Triệu Tập Đại Hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới kỳ 7 – 2012

 • Chiếu theo Nội qui sinh hoạt Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.
 • Chiếu theo Qui lệ sinh hoạt Tổng liên đoàn Vovinam-VVĐ Thế giới.

Chúng tôi trân trọng thông báo cùng toàn thể quí vị võ sư thành viên Hội đồng Võ sư Thế giới và các Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia : Đại hội võ Sư và Tổng liên đoàn Vovinam-VVĐ Thế giới kỳ 7 sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp, vào các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 5 – 2012.

Kính thưa quí vị, đại hội thế giới kỳ 7-2012 sẽ là một khúc quanh mới cho tổ chức của chúng ta trên phương diện toàn cầu, bởi chúng ta sẽ bầu cử lại toàn bộ các nhân sự lãnh đạo của hệ thống Vovinam-VVĐ Thế giới.

Ngoài ra, đây cũng là dịp để các võ sư và các đại biểu, biểu quyết các dự án, các đề nghị, các qui ước quốc tế… hầu tiếp tục cải thiện cơ chế và hệ thống sinh hoạt của chúng ta. Nó cũng là dịp để các võ sư trên thế giới, thi đẳng cấp, trình luận án hoặc được đề nghị tân thăng theo « Qui ước Đẳng cấp Quốc tế » mà chúng ta đã biểu quyết và thi hành từ nhiều năm qua.

Nghị trình tổng quát Đại Hội Thế Giới kỳ 7-2012 được chia ra như sau :
(Nghị trình chi tiết và nguyên tắc bầu cử sẽ gửi sau)

Đại hội võ sư thế giới :

 • Tổ chức thi và trình luận án võ sư quốc tế. Biểu quyết đề nghị Tấn phong
 • Báo cáo sinh hoạt của Vs Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Thế giới
 • Biểu quyết các thành viên mới hoặc loại trừ các thành viên vi phạm kỷ luật
 • Biểu quyết các dự án và các đề án tu chỉnh nội qui sinh hoạt Hội đồng Võ sư Thế giới.
 • Bầu cử các thành viên lãnh đạo Hội đồng Võ sư Thế giới (nhiệm kỳ 2012-2016)

Đại hội Tổng liên đoàn Thế giới :

 • Báo cáo sinh hoạt của Chủ tịch Tổng liên đoàn Thế giới.
 • Báo cáo thành quả giải vô địch thế giới Vovinam-VVĐ lần thứ 3 – Đức 2010.
 • Biểu quyết loại trừ/xin gia nhập của các thành viên.
 • Bầu cử Chủ tịch TLĐ/TG, nhiệm kỳ 2012-2016.

Giải vô địch quốc tế của HĐVS/TG :

 • Đặc biệt đại hội kỳ 7-2012 năm nay, sẽ được tổ chức cùng ngày với giải vô địch toàn quốc và giỗ tổ hàng năm của Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp. Theo truyền thống, cứ đến tháng 05, Liên đoàn thường tổ chức 3 sự kiến lớn trong năm đó là :
  • Giổ tổ - Kỷ niệm ngày võ sư Nguyễn Lộc qua đời.
  • Thi các trình độ huyền(hoàng) đai từ nhất đẳng đến tứ đẳng.
  • Giải vô địch toàn quốc cho các trình độ Lam đai và Hoàng đai, được chia thành 3 thành phần : Thiếu nhi, thanh nữ  và thanh nam.
 • Chính vì thế, nhân đại hội thế giới kỳ 7-2012, chúng tôi quyết định kết hợp với Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp, mở rộng một số giải, mời các quốc gia thành viên TLĐ/TG tham dự. Giải này được đặt tên là « Giải Hội Đồng Võ Sư Thế Giới » (Coupe du Conseil Mondial des Maîtres - Cup of the World Council of Masters). Nhằm mục đích tạo một luồng gió hào hứng đến các môn sinh trên thế giới.
 • Như quí vị đã biết, hệ thống của chúng ta chỉ tổ chức giải vô địch thế giới, 4 năm một lần, theo khuôn mẫu Olimpic. Nhưng được xen kẽ bởi các giải vô địch của các Châu. Chính vì thế cứ hai năm một lần, các môn sinh được tham dự một giải vô địch bề thế và có tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên đối với các lục địa như : Mỹ châu, Úc châu và Á châu, vì chưa đủ điều kiện tổ chức các giải trong Châu của mình, nên phải đợi 4 năm mới có một lần. Vì lý do đó và lợi dụng Đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới Kỳ 7, cùng với sự hiện diện của các võ sư và các lãnh đạo quốc gia, chúng tôi quyết định tổ chức một giải vô địch với tầm cỡ quốc tế, để bù đắp và hoà mình với nhu cầu chung của các môn sinh trên thế giới.

Kính thưa quí vị,

Trong những ngày sắp tới. Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế sẽ gửi đến quí vị những chi tiết như : Bộ môn thi đua, điều luật, qui luật tranh giải và các điều kiện tham gia.

Ban tổ chức được đặt dưới sự điều động của Tổng liên đoàn Thế giới, Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế cùng sự hỗ trợ của Liên đoàn Vovinam-VVĐ Pháp. Chúng tôi sẽ đài thọ kinh phí khách sạn và ẩm thực cho các võ sư thành viên Hội đồng Võ sư Thế giới và các Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia trong các ngày đại hội.

Kính chúc quí vị chuẩn bị đại hội thành công

Paris, ngày 25-12-2011

Tổng thư ký Hội Đồng/Vs Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới, Vs Trần Nguyên Đạo

Chủ tịch Tổng liên đoàn Vovinam-VVĐ Thế giới, Vs Nguyễn Thế Thierry