Thượng Hội Đồng Võ Sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới

Le Suprême Conseil des Maîtres - The Supreme Council of Masters

logo vovinam vvd officiel 80x120

http://vovinamworldfederation.com

 

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015. Tous les projets seront couronnés de succès grâce à la détermination et le dynamisme.

Maître NGO Huu Lien
Président du Suprême Conseil des Maîtres

Best wishes for this New Year 2015. All projects will be successful due to the determination and the dynamism.

Master NGO Huu Lien
Chairman of the Supreme Council of Masters

Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm 2015.
Mọi dự án được thành công tốt đẹp đều do sự quyết tâm và năng động.

TM. THĐVS Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới.
VsNT Ngô Hữu Liễn

Wishes 2015 SupremeConseil 700

باسم المجلس العالمي للأساتذة و باسم الاتحادية العالمية للفوفينام- فيات فوداو ،يسرنا أن نتقدم إلى سيادتكم و كذا عائلتكم بأحر التهاني الأخوية بمناسبة حلول السنة الجديدة 2014 متمنين لكم عام سعيد.