Quyển sách thứ 6 của Vovinam-VVD

Quyển sách thứ 6 của

Bộ sách võ thuật Vovinam-Việt Võ Đạo đã được xuất bản

Hai bài quyền Trung cấp Vovinam-Việt Võ Đạo

Lão Mai Quyền  Việt Võ Đạo Quyền (cũ và mới)

 

Đây là cuốn sách thứ 6 của Bộ sách võ thuật Vovinam-Việt Võ Đạo, dựa trên Chương trình Huấn luyện Quốc tế. Mục đích của sách nhằm thống nhất hóa võ thuật trên toàn cầu và đồng thời duy trì sự xác thực cũng như chất lượng nền tinh hoa võ thuật Vovinam-Việt Võ Đạo.

livre tnd 6 700x933

 

 

 Amazon.com / Amazon.fr / amazon.es / amazon.de / amazon.usa / amazon.com.au / Amazon.it / amazon.ca … 

Tìm tran nguyen dao hoặc TNDAO

 

Quyền là sự thâu tóm các kỹ thuật để mô phỏng một cuộc đấu tưởng tượng chống lại một hoặc nhiều đối thủ. Quyền không chỉ có mục đích đạt tới sự tuyệt hảo về lĩnh vực kỹ thuật như : các thế căn bản (đấm, đá, chém, gạt, gối, chỏ…), sự định hướng (thân pháp) và sự chuyển động (bộ pháp), mà còn tìm cách tự kiểm hơi thở (khí pháp) và khí lực của mình cũng như tìm kiếm sự tự chủ toàn diện. 

Do đó, Quyền không phải là sự tập hợp các kỹ thuật đơn thuần, mà đến từ sự kết hợp các kỹ thuật của một trình độ nhất định, được liên kết với nhau để tạo thành một phương pháp đơn luyện. 

Quí vị sẽ tìm thấy trong cuốn sách thứ 6 này, gần 255 trang, 700 hình minh họa, các định nghĩa, phân tích, phương pháp giảng dạy... không những dành cho người giảng dạy mà còn cho tất cả các môn sinh. 

Được viết trong một sách gồm 8 ngôn ngữ : Pháp, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nga, Ả Rập và Việt Nam.


© Fédération mondiale de Vovinam-Việt Võ Đạo