Một tổ chức quốc tế như chúng ta mà không có những thay đổi hoặc những cải cách thì sẽ là một tổ chức dậm chân tại chỗ và không có tương lai.

Chính vì thế, những thay đổi như : Nội qui sinh hoạt, qui ước quốc tế, qui luật điều hành … Các đề nghị cải cách như : Chương trình huấn luyện, chương trình võ đạo, chương trình thi … vốn là những sinh hoạt cần thiết và đồng thời là trọng trách của các võ sư thành viên Hội Đồng Võ Sư Thế Giới.

Theo Chương I, Điều 4.4, Nội Qui Sinh Hoạt Hội Đồng Võ sư Thế Giới thì : « Tất cả các võ sư thành viên đều có quyền đề nghị các dự án, thay đổi các điều, khoản, trong tất cả các qui chế sinh hoạt của hội đồng. Nhưng phải gửi trước 2 (hai) tháng về Tổng Thư ký HĐVS/TG để đưa vào nghị trình. »

Chương trình cải cách các thế phản kiếm

titre vovinam vvd1 officiel  350x35


logo vovinam vvd officiel 80x120 logo 9eme congres

La Commission Technique Internationale 

The International Technical Board

 

300-23-CTI/VN-01-10-2023 

 Vs Trần Nguyên Đạo 

Chủ tịch Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới. 

Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật Quốc tế. 

 

Chương trình cải cách hệ thống Kiếm trình độ 1
Vovinam-Việt Võ Đạo

______________________________________

Các thế phản kiếm

 ...

Xem tiếp...

Chương trình cải cách hệ thống Kiếm trình độ 1 Vovinam-Việt Võ Đạo

 titre vovinam vvd1 officiel  350x35

vovinam-vvd hdvstg tldtglogo vovinam vvd officiel 80x120 logo 9eme congres

La Commission Technique Internationale 

The International Technical Board

 

298-23-CTI/VN-01-10-2023 

 Vs Trần Nguyên Đạo 

Chủ tịch Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới. 

Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật Quốc tế. 

 

Chương trình cải cách hệ thống Kiếm trình độ 1
Vovinam-Việt Võ Đạo

 ...

Xem tiếp...

Chương trình cải cách kỹ thuật Vovinam-Việt Võ Đạo – 2023

 titre vovinam vvd1 officiel  350x35

vovinam-vvd hdvstg tldtglogo vovinam vvd officiel 80x120 logo 9eme congres

La Commission Technique Internationale

 The International Technical Board

 297-2023-CTI/VN-01-10-2023 

 Vs Trần Nguyên Đạo

 Chủ tịch Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới. 

  Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật Quốc tế. 

 

Chương trình cải cách kỹ thuật 

Vovinam-Việt Võ Đạo – 2023 

(Cải cách bài “Việt Võ Đạo Quyền” và Hệ thống Kiếm trình độ 1)

 ...

Xem tiếp...

Dự án cập nhật hoá 10 điều tâm niệm Vovinam-Việt Võ Đạo

master TranNguyenDaoÝ tưởng cập nhật hoá 10 điều tâm niệm đã được nung nấu bởi nhiều võ sư quốc tế, ngay từ thập niên 1980, khi bắt đầu có sự cọ sát sâu đậm với các nền văn hoá tiền tiến tại các quốc gia Âu Châu.

10 điều tâm niệm phải bước lên địa vị Vovinam-Việt Võ Đạo toàn cầu hoá, thoát ra khỏi khung trời « Việt Nam 1964 » để trở thành những tư tưởng tiền phong và hiện đại theo đúng kỳ vọng của sư tổ Nguyễn Lộc ...

Võ sư Trần Nguyên Đạo

Xem tiếp...

Đúc Kết Dự Án - Sửa Đổi 10 Điều Tâm Niệm

masters Lien-CuongTrong công cuộc đóng góp và xây dựng tư tưởng trên bình diện quốc tế này, chúng tôi tin rằng với kiến thức cùng những kinh nghiệm quốc tế của quí thầy, chúng ta sẽ bước đến một kỷ nguyên mới, sẽ cùng nhau xây dựng một hệ thống tư tưởng hiện đại cho Vovinam-Việt Võ Đạo và đồng thời vinh danh nền văn hoá võ thuật Việt Nam, đạt được kỳ vọng của sư tổ Nguyễn Lộc và thoả mãn nhu cầu tư tưởng cho toàn thể các môn đồ trên thế giới.

Võ sư Ngô Hữu Liễn & Nguyễn Văn Cường

Xem tiếp...

Võ sư Lê Công Danh - Đề nghị tu chỉnh 10 Điều Tâm Niệm

master Le Cong DanhNhận được thư đề nghị và kêu gọi đóng góp "Dự án tu chỉnh 10 Điều Tâm Niệm" của Vs Trần Nguyên Đạo, Tổng Thư ký Hội Đồng Võ Sư Thế Giới, và sau đó là bản "Đúc kết dự án sửa đổi 10 Điều Tâm Niệm" của hai võ sư Niên trưởng Nguyễn Văn Cường và Ngô Hữu Liễn. Tôi xin mạn phép có những ý kiến như sau ...

Sydney ngày 21/04/2012.
Võ sư Lê Công Danh

Xem tiếp...

Đề án tu chỉnh Hệ Thống Đẳng Cấp Vovinam-Việt Võ Đạo

Gửi đến : Các võ sư thành viên Đại Hội Võ Sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới

Kính thưa quí thầy,

Tôi xin hân hạnh đề bạt đến quí thầy đề án tu chỉnh Hệ Thống Đẳng Cấp quốc tế, nhân Đại hội Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới kỳ 7 sắp tới. Đề án này có mục đích tu chỉnh Nội Qui Sinh Hoạt của HĐVS/TG và Qui Ước Đẳng Cấp Quốc Tế như sau....

Vs Trần Nguyên Đạo

Xem tiếp...

Đề án tu chỉnh nguyên tắc Ủy Quyền Vovinam-Việt Võ Đạo

Gửi đến : Các võ sư thành viên Đại Hội Võ Sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới

Kính thưa quí thầy,

Tôi xin đề bạt đến quí thầy đề án tu chỉnh nguyên tắc Ủy Quyền trong Nội Qui Sinh Hoạt của Hội Đồng Võ Sư Thế Giới. Đề án này có mục đích thay đổi các nguyên tắc ủy quyền hầu phù hợp với những sinh hoạt bầu cử mà rất nhiều các võ sư đã biểu lộ sự ưu tư trên vấn đề chênh lệch tính dân chủ của đại hội, ...

Vs Trần Nguyên Đạo

Xem tiếp...

Dự án Quy Ước Chương Trình Huấn Luyện Quốc Tế

Dự án này có mục đích quy chế hoá và quốc tế hoá Chương trình Huấn luyện Quốc tế, đã được Đại Hội Võ Sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới kỳ 5 biểu quyết thông qua ngày 31-07-2004 tại Houston, Texas-USA. Dự án Quy ước quốc tế này, là sự nối tiếp các quyết định đã được thông qua trong các đại hội : 1998, 2000, 2002, 2004.

Võ sư Tổng Thư ký, Trần Nguyên Đạo.

Xem tiếp...