Nhập Môn Vovinam-VVD

 

0000009742-titre vovinam vvd1 Officiel

Nhập Môn 

 

tndao 1er livre intro vvd

 

 


 

amazon.com / amazon.fr / amazon.es / amazon.de / amazon.usa / amazon.com.au / amazon.it / amazon.ca … tìm:tran nguyen dao hoặc TNDAO 

(Được soạn thảo trong một cuốn sách và được dịch sang 8 ngôn ngữ).


titre vovinam vvd1 officiel  240x24

Nhập Môn

 

 tndao frontkick« Vovinam-Việt Võ Đạo Nhập Môn » là quyển sách đầu tiên trong bộ sách "võ thuật" của Vovinam-Việt Võ Đạo, được dựa trên chương trình huấn luyện quốc tế

Quyển sách này đặc biệt dành cho các Võ sư, Huấn luyện viên, các lãnh đạo và Môn sinh các cấp Vovinam-Việt Võ Đạo. Nhưng nó cũng đến với những ai muốn tìm hiểu về chương trình đào tạo của Môn phái.

 

  Đá thẳng


Mục đích của sách nhằm hỗ trợ về phương diện võ thuật hầu tăng cường sự thống nhất trên toàn cầu và đồng thời duy trì được sự xác thực cũng như chất lượng trên tiến trình giảng huấn võ thuật của Môn phái.  

 

Khoảng 250 trang, 500 hình vẽ : 21 thế tấn, 21 thế đá, 14 thế đấm, 8 thế chém, 8 thế gạt, 8 thế chỏ, 8 thế gối… các lối lăn-lộn, các thế té-ngã, các lối nhảy, các phương thức tập nóng người v.v.  

Cùng những kiến thức cần thiết : lịch sử võ sư sáng tổ, ý nghĩa : cụm từ Vovinam-Việt Võ Đạo, cách thức nghiêm lễ, phù hiệu, màu sắc đai đẳng, các điều Tâm Niệm v.v.  

Tầm mức quốc tế : 8 ngôn ngữ trong một cuốn sách, gồm : Pháp, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Liên Xô, Ả Rập và Việt ngữ.

tndao chem

 

    

                                                                                                                                                                                                                             Chém lối 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Chỏ lối 5 

tndao cho5

tndao goi6 

                                                                                                                               Gối lối 6

 

tndao baytexaptndao damoctndao duongcungtantndao lonlanvai© Fédération mondiale de Vovinam-Việt Võ Đạo