Đề án 2 - Vs Trần Nguyên Đạo, Guerrib Amar - 2016

Đề án thay đổi danh xưng và các cấp trên đai võ sư

Vs Trần Nguyên Đạo, Guerrib Amar

I.   Đề án thay đổi các cấp trên đai võ sư 

Kính thưa quí thầy, 

Hệ thống đẳng cấp Vovinam-VVĐ đã được hoàn chỉnh và thay đổi liên tục. Trong đại hội kỳ 7, năm 2012 đã được biểu quyết như sau :

Chương II : Hệ thống đẳng cấp

Hệ thống đẳng cấp Vovinam-Việt Võ Đạo quốc tế đã được Đại hội võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới kỳ hai biểu quyết thông qua vào tháng 5-1998 tại Houston-Texas/USA. Tu chỉnh lần thứ nhất nhân đại hội thế giới kỳ 6 tại Paris- Pháp, tháng 5-2008, và tu chỉnh lần thứ hai nhân đại hội thế giới kỳ 7 tại Paris – Pháp, tháng 05-2012, như sau:

Hai hệ thống đẳng cấp : "Hệ thống truyền thống" và "Hệ thống quốc tế", đều được công nhận. Các Quốc Gia được quyền tùy nghi áp dụng theo tổ chức của mỗi quốc gia 

http://vovinamworldfederation.eu/vi/hoi-dong-vo-su-the-gioi/van-ban-chinh-thuc-hdvstg/qui-uoc-dang-cap-quoc-te-vovinam-vvd.html

grades vvd actuel vn 1

II.      Lý do đề án thay đổi 2015 

Hai hệ thống trên, sau một thời gian áp dụng, thực tế đã cho thấy xuất hiện một số vấn đề liên quan đến sự thiếu rõ ràng về các cấp (các gạch) trên các đai của các võ sư. 

Cách đây 2 năm (2014), võ sư Guerrib Amar, Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Vovinam-VVĐ Pháp, Hồng đai I cấp, đề nghị nhân lễ giỗ tổ 2015 tại thành phố Lyon, Pháp. Yêu cầu tất cả các võ sư đeo hệ thống Huyền đai quốc tế. Yêu cầu này có mục đích gây sự thay đổi mới lạ với các môn sinh. Thì đột nhiên phát hiện vấn đề thiếu rõ ràng, gây lẫn lộn, bởi rất khó phân biệt đẳng cấp của các võ sư. 

Nếu đẳng cấp có 3 gạch hoặc ít hơn, thì rất dễ nhận diện, nhất là từ xa. Nhưng nếu 4 gạch trở lên thì rất khó phân biệt và gây hoang mang cũng như vấn đề thẩm mỹ. 

Việc này trước đây chúng ta chưa nhận thấy, vì tuyệt đại đa số các đẳng cấp còn thấp (Hồng đai II hoặc Hồng đai III) hoặc chưa sử dụng hệ thống huyền đai. 

Từ kinh nghiệm này, tôi và võ sư Guerrib Amar, nghiên cứu và đề nghị thay đổi các cấp trên đai như sau : 

Các đẳng cấp 3 gạch hoặc dưới thì vẫn duy trì như trước với những kích thước đã qui định trong Điều 8.2 « Qui Ước Chương Trình Huấn Luyện Quốc Tế » 

http://vovinamworldfederation.eu/vi/hoi-dong-vo-su-the-gioi/van-ban-chinh-thuc-hdvstg/qui-uoc-chuong-trinh-huan-luyen-quoc-te.html

ceinture grade jaune

(a).   Mầu đai : theo các đẳng cấp đã được ấn định trong điều 8.1

(b).   Chiều dài của đai : Sau khi thắt, không được dài quá đầu gối.

(c).    Các cấp của đai : chỉ được thêu trên một bên của đai (bên phải) và cách đầu đai tối thiểu 80mm và tối đa 120mm.

(d).   Chiều rộng của các cấp : tối thiểu 8mm và tối đa 10mm.

(e).   Khoảng cách giữa các cấp : tối thiểu 8mm và tối đa 10mm.

(f).    Tuyệt đối cấm không được thêu thêm trên đai bất cứ hình ảnh, phù hiệu hoặc chữ, ngoại trừ danh xưng « Vovinam-Việt Võ Đạo ».

Các cấp 4 gạch trở lên thì được qui định lại như sau :

ceinture grade noir

(g).   Khoảng cách giữa nhóm 1 và 2 : tối thiểu 24mm và tối đa 30mm.

 Với qui định mới này, sẽ giúp các đẳng cấp được rõ ràng hơn và tránh được mọi lầm lẫn cũng như hoang mang đối với môn sinh hoặc quần chúng. 

Chính vì thế, chúng tôi xin đề nghị thay đổi kỹ thuật trình bầy các cấp (gạch) trên đai của hệ thống Vovinam-VVĐ như sau :

grades vvd projet vn

I.           Đề án thay đổi danh xưng « võ sư bạch đai thượng đẳng »

Danh xưng chính thức của hệ thống Vovinam-Việt Võ Đạo hiện nay được chia ra như sau : (Chương 8.2, Qui ước chương trình huấn luyện quốc tế) 

Đẳng cấp

Grade - Rank

Danh Xưng

Titre - Title

Trách nhiệm giảng huấn

Enseignant - Instructor

TVNM

Débutant - Beginning

Tự Vệ Nhập Môn

Débutant - Beginning

 

I Cấp à III Cấp

1er CAP à  3ème  CAP

1st CAP to the 3th CAP

Võ sinh

Pratiquant - Follower

 

Huyền (Hoàng) Đai I Cấp

Ceinture noire (jaune) 1er DANG

1st (yellow) black belt

Võ sinh

Pratiquant - Follower

Phụ Tá Huấn Luyện Viên

Enseignant Assistance

Assistance Instructor

Huyền (Hoàng) Đai II --> III Cấp

Ceinture noire (jaune) 2ème et 3ème  DANG

2nd and 3rd (yellow) black belt

Võ sinh

Pratiquant - Follower

Huấn Luyện Viên

Enseignant - Instructor

Huyền Đai IV Cấp/ Chuẩn Hồng Đai

Ceinture noire (rouge) 4ème  DANG

4th (red) black belt

Vs Chuẩn Hồng Đai

Maître Assistance - Assistance Master

Hồng Đai : I --> VI Cấp

Ceinture noire (rouge) 5ème  au 10ème DANG

5th to 10th (red) black belt

Võ Sư

Maître - Master

Bạch Đai Thượng Đẳng

Ceinture blanche suprême

Supreme white belt

Võ Sư Bạch Đai Thượng Đẳng

Maître Ainé

Senior Master

Bạch Đai - Chủ Tịch HĐVS/TG

Ceinture blanche du Président du Conseil Mondial des Maitres

White Belt of the President of the World Council of Masters

Võ Sư Chủ Tịch Hội Đồng Võ Sư Thế Giới

Maître Président du Conseil Mondial des Maitres

Master President of the World Council of Masters

 Riêng danh xưng đẳng cấp “Bạch đai thượng đẳng”, theo tiếng Việt được gọi một cách khiêm nhường là “Võ sư Niên trưởng”, tiếng Pháp là “Maitre Ainé” và tiếng Anh là  “Senior Master”. 

Các danh xưng trên (Việt-Pháp-Anh), đối với đa số các chính quyền thể dục thể thao trên thế giới và các báo chí, họ thường thắc mắc vì không hiểu rõ về danh xưng này, nên chúng ta mất khá nhiều thì giờ để giải thích cặn kẽ. 

Ngược lại nếu ta dùng danh xưng Grand Maitre hoặc Grand Master (Đại võ sư), thì một cách tự nhiên mọi người đều hiểu và không đặt câu hỏi nữa ! Nhất là đối với các môn sinh của chúng ta. 

Chính vì lý do trên và nhân danh nguyên tắc giản dị hoá danh xưng, chúng tôi đề nghị thay đổi danh xưng đẳng cấp võ sư bạch đai thượng đẳng như sau : 

Tiếng việt        : Đại võ sư

Tiếng Pháp     : Grand Maitre

Tiếng Anh       : Grand Master

  

Paris ngày 10 tháng 04-2016.

Vs Trần Nguyên Đạo

Vs Guerrib Amar