LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Trước ngưỡng cửa năm mới cùng những thách thức của nó, Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Burkina-Faso, thân chúc năm 2014, vui vẻ và tốt đẹp đến :

    • Các hiệp hội và các Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo: Châu Phi, Châu Âu, Châu Mỹ và châu Á.
    • Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.
    • Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.
    • Uỷ ban Kỹ thuật Quốc tế Vovinam-Việt Võ Đạo.

Rằng năm nay, đại gia đình chúng ta, có được một năm : Thành công, vạn thọ, sức khoẻ và hoà bình đến tất cả những dự án cao quí mà chúng ta đang theo đuổi.

Chúc mừng năm mới 2014 !

Chủ tịch Liên đoàn
Fernand OUEDRAOGO

 


باسم المجلس العالمي للأساتذة و باسم الاتحادية العالمية للفوفينام- فيات فوداو ،يسرنا أن نتقدم إلى سيادتكم و كذا عائلتكم بأحر التهاني الأخوية بمناسبة حلول السنة الجديدة 2014 متمنين لكم عام سعيد.