS/TG trước 15 ngày. (xem mẫu đơn : For_Request_New_Master_8th Congress_Vovinam_VVD_2016)
 3. Phải được giới thiệu ít nhất bởi hai võ sư thành viên chính thức trong Đại Hội HĐVS/TG.  

4-    Các nhân sự dự thính :  

 1. Gồm các Vs, môn sinh, các thân hữu, được mời bởi Ban tổ chức hoặc Tổng thư ký HĐVS/TG, hoặc Chủ tịch TLĐ/TG. 
 2. Các nhân sự này không có quyền biểu quyết và chỉ có quyền phát biểu nếu được Chủ tọa đoàn cho phép.  

III.      Diễn tiến bầu cử các thành viên lãnh đạo HĐVS/TG.  

1-    Nhân số các thành viên lãnh đạo :  

-          Nhân số các thành viên lãnh đạo trong HĐVS/TG sẽ được Tổng thư ký HĐVS/TG đề nghị trong mỗi đại hội thế giới, tùy theo nhu cầu và phải được Đại Hội HĐVS/TG chấp thuận theo phương pháp đa số quá bán.  

-          Nhân số các thành viên lãnh đạo nhiệm kỳ 2012-2016 là : 8 thành viên.  

2-    Tiến trình thành lập danh sách ứng cử viên :  

-          Kêu gọi và thành lập danh sách các ứng cử viên.(các võ sư xin ứng cử) 

-          Tiến trình đề cử (các võ sư đề cử các vs khác) 

-          Các Vs được đề cử, chấp nhận đề cử. 

-          Thành lập danh sách các ứng cử viên chính thức. (gồm các ứng cử viên và các đề cử viên)  

3-    Phương thức bầu cử :  

 1. Các Vs biểu quyết bằng cách viết tên các ứng cử viên vào phiếu biểu quyết của mình. Và có thể chọn từ 1 đến số lượng tối đa đã định hoặc bỏ phiếu trắng. 
 2. Các phiếu bất hợp lệ dành cho những trường hợp sau đây : Viết tên quá số lượng đã định, viết tên ngoài danh sách, gạch, xoá hoặc viết thêm bất cứ lời phê bình nào.
 3. Các ứng cử viên hoặc đề cử viên mỗi người có 10 phút để phát biểu và trả lời các câu hỏi.
 4. Các ứng cử viên cao phiếu nhất sẽ đắc cử vào HĐVS/TG. Trong trường hợp danh sách ứng cử viên ít hơn số lượng tối đa đã định, sự đắc cử chỉ được công nhận nếu ứng cử viên nào đạt được 40% tổng số phiếu +1 trở lên.
 5. Trong trường hợp hai ứng cử viên đồng phiếu vào hạng cuối cùng, thì phương thức bốc thăm sẽ được áp dụng để quyết định người đắc cử.
 6. Sau khi đắc cử, các thành viên HĐVS/TG họp kín và đề cử ra 4 người:  
 • Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký HĐVS/TG.
 • Chủ tịch Thượng hội đồng võ sư  

IV.      Tư cách thành viên và phương thức bầu cử chủ tịch TLĐ/TG  

1-    Các Liên Đoàn thành viên chính thức gồm : 

a.Các Liên đoàn quốc gia đã được công nhận từ đại hội 1996 đến nay, gồm 15 Liên Đoàn và 23 quốc gia với quyền biểu quyết như sau : 

Liên đoàn quốc gia sáng lập viên :  

1.Liên Đoàn Bỉ

2.Liên Đoàn Pháp

3.Liên Đoàn Đức

4.Liên Đoàn Thụy Sĩ

5.Liên Đoàn Úc Đại Lợi 

6 Liên đoàn quốc gia được công nhận từ năm 2001 đến 2008 : 

6.Liên Đoàn Gia Nã Đại

7.Vovinam-VVĐ Bạch Nga

8.Vovinam-VVĐ Ukraina

9.Vovinam-VVĐ Maroc

10.Liên Đoàn Senegal

11.Liên Đoàn MiềnTây Hoa Kỳ

12.Liên Đoàn Texas - Hoa Kỳ

13.Vovinam-VVĐ Tây Ban Nha

14.Liên Đoàn Burkina-Faso 

Liên đoàn quốc gia được công nhận từ năm 2008 đến 2016 : 

15.Vovinam-VVĐ Mali 

Phong trào quốc gia dự khuyết chưa có quyền biểu quyết : 

16.Vovinam-VVĐ Guinée

17.Vovinam-VVĐ Togo

18.Vovinam-VVD Côte d’Ivoire

19.Vovinam-VVĐ Liên Xô

20.Vovinam-VV Đ Ba Lan

21.Vovinam-VV Đ Mauritanie

22.Vovinam-VV Đ Niger

23.Vovinam-VV Đ Émirats Arabes Unis (Dubai)  

2-    Các Liên Đoàn xin gia nhập :  

Các Liên đoàn quốc gia xin gia nhập phải hội đủ các điều kiện sau đây :  

 1. Phải là một tổ chức có quyền hạn và có hệ thống tổ chức sinh hoạt trên tầm mức quốc gia như : Liên đoàn quốc gia, Ủy Ban Quốc Gia, Hiệp Hội Quốc Gia  . . .
 2. Phải hợp thức hóa về phương diện pháp lý trong quốc gia đang sinh hoạt
 3. TLĐ/TG chỉ công nhận một tổ chức Vovinam-VVĐ duy nhất trong một quốc gia, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt dành cho các quốc gia có một tầm mức địa lý to lớn như : Liên Xô, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại v.v.
 4. Phải có tối thiểu 5 võ đường và trên 200 môn sinh. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.
 5. Phải được Chủ tịch TLĐ/TG và Chủ tịch Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế (UBKTQT) công nhận.  

3-    Các tổ chức dự khuyết : 

 1. Dành cho các tổ chức Vovinam-VVĐ tại các quốc gia chưa đủ điều kiện để trở thành thành viên chính thức hoặc đang trong giai đoạn đang được cứu xét hồ sơ xin gia nhập.
 2. Các tổ chức này được gọi là : Văn phòng đ ại diện, đặt dưới quyền lãnh đạo trực tiếp của :  
 • Chủ tịch TLĐ/TG   : Về phương diện hành chánh
 • Chủ tịch UBKTQT (Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế) 

c.Các tổ chức dự khuyết, không có quyền biểu quyết, nhưng có thể tổ chức và sinh hoạt như một liên đoàn chính thức như : Tổ chức các kỳ thi lên đẳng cấp, giải vô đich toàn quốc v.v.v. Với điều kiện được sự chấp thuận và phải hợp lệ theo nội qui của TLĐ/TG.  

V.  Diễn tiến bầu cử Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Thế Giới.

1.Danh sách ứng cử viên : 

-          Kêu gọi và thành lập danh sách các ứng cử viên.

-          Tiến trình đề cử

-          Các Vs hoặc võ sinh được đề cử, chấp nhận sự đề cử.

-          Thành lập danh sách các ứng cử viên chính thức.(gồm các ứng cử viên và đề cử viên) 

2.Phương thức bầu cử : 

 1. Các ứng cử viên mỗi người có từ 5 đến 15 phút để phát biểu và trả lời các câu hỏi.
 2. Cử tri đoàn biểu quyết bằng cách viết tên ứng cử viên vào phiếu biểu quyết của mình. Và chỉ có quyền chọn một ứng cử viên duy nhất hoặc bỏ phiếu trắng.
 3. Các phiếu bất hợp lệ dành cho những trường hợp sau đây : Viết tên quá 1 người, viết tên ngoài danh sách, gạch, xoá hoặc viết thêm bất cứ lời phê bình nào.
 4. Ứng cử viên nào được cao phiếu nhất sẽ được đắc cử chủ tịch. Trong trường hợp chỉ có một ứng cử viên viên duy nhất, thì phải có trên 50% tổng số phiếu +1 mới được đắc cử.
 5. Trong trường hợp hai ứng cử viên dẫn đầu đồng phiếu, thì phải bắt thăm để phân định người đắc cử. 

3.Thành lập Ban chấp hành TLĐ/TG : 

 1. Tân Chủ tịch TLĐ/TG được toàn quyền tổ chức và chọn lựa các nhân sự để thành lập Ban chấp hành TLĐ/TG.
 2. Các Chủ tịch đương nhiệm các Liên đoàn quốc gia được qui định là Phó Chủ tịch, thành viên Ban chấp hành TLĐ/TG. 

1.Danh sách ứng cử viên :  

-          Kêu gọi và thành lập danh sách các ứng cử viên. 

-          Tiến trình đề cử 

-          Các Vs hoặc võ sinh được đề cử, chấp nhận sự đề cử. 

-          Thành lập danh sách các ứng cử viên chính thức.(gồm các ứng cử viên và đề cử viên)  

2.Phương thức bầu cử :  

 1. Các ứng cử viên mỗi người có từ 5 đến 15 phút để phát biểu và trả lời các câu hỏi.
 2. Cử tri đoàn biểu quyết bằng cách viết tên ứng cử viên vào phiếu biểu quyết của mình. Và chỉ có quyền chọn một ứng cử viên duy nhất hoặc bỏ phiếu trắng.
 3. Các phiếu bất hợp lệ dành cho những trường hợp sau đây : Viết tên quá 1 người, viết tên ngoài danh sách, gạch, xoá hoặc viết thêm bất cứ lời phê bình nào.
 4. Ứng cử viên nào được cao phiếu nhất sẽ được đắc cử chủ tịch. Trong trường hợp chỉ có một ứng cử viên viên duy nhất, thì phải có trên 50% tổng số phiếu +1 mới được đắc cử.
 5. Trong trường hợp hai ứng cử viên dẫn đầu đồng phiếu, thì phải bắt thăm để phân định người đắc cử.  

3.Thành lập Ban chấp hành TLĐ/TG :  

 1. Tân Chủ tịch TLĐ/TG được toàn quyền tổ chức và chọn lựa các nhân sự để thành lập Ban chấp hành TLĐ/TG.
 2. Các Chủ tịch đương nhiệm các Liên đoàn quốc gia được qui định là Phó Chủ tịch, thành viên Ban chấp hành TLĐ/TG.