Võ sư Nguyễn Dần

vovinam-daichuongmon


Võ sư Nguyễn Dần Đại Hội Võ Sư Quốc Tế 1990 – California - Usa- Bạch Đai Chủ Tịch Hội Đồng Võ Sư Thế Giới (*)
- Môn đệ trực tiếp của võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc
- Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Quốc Tế (1990-1992)
- Chủ Tịch Hội Đồng Võ Sư Thế Giới (3 nhiệm kỳ 2004-2016)

Võ sư Nguyễn Dần sinh năm 1924 tại Miền Bắc Việt Nam. Ông vốn là một trong những truyền nhân và đồng thời là bào đệ của sư tổ Nguyễn Lộc.

Ông bắt đầu tập huấn Vovinam từ năm 12 tuổi (1936), trong thời kỳ sư tổ Nguyễn Lộc đang nghiên cứu thành lập hệ thống võ thuật môn phái.

Ông là một trong những môn sinh tham gia thành lập võ đường đầu tiên năm 1940 tại trường sư phạm Hà Nội (Ecole Normale), đường Đỗ Hữu Vị. Sau đó, phụ giúp sư tổ Nguyễn Lộc khai giảng liên tiếp nhiều lớp võ tại Hà Nội như trường Chu Văn An tại quận Ba Đình.

Xem tiếp

Võ sư Lê Văn Phúc

vovinam-bachdai-thuongdang


master LeVanPhuc- Bạch đai thượng đẳng
- Môn đệ trực tiếp của võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc
- Thành viên lãnh đạo Hội Đồng Võ Sư Thế Giới (nhiệm kỳ 1996-2000 và 2000-2004).
- Thành viên Thượng Hội Đồng Võ Sư Thế Giới.

Võ sư Lê Văn Phúc, vốn không những là một trong 14 võ sư niên trưởng của môn phái mà ông còn là một nhà thơ, nhà văn và ký giả của nhiều tờ báo và đài phát thanh tại các quốc gia như :  Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi và Anh Quốc (đài BBC).

Trong môn phái ông có một vị trí rất đặc biệt trong tâm hồn các môn sinh Vovinam-Việt Võ Đạo. Ông được mọi người quí mến không phải vì ông là bậc thầy hoặc là nhà văn có tiếng, mà do cung cách hành sử kiêm nhường và tính hoà đồng của ông đối với các môn sinh.  

Võ sư Lê Văn Phúc sinh năm 1934 tại Hải Dương, miền bắc Việt Nam, ông bước vào môn phái năm 17 tuổi (1951), khi gia đình gửi ông lên Hà Nội học tại trường Trung Học Nguyễn Trãi. Nhờ thế ông được dịp đến thụ huấn với võ sư Nguyễn Lộc tại Phố Hàng Trống năm 1951.

Xem tiếp

Võ sư Phan Dương Bình

vovinam-bachdai-thuongdang

 

master PhanDuongBinh- Bạch đai thượng đẳng
- Môn đệ trực tiếp của võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc
- Phó chủ tịch Thượng Hội Đồng Võ Sư Thế Giới (nhiệm kỳ 2008-2012 và 2012-2016)

Võ sư Phan Dương Bình (10/10/1929 tại Hà Nội) vốn là một cao đồ của võ sư Nguyễn Lộc. Ông nhập môn năm 1949 (năm 20 tuổi), khoá Vovinam mở cho quần chúng tại phố Hàng Than. Ông bước vào môn phái cùng thời với võ sư Trần Đức Hợp (cùng ngày, cùng khóa) tại Phố Hàng Than Hà Nội.

Đặc biệt, ngay từ ngày nhập môn, võ sư Nguyễn Lộc đã nhận thấy võ sư Phan Dương Bình là người có năng khiếu, nên ông kéo về tập riêng tại tư gia của ông tại Phố Hàng Than. Ít lâu sau thì đổi về võ đường phố Tôn Đản, ông vừa tập vừa làm trợ giáo cho võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc.

Xem tiếp

Võ sư Trần Đức Hợp

vovinam-bachdai-thuongdang

 

- Bạch đai thượng đẳng
- Môn đệ trực tiếp của võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc
- Thành viên Thượng Hội Đồng Võ Sư Thế Giới.

Võ sư Trần Đức Hợp vốn là một trong những cao đồ của võ sư Nguyễn Lộc. Ông nhập môn cùng thời với võ sư Phan Dương Bình (cùng ngày, cùng khóa) tại Phố Hàng Than Hà Nội. Theo võ sư Hợp tường thuật thì khoá này mới đầu có độ khoảng trăm người, một thời gian sau, số võ sinh giảm bớt vì không đủ sức tập luyện, tuy rằng có một số cũng đạt được trình độ Tự Vệ, nhưng sau chỉ còn vài chục người đạt đến trình độ Trung Đẳng. Trong số chục người còn lại này có võ sư Trần Đức Hợp và võ sư Phan Dương Bình.

Xem tiếp