Quyển sách thứ hai của Vovinam-VVD

Quyển sách thứ hai của

Bộ sách võ thuật Vovinam-Việt Võ Đạo đã được xuất bản

(Một cuốn sách được viết bằng 8 ngôn ngữ) 

Khai Môn Quyền - Thập Tự Quyền – Long Ho Quyền 

Quyển sách này là quyển thứ hai trong bộ sách võ thuật Vovinam-Việt Võ Đạo, được dựa trên chương trình huấn luyện quốc tế. Có mục đích chuẩn hoá trên lĩnh vực thế giới 3 bài quyền đầu tiên dành cho các trình độ Lam đai, nhằm tiến đến thống nhất việc giảng dạy và các tiêu chuẩn chấm thi trong các cuộc tranh giải quốc tế.

tndao 2eme livre vvd

 

Ba bài Quyền cơ bản Vovinam-Việt Võ Đạo

Quyền () : Quyền là sự thâu tóm các kỹ thuật để mô phỏng một cuộc đấu tưởng tượng chống lại một hoặc nhiều đối thủ. Quyền không chỉ có mục đích đạt tới sự tuyệt hảo về lĩnh vực kỹ thuật, mà còn tìm cách tự kiểm được khí pháp và khí lực của mình cũng như tìm kiếm sự tự chủ toàn diện.

 
Amazon.com / Amazon.fr / amazon.es / amazon.de / amazon.usa / amazon.com.au / Amazon.it / amazon.ca … 

Tìm tran nguyen dao hoặc TNDAO


Khai Môn Quyền (cổng vào môn phái), Thập Tự Quyền (10 chữ bí thuật) và Long Hổ Quyền (Rồng và Hổ), là những bài Quyền được giảng dạy cho các trình độ sơ cấp. Nếu chúng ta không thông suốt một cách sâu sắc, thì sẽ là một trở ngại không thể vượt qua để tiến đến trình độ cao đẳng. 

Quí vị sẽ tìm thấy trong cuốn sách này, ngoài 1.000 hình minh họa về ba bài Quyền, còn có các định nghĩa, các phân thế, các phương pháp giảng dạy… không chỉ dành riêng cho các võ sư mà còn tiếp cận cho các môn sinh.

 

 

 


© Fédération mondiale de Vovinam-Việt Võ Đạo