Đăng ký tham dự

Logo officiel du Vovinam VVD

Chi phí tham dự

Tất cả các võ sư từ trình độ Chuẩn Hồng Đai trở lên, được công nhận bởi Hội đồng Võ Sư Thế giới, các Chủ tịch Liên đoàn quốc gia, thành viên Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới, hoặc được Ban tổ chức mời, đều được mời tham dự chính thức. Tất cả các chi phí khách sạn và ẩm thực trong suốt thời gian đại hội, sẽ được Ban tổ chức đài thọ. Từ ngày 26 đến 28 tháng 05-2012.


Lưu ý : Các biểu giá dưới đây chỉ có hiệu lực đến ngày 06/05/2012. Ghi danh sau ngày này sẽ tính thêm 10% nếu còn chỗ.


Dưới đây là các Biểu giá và Hồ sơ ghi danh.

Khách Sạn

Formules

Chi phí / Hoạt động

Giá

Formule 1

Formula 2 ngày(26, 27/05) + ăn (3 bữa)

Phòng đôi, Phòng ba hoặc 4 người + ăn (ăn tối ngày thứ Bảy, ăn trưa ngày chủ nhật và ăn trưa +tối chủ nhật)

110€

Formule 2

(25, 26, 27/05)  

Formule 3

(26, 27, 28/05)  

Formula 3 ngày(25, 26, 27/05) or (26, 27, 28/05)

Phòng đôi, Phòng ba hoặc 4 người + ăn (5 bữa)

200€

Formule 4

Khách Sạn/ngày/người - bao ăn sáng

Phòng đôi, Phòng ba hoặc 4 người

40€

Formule 5

Thêm bữa ăn cho một người

20€

Giá trẻ em : liên hệ với chúng tôi
Đối với các phòng đơn làm ơn liên hệ với chúng tôi

 

Thi đấu

Formule

Chi phí / Hoạt động

Giá

Compétition 1

Participation à 1 coupe

10€

Compétition 2

Participation aux 2 coupes

15€

Compétition 3

Participation aux 3 coupes ou plus

20€

 

Dịch vụ (plus)

Vé tham quan công viên Disneyland - Paris

Lưu ý : Vé không hoàn lại, không đổi

Giá

Loisir 1 – Người lớn

(+11 tuổi)

1 ngày, 1 Park, từ ngày 14/05 đến ngày 10/06 năm 2012

40€

Loisir 2 – Trẻ em

(từ 3 đến 11 tuổi)

1 ngày, 1 Park, từ ngày 14/05 đến ngày 10/06 năm 2012

33€

Loisir 3 – Người lớn

(+11 tuổi)

1 ngày, 1 Park, từ ngày 14/05 đến ngày 10/06 năm 2012

45€

Loisir 4 – Trẻ em

(từ 3 đến 11 tuổi)

1 ngày, 1 Park, từ ngày 14/05 đến ngày 10/06 năm 2012

40€