Histoire du Vovinam-VVD (VN)

Histoire du

0000009742-titre vovinam vvd1 Officiel

 

 

livre tnd histoirevvd500x644

Quí Võ sư, Huấn luyện viên, Môn sinh các cấp và các thân hữu,

                 

Xin thông báo cuốn sách "Lịch sử Môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo" (Quyển I, từ 1912 đến 1975, bằng tiếng Pháp) đã có trên Amazon.

 

Cuốn sách này thể hiện hơn mười năm nghiên cứu và 10 tháng để dịch sang tiếng Pháp (gần 300 trang màu và 200 bức ảnh). Nó cũng là thành quả của sự cộng tác chặt chẽ với nhiều bậc thầy, huấn luyện viên, môn sinh và thân hữu.

 

Sách chủ yếu dành cho các võ sư, huấn luyện viên và các thân hữu có trách nhiệm trên thế giới. Tất nhiên, nó cũng mở rộng cho tất cả những ai muốn biết thêm về nền võ học của Vovinam-Việt Võ Đạo cũng như lịch sử của nó.

 

Nội dung của sách:

 

Chương 1 chủ yếu tường thuật về thời trai trẻ của võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc, sau đó là sự ra đời chính thức của Vovinam vào năm 1938, cũng như cuộc biểu diễn đầu tiên năm 1939 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

 

Chương 2 ghi lại một thời kỳ đen tối trong lịch sử Vovinam-Việt Võ Đạo. Nó bắt đầu qua sự qua đời của võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc (1960) và 4 năm cấm đoán dưới thời chính phủ Ngô Đình Diệm.

 

Chương 3 là thời kỳ hưng thịnh của Vovinam-Việt Võ Đạo, đánh dấu bằng việc tạo dựng những cơ sở căn bản như thể chế, triết lý, hệ thống đẳng cấp, chương trình huấn luyện, võ phục, phù hiệu, v.v.

 

Chương 4 ghi lại thời kỳ phát triển vượt bực của Vovinam-Việt Võ Đạo (1964-1975) trong ngành giáo dục quốc gia, trong cảnh sát, quân đội, Bộ phát triển nông thôn và các cơ quan nhà nước. Giai đoạn này cũng chứng kiến sự xuất hiện của một thế hệ võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo tầm cỡ.

 

Chương 5 được dành cho các yếu tố lịch sử đặc biệt liên quan đến Vovinam-Việt Võ Đạo như nguồn gốc của phù hiệu, nguồn gốc chức vụ Chưởng môn, tại sao phải trình luận án, nguồn gốc của các danh xưng "Vovinam" và "Vovinam-Việt Võ Đạo" và hệ thống tổ chức của Môn phái từ khi thành lập cho đến ngày nay.

 

Chương 6 dành riêng cho tiểu sử của các võ sư Niên trưởng đã qua đời, những người đã có công phát triển Vovinam-Việt Võ Đạo từ năm 1938 đến năm 1975.

 

 

Amazon.com / Amazon.fr / amazon.es / amazon.de / amazon.usa / amazon.com.au / Amazon.it / amazon.ca … tìm : Tran Nguyen Dao hoặc TNDAO

Lưu ý ! Sách viết bằng tiếng Pháp© Fédération mondiale de Vovinam-Việt Võ Đạo

Nhập Môn Vovinam-VVD

 

0000009742-titre vovinam vvd1 Officiel

Nhập Môn 

 

tndao 1er livre intro vvd

 

 


 

amazon.com / amazon.fr / amazon.es / amazon.de / amazon.usa / amazon.com.au / amazon.it / amazon.ca … tìm:tran nguyen dao hoặc TNDAO 

(Được soạn thảo trong một cuốn sách và được dịch sang 8 ngôn ngữ).


titre vovinam vvd1 officiel  240x24

Nhập Môn

 

 tndao frontkick« Vovinam-Việt Võ Đạo Nhập Môn » là quyển sách đầu tiên trong bộ sách "võ thuật" của Vovinam-Việt Võ Đạo, được dựa trên chương trình huấn luyện quốc tế

Quyển sách này đặc biệt dành cho các Võ sư, Huấn luyện viên, các lãnh đạo và Môn sinh các cấp Vovinam-Việt Võ Đạo. Nhưng nó cũng đến với những ai muốn tìm hiểu về chương trình đào tạo của Môn phái.

 

  Đá thẳng


Mục đích của sách nhằm hỗ trợ về phương diện võ thuật hầu tăng cường sự thống nhất trên toàn cầu và đồng thời duy trì được sự xác thực cũng như chất lượng trên tiến trình giảng huấn võ thuật của Môn phái.  

 

Khoảng 250 trang, 500 hình vẽ : 21 thế tấn, 21 thế đá, 14 thế đấm, 8 thế chém, 8 thế gạt, 8 thế chỏ, 8 thế gối… các lối lăn-lộn, các thế té-ngã, các lối nhảy, các phương thức tập nóng người v.v.  

Cùng những kiến thức cần thiết : lịch sử võ sư sáng tổ, ý nghĩa : cụm từ Vovinam-Việt Võ Đạo, cách thức nghiêm lễ, phù hiệu, màu sắc đai đẳng, các điều Tâm Niệm v.v.  

Tầm mức quốc tế : 8 ngôn ngữ trong một cuốn sách, gồm : Pháp, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Liên Xô, Ả Rập và Việt ngữ.

tndao chem

 

    

                                                                                                                                                                                                                             Chém lối 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Chỏ lối 5 

tndao cho5

tndao goi6 

                                                                                                                               Gối lối 6

 

tndao baytexaptndao damoctndao duongcungtantndao lonlanvai© Fédération mondiale de Vovinam-Việt Võ Đạo


Quyển sách thứ hai của Vovinam-VVD

Quyển sách thứ hai của

Bộ sách võ thuật Vovinam-Việt Võ Đạo đã được xuất bản

(Một cuốn sách được viết bằng 8 ngôn ngữ) 

Khai Môn Quyền - Thập Tự Quyền – Long Ho Quyền 

Quyển sách này là quyển thứ hai trong bộ sách võ thuật Vovinam-Việt Võ Đạo, được dựa trên chương trình huấn luyện quốc tế. Có mục đích chuẩn hoá trên lĩnh vực thế giới 3 bài quyền đầu tiên dành cho các trình độ Lam đai, nhằm tiến đến thống nhất việc giảng dạy và các tiêu chuẩn chấm thi trong các cuộc tranh giải quốc tế.

tndao 2eme livre vvd

 

Ba bài Quyền cơ bản Vovinam-Việt Võ Đạo

Quyền () : Quyền là sự thâu tóm các kỹ thuật để mô phỏng một cuộc đấu tưởng tượng chống lại một hoặc nhiều đối thủ. Quyền không chỉ có mục đích đạt tới sự tuyệt hảo về lĩnh vực kỹ thuật, mà còn tìm cách tự kiểm được khí pháp và khí lực của mình cũng như tìm kiếm sự tự chủ toàn diện.

 
Amazon.com / Amazon.fr / amazon.es / amazon.de / amazon.usa / amazon.com.au / Amazon.it / amazon.ca … 

Tìm tran nguyen dao hoặc TNDAO


Khai Môn Quyền (cổng vào môn phái), Thập Tự Quyền (10 chữ bí thuật) và Long Hổ Quyền (Rồng và Hổ), là những bài Quyền được giảng dạy cho các trình độ sơ cấp. Nếu chúng ta không thông suốt một cách sâu sắc, thì sẽ là một trở ngại không thể vượt qua để tiến đến trình độ cao đẳng. 

Quí vị sẽ tìm thấy trong cuốn sách này, ngoài 1.000 hình minh họa về ba bài Quyền, còn có các định nghĩa, các phân thế, các phương pháp giảng dạy… không chỉ dành riêng cho các võ sư mà còn tiếp cận cho các môn sinh.

 

 

 


© Fédération mondiale de Vovinam-Việt Võ Đạo

Quyển sách thứ 3 của Vovinam-VVD

Quyển sách thứ 3 của

Bộ sách võ thuật Vovinam-Việt Võ Đạo đã được xuất bản

(Một cuốn sách được viết bằng 8 ngôn ngữ) 

47 kỹ thuật phản đòn và 60 thế khoá gỡ

 

livre tnd 3 700x933

 

 

 Amazon.com / Amazon.fr / amazon.es / amazon.de / amazon.usa / amazon.com.au / Amazon.it / amazon.ca … 

Tìm tran nguyen dao hoặc TNDAO


Đây là cuốn sách thứ 3 của Bộ sách võ thuật Vovinam-Việt Võ Đạo, dựa trên Chương trình Huấn luyện Quốc tế. Mục đích của sách là khai triển 47 thế phản đòn và 60 thế khoá gỡ của Vovinam-Việt Võ Đạo

 

Quí vị sẽ tìm thấy trong cuốn sách thứ 3 này gần 1.200 hình minh họa, các định nghĩa, phân tích, phương pháp giảng dạy... không những dành cho người giảng dạy mà còn cho tất cả các môn sinh.

 

Được viết trong một sách gồm 8 ngôn ngữ : Pháp, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nga, Ả Rập và Việt Nam.

 

 

 


© Fédération mondiale de Vovinam-Việt Võ Đạo

Quyển sách thứ 4 của Vovinam-VVD

Quyển sách thứ 4 của

Bộ sách võ thuật Vovinam-Việt Võ Đạo đã được xuất bản

(Một cuốn sách được viết bằng 8 ngôn ngữ) 

Song Luyện 1, Song Luyện 2 và Song Luyện 3 

Đây là cuốn sách thứ 4 của bộ sách kỹ thuật Vovinam-Việt Võ Đạo, được dựa trên Chương trình Huấn luyện Quốc tế. Sách có mục đích quốc tế hoá 3 bài Song luyện căn bản của Vovinam-Việt Võ Đạo 

livre tnd 4 700x933

 

 

 Amazon.com / Amazon.fr / amazon.es / amazon.de / amazon.usa / amazon.com.au / Amazon.it / amazon.ca … 

Tìm tran nguyen dao hoặc TNDAO


Song Luyện có nhiều mục đích. Đầu tiên là giúp các Môn sinh ôn-luyện một cách sống động cùng với một tốc độ thực tế các kỹ thuật cơ bản, các lối phản công, các thế khoá gỡ, các thế tấn công, các lối tránh-né, các thế lăn-lộn…. Thứ đến là đào luyện cho các Môn sinh những khả năng không thể thiếu trong võ thuật, đó là : phản xạ nhanh nhẹn, tấn công chớp nhoáng, tránh-né chính xác, thực hiện đúng các phương pháp té-ngã, lăn-lộn, thân pháp uyển chuyển, nội lực bền bỉ, ý chí đanh thép, khả năng tập trung, khả năng hít-thở cũng như khả năng quan sát nhạy bén. 

Tất cả những mục đích nêu trên, đạt được hay không đều xuất phát từ mối tương quan giữa các kỹ thuật Căn Bản, Phản Công, Khoá Gỡ, Quyền và các bài Song Luyện. Chính vì thế mục đích của tác phẩm thứ 4 này, là một quyển sách có nội dung khai triển 3 bài Song Luyện đầu tiên của Môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo. 

Quí vị sẽ tìm thấy trong cuốn sách này, gần 300 trang với hơn 1.200 hình ảnh minh họa, định nghĩa, phân tích, phương pháp giảng dạy... không những dành cho các võ sư, huấn luyện viên mà còn cho tất cả môn sinh các cấp. 

Được viết trong một cuốn sách 8 ngôn ngữ, bao gồm: Pháp, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nga, Ả Rập và tiếng Việt.

 

 

 


© Fédération mondiale de Vovinam-Việt Võ Đạo

Quyển sách thứ 5 của Vovinam-VVD

Quyển sách thứ 5 của

Bộ sách võ thuật Vovinam-Việt Võ Đạo đã được xuất bản

 

Kỹ thuật phản Dao và Vật cổ truyền Việt Nam

Song luyện Dao và Song luyện Vật 1

Đây là cuốn sách thứ 5 của bộ sách kỹ thuật Vovinam-Việt Võ Đạo, được dựa trên Chương trình Huấn luyện Quốc tế. Mục đích của sách nhằm thống nhất hóa võ thuật trên toàn cầu và đồng thời duy trì được sự xác thực cũng như chất lượng trên tiến trình giảng huấn võ thuật của Môn phái 

livre tnd 5 700x933

 

 

 Amazon.com / Amazon.fr / amazon.es / amazon.de / amazon.usa / amazon.com.au / Amazon.it / amazon.ca … 

Tìm tran nguyen dao hoặc TNDAO


Giữa bộ môn phản Dao và Vật cổ truyền, cả hai đều có cùng một mẫu số chung đó là những kỹ thuật cận chiến. Nếu không tiến lại gần đối thủ thì không thể bắt được Dao hoặc nếu không nắm-bắt được đối thủ thì cũng không thể sử dụng được các thế Vật. Mẫu số chung thứ hai, đó là nhu cầu thực tế hàng ngày, nhất là trong học đường và tại các nơi thiếu an ninh. Vì lý do đó, Vovinam-Việt Võ Đạo quan niệm rằng phản Dao và Vật là hai bộ môn "tự vệ cần thiết", nên đã cho giảng dạy ngay trong các trình độ sơ cấp với mục đích giúp các Môn sinh có thể tự vệ một cách hữu hiệu. Và đây cũng là mục đích của tác phẩm thứ 5 này. Một quyển sách có nội dung trình bày 12 thế phản Dao10 thế Vật căn bản và sau đó được kết hợp lại thành bài Song Luyện DaoSong Luyện Vật số 1 của Môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo 

Quí vị sẽ tìm thấy trong cuốn sách này, gần 300 trang với hơn 1.200 hình ảnh minh họa, định nghĩa, phân tích, phương pháp giảng dạy... không những dành cho các võ sư, huấn luyện viên mà còn cho tất cả môn sinh các cấp. 

Được viết trong một cuốn sách 8 ngôn ngữ, bao gồm: Pháp, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nga, Ả Rập và tiếng Việt. 


© Fédération mondiale de Vovinam-Việt Võ Đạo

Quyển sách thứ 6 của Vovinam-VVD

Quyển sách thứ 6 của

Bộ sách võ thuật Vovinam-Việt Võ Đạo đã được xuất bản

Hai bài quyền Trung cấp Vovinam-Việt Võ Đạo

Lão Mai Quyền  Việt Võ Đạo Quyền (cũ và mới)

 

Đây là cuốn sách thứ 6 của Bộ sách võ thuật Vovinam-Việt Võ Đạo, dựa trên Chương trình Huấn luyện Quốc tế. Mục đích của sách nhằm thống nhất hóa võ thuật trên toàn cầu và đồng thời duy trì sự xác thực cũng như chất lượng nền tinh hoa võ thuật Vovinam-Việt Võ Đạo.

livre tnd 6 700x933

 

 

 Amazon.com / Amazon.fr / amazon.es / amazon.de / amazon.usa / amazon.com.au / Amazon.it / amazon.ca … 

Tìm tran nguyen dao hoặc TNDAO

 

Quyền là sự thâu tóm các kỹ thuật để mô phỏng một cuộc đấu tưởng tượng chống lại một hoặc nhiều đối thủ. Quyền không chỉ có mục đích đạt tới sự tuyệt hảo về lĩnh vực kỹ thuật như : các thế căn bản (đấm, đá, chém, gạt, gối, chỏ…), sự định hướng (thân pháp) và sự chuyển động (bộ pháp), mà còn tìm cách tự kiểm hơi thở (khí pháp) và khí lực của mình cũng như tìm kiếm sự tự chủ toàn diện. 

Do đó, Quyền không phải là sự tập hợp các kỹ thuật đơn thuần, mà đến từ sự kết hợp các kỹ thuật của một trình độ nhất định, được liên kết với nhau để tạo thành một phương pháp đơn luyện. 

Quí vị sẽ tìm thấy trong cuốn sách thứ 6 này, gần 255 trang, 700 hình minh họa, các định nghĩa, phân tích, phương pháp giảng dạy... không những dành cho người giảng dạy mà còn cho tất cả các môn sinh. 

Được viết trong một sách gồm 8 ngôn ngữ : Pháp, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nga, Ả Rập và Việt Nam.


© Fédération mondiale de Vovinam-Việt Võ Đạo