Thông báo thành quả đại hội Vovinam-VVĐ Thế giới kỳ 8

Réf : 96-16-TTK/VN-15-08-2016

Thông báo thành quả Đại hội Vovinam- Việt Võ Đạo

thế giới kỳ 8 - 2016 

 

Chúng tôi xin trân trọng thông báo kết quả đại hội kỳ thứ 8-2016 như sau : 

 • Chủ đề của đại hội

Từ Việt Võ Đạo đến Nhân Võ Đạo. Đã được bế mạc trong tinh thần hài hoà và bước vào nhiệm kỳ 2016-2020 với niềm tin hướng về tương lai 

 • Thời điểm đại hội :
  • 14/07/2016 : Thi và trình luận án võ sư quốc tế
  • 15/07/2016 : Khai mạc. Đại hội Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới
  • 16/07/2016 : Đại hội Tổng liên đoàn Vovinam-VVĐ thế giới
  • 17/07/2016 : Bế mạc đại hội và lễ thăng đai 
 • Địa điểm đại hội :

Business Expo Center

1960 S. Anaheim Way, Anaheim, CA 92805  

 • Ban tổ chức

Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Tây Hoa Kỳ 


Kính thưa quí vị, 

Đại hội thế giới kỳ thứ 8-2016, là một khúc quanh mới của hệ thống Vovinam-Việt Võ Đạo trên bình diện toàn cầu. Bởi đã bầu lại toàn bộ các nhân sự lãnh đạo của hệ thống đó là : 

 • Hội đồng võ sư Vovinam-VVĐ thế giới : Cơ quan lãnh đạo chuyên môn, đặc trách về phương diện võ đạo, võ thuật, đai đẳng, thi cử, trình luận án… 
 • Tổng Liên đoàn Vovinam-VVĐ thế giới : Cơ quan lãnh đạo hành chánh và đại diện cho Môn phái về phương diện Pháp lý. Là cơ quan điều hành và gạch nối giữa các liên đoàn quốc gia. 
 • Thành phần tham dự 
 • Gồm 46 võ sư hiện diện, 75 võ sư ủy quyền, trên tổng số 166 võ sư thành viên đến từ  Âu châu, Mỹ châu, Úc châu, Phi châu và Á châu.
 • Các Chủ tịch hoặc đại diện cho các liên đoàn quốc gia đưa chia ra như sau : 10 quốc gia hiện diện và 5 quốc gia ủy quyền trên tổng số 20 liên đoàn. 
 • Tân Ban chấp hành Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới

Đã được đại hội võ sư bầu cử tín nhiệm cho nhiệm kỳ thứ 6, niên khoá 2016-2020, gồm 7 võ sư theo luật định như sau : 

1-      Vs Hà Kim Khánh (Pháp)

2-      Vs Nguyễn Thế Hùng (Hoa Kỳ)

3-      Vs Hồ Sonny Quang Thanh (Úc Đại Lợi)

4-      Vs Seydina Diouf (Sénégal)

5-      Vs Huỳnh Hữu Quí (Bỉ)

6-      Vs Phạm Thị Cúc (Hoa Kỳ)

7-      Vs Miesch Philippe (Pháp) 

Sau đó toàn thể tân Ban lãnh đạo Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới đã họp kín để bầu tân Tổng thư ký và đồng biểu quyết mời : 

-          Vs Nguyễn Văn Cường đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng võ sư thế giới. Một chức vụ biểu tượng, nên không nhất thiết phải là một trong những thành viên đắc cử. Do các thành viên đắc cử của HĐVS/TG đề cử. Có nhiệm vụ Chủ tọa các đại hội thế giới (Điều 9.6.a Nội qui sinh hoạt) 

-          Vs Ngô Hữu Liễn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Thượng hội đồng võ sư thế giới, một cơ quan lãnh đạo tinh thần tối cao, tượng trưng cho tinh thần, đạo đức và các giá trị phổ cập của Vovinam-Việt Võ Đạo trên thế giới (Điều 10.1 Nội qui sinh hoạt), có nhiệm vụ : Bảo trì truyền thống và tôn chỉ của Vovinam-Việt Võ Đạo (Điều 10.4 Nội qui sinh hoạt) 

Dưới đây là tóm tắt các chức vụ và các nhân sự của Thượng Hội đồng và Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới : 

 • Thượng hội đồng võ sư thế giới : 

Chủ tịch

Vs Ngô Hữu Liễn (Hoa Kỳ)

Thành viên

Tất cả các võ sư Bạch đai thượng đẳng (theo qui định)

 

 • Hội đồng võ sư thế giới : 

Chủ tịch

Vs Nguyễn Văn Cường (Hoa Kỳ)

Tổng thư ký

Vs Hà Kim Khánh (Pháp)

Thành viên

Vs : Nguyễn Thế Hùng (Hoa Kỳ), Hồ Sonny Quang Thanh (Úc Đại Lợi), Seydina Diouf (Sénégal), Huỳnh Hữu Quí (Bỉ), Phạm Thị Cúc (Hoa Kỳ), Miesch Philippe (Pháp)

 

 • Tân Ban chấp hành Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới

Đã được các chủ tịch Liên đoàn quốc gia bầu cử tín nhiệm cho nhiệm kỳ thứ 6, niên khoá 2016-2020, như sau : 

Chủ tịch

Vs Nguyễn Thế Thierry (Pháp)

Tổng thư ký

Vs Nguyễn T.K Kevin (Hoa Kỳ)

Thủ quĩ

Vs Bloume Daniel (Pháp)

 

 • Các quyết định quan trọng đã được đại hội biểu quyết thông qua : 
 1. Đề án “Hình thức lễ giỗ tổ” (đệ trình bởi Vs Lê Văn Phúc (Hoa Kỳ)).
 2. Đề án “Thay đổi danh xưng và các cấp trên đai” (đệ trình bởi Vs Trần Nguyên Đạo (Pháp) và Geurrib Amar (Pháp)) - (Võ sư Niên Trưởng - Grand maitre - Grand master)
 3. Đề án “Qui luật tranh giải thi đấu vật Vovinam-VVĐ thế giới” (đệ trình bởi Vs Trần Nguyên Đạo (Pháp)).
 4. Đề án “Chương trình huấn luyện cao đẳng” (đệ trình bởi Vs Trần Nguyên Đạo (Pháp)).
 5. Đề án “Thống nhất các từ ngữ Vovinam-VVĐ” (đệ trình bởi Vs Phạm Công Hoà (Thụy Sĩ)). Ủy ban kỹ thuật quốc tế sẽ nghiên cứu và bổ túc đề án.
 6. Biểu quyết công nhận các quốc:

-          Ba Lan

-          Côte d’Ivoire

-          Niger

-          Mauritanie

-          Émirats Arabes Unis (Dubai) 

 • Kết quả thi và trình luận án võ sư quốc tế 

Nhân đại hội kỳ 8-2016, các võ sư quốc tế đã thi đẳng cấp, trình luận án, được công nhận hoặc được tấn phong như sau : 

 • Trình độ Chuẩn hồng đai (Huyền đai đệ tứ cấp quốc tế)

1-      Vs Sawadogo philippe (Burkina-Faso) 

 • Trình độ Hồng đai nhất cấp (Huyền đai đệ ngũ cấp quốc tế)

2-      Vs Nguyễn Văn Tâm (Hoa Kỳ)

3-      Vs Seurin Thierry (Pháp)

4-      Vs Seydina Diouf (Sénégal)

5-      Vs Lê Hoàng Ngân (Việt Nam) 

 • Trình độ Hồng đai nhị cấp (Huyền đai đệ lục cấp quốc tế)

6-      Vs Nguyễn Bá Dương (Hoa Kỳ)

7-      Vs Bloume Daniel (Pháp)

8-      Vs Phạm Thị Cúc (Hoa Kỳ)

9-      Vs Trần Quang Sơn (Úc Đại Lợi)

10-  Vs Hà Kim Chung (Pháp)

11-  Vs Phạm Đình Tự (Canada)

12-  Vs Hồ Sonny Quang Thanh (Úc Đại Lợi)

13-  Vs Tôn Thất Lăng (Hoa Kỳ) 

 • Trình độ Hồng đai tam cấp (Huyền đai đệ thất cấp quốc tế)

14-  Vs Trần Văn Vịnh (Hoa Kỳ)

15-  Vs Hà Kim Khánh (Pháp)

16-  Vs Huỳnh Hữu Quí (Bỉ)

17-  Vs Lê Thành Nhân (Úc Đại Lợi)

18-  Vs Kiều Công Lang (Hoa Kỳ) 

 • Trình độ Bạch đai thượng đẳng

19-  Vs Trần Nguyên Đạo (Pháp)

20-  Vs Nguyễn Thế Hùng (Hoa Kỳ)

21-  Vs Nguyễn Thế Trường (Pháp)

22-  Vs Vũ Kim Trọng (Việt Nam)

23-  Vs Huỳnh Trọng Tâm (Hoa Kỳ)

24-  Vs Nguyễn Hữu Tô Đồng (Canada)

25-  Vs Nguyễn Tiến Hội (Đức)

26-  Vs Võ Trung (Hoa Kỳ) 

Trước sự thành công tốt đẹp của đại hội, nhân danh Hội đồng võ sư thế giới và Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đại thế giới, chúng tôi gửi lời tri ân và xin cám ơn những đóng góp tích cực của các võ sư lãnh đạo nhiệm kỳ 2012-2016 và chúc các tân lãnh đạo nhiệm kỳ 2016-2020, luôn được sáng suốt trên sứ vụ phát triển và đưa môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo bước vào thế kỷ Nhân Võ Đạo.

 

Paris, ngày 15-08-2016. 

Tổng thư ký Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới 

Vs Hà Kim Khánh

Chủ tịch Tổng liên đoàn Vovinam- Việt Võ Đạo thế giới

Vs Nguyễn Thế Thierry