Đúc Kết Dự Án - Sửa Đổi 10 Điều Tâm Niệm

"VOVINAM PHẢI TIẾN THEO THỜI ĐẠI"
(Võ sư Nguyễn Lộc - Trích Tư Tưởng Việt Võ Đạo trang 166).

I . Lý do thay đổi

Sau đây là các lý do chính đưa ý kiến thay đổi 10 điều tâm niệm :

 1. 10 Điều tâm niệm đã ra đời trong thập niên 60, trong một hoàn cảnh đặc biệt của Miền nam Việt Nam, vào thời điểm Việt Nam mới thoát khỏi ách đô hộ ngoại bang và đang lặn hụp trong một cuộc nội chiến tương tàn (1954-1975). Nên đã bị ảnh hưởng sâu đậm, có tính cách “dân tộc tính” hơn là “nhân loại tính”. Nay đã trải qua 40 năm và đã hoàn thành nhiệm vụ.
 2. Vovinam-Việt Võ Đạo ngày nay không còn là một bộ môn Võ thuật-Võ đạo của riêng người Việt Nam nữa ! Bởi chúng ta đã đóng góp và cống hiến cho nhân loại. Nên nó đã trở thành một nền văn hoá võ thuật chung của nhiều dân tộc và nhiều văn hoá trên khắp năm châu. Chính vì thế nó phải có tính cách phổ cập để hoà đồng với cộng đồng thế giới : đa văn hoá, đa chủng tộc và đa tôn giáo.
 3. Thế giới ngày nay thay đổi liên tục, không những về phương diện kỹ thuật, mà còn trên lãnh vực xã hội, tôn giáo và tư tưởng. Nếu Vovinam-Việt Võ Đạo  “không tiến tức thoái”. Chính vì thế 10 điều tâm niệm “phải tiến theo thời đại”, phải bước lên địa vị Vovinam-Việt Võ Đạo toàn cầu hoá, thoát ra khỏi khung trời Việt Nam 1964 để trở thành những tư tưởng tiền phong và hiện đại theo đúng kỳ vọng của sư tổ Nguyễn Lộc.

II . Các đề nghị sửa đổi

1. Về phương diện hình thức  :

  • Ý hiến đổi thành 9 điều tâm niệm : Không nên giữ 10 điều tâm niệm (có lẽ chịu ảnh hưởng của 10 điều Phật dạy hay 10 điều khuyên của Chúa Jesus). Chúng ta nên tránh việc nhái theo hoặc có hình thức “cạnh trạnh” hoặc “tương đương” với các tôn giáo. Chúng ta nên soạn thành 9 điều tâm niệm vì số 9 hợp với các huyền số biểu tượng của nhiều văn hóa trên thế giới, nhất là tại Việt Nam, vì 9 là cấp số của 3 (Tiến sĩ Nguyễn Minh Triết – Houston, Texas).
  • Ý kiến đổi thành 8 điều tâm niệm : Không nên giữ 10 điều tâm niệm và chỉ nên thu lại thành 8, vì nhiều ý của 10 điều tâm niệm trùng hợp với nhau và không hợp thời nữa (Vovinam-VVĐ Texas và một số phụ huynh tại Houston- Texas).
  • Ý kiến bỏ hẳn 10 điều tâm niệm : Không cần đặt con số 8, 9 hay 10 mà bỏ hẳn phần thứ tự theo kiểu đánh số mà thay bằng một bài Thơ, một bài Kệ (nhà Việt học Phạm Mộng Chương – Houston, Texas) như :

   Giữ tâm luôn sáng.
   Giữ than luôn khỏe
   Chân quý muôn loài,
   Kính trên nhường dưới.
   Hiếu thảo đối mẹ cha,
   Diệt ác trừ tà,
   Giúp người cô thế,
   Giúp tha nhân vẹn toàn đạo sống,
   Giúp xã hội hài hòa,
   Giúp nhân loại an vui,
   Giúp thế giới hòa bình,
   Bảo vệ tự do con người,
   Trọng quý giá trị nhân bản,
   Quyết tâm hành trì chân lý tối thượng Vovinam,
   Vovinam là Đạo sống,
   Vovinam bất diệt.

2. Các đề nghị sửa đổi về Nội Dung :

Rất nhiều ý kiến đề nghị sửa đổi liên quan đến nội dung của 10 điều tâm niệm cũ. Trong đó nhiều ý kiến tổng quát làm chỉ đạo mà không soạn thảo thành những điều cụ thể, Chúng tôi xin xếp các ý kiến thành những khuynh hướng chính như sau:

  • Tiến sĩ tốt nghiệp tại Hoa kỳ, Nguyễn Anh Tuấn, người chuyên nghiên cứu về Việt học đề nghị 10 điều tâm niệm mới phải phản ảnh việc đào tạo mẫu người lý tưởng cho văn hóa Á Đông, mẫu người Trượng Phu : “Sống ở chỗ rộng thênh thang trong thiên hạ, đứng giữa ngôi chính trong thiên hạ, đi con đường lớn trong thiên hạ. Đắc chí thì cùng với dân mà theo Đạo, không đắc chí thì ở một mình giữ lấy Đạo. Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Thế mới đáng mặt Trượng Phu”.

   Sau tiến sĩ đề nghị Vovinam-Việt Võ Đạo lấy một điều trong Bình Ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi làm điều tâm niệm:

    • Lấy đạo nghĩa mà thắng hung tàn,
    • Lấy chí nhân mà thay cường bạo.
  • Nhà văn Lữ Tấn Hồng, một vị Thẩm phán của hệ thống tư pháp VNCH trước năm 1975 đã khẳng định : Xu hướng tất yếu của loài người trong xu thế toàn cầu hóa là tiến tới xây dựng nền văn minh NHÂN BẢN với chế độ tự do dân chủ nhân bản cùng để vượt thoát chế độ tự do dân chủ kiểu cộng sản và tự do dân chủ tư bản hiện nay. Đồng thời giải quyết tận gốc khủng hoảng TÂM THỨC con người hiện nay để thống nhất TRI THỨC (thực tại và khoa học) và TÂM THỨC(lòng người hay tâm) và tình thương hồn nhiên trong sáng tức ánh sáng của trí tuệ nghĩa là không mang bất cứ nhãn hiệu nào. Điều kiện cần và đủ cho việc xây dựng văn minh nhân bản để nhân loại chung sống yên vui trong thanh bình và thạnh vượng là:
    • Hài Hòa (Hòa cả Làng).
    • Tình Thương (Thương người như thể thương thân).
    • Trí Tuệ (Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống).
    • Thương Tôn Pháp Luật.

Những điều Tâm niệm mới của Vovinam cần chuẩn theo định hướng trên và sau Đó nhà văn Lữ Tấn Hồng đề nghị sửa đổi điều 3, 5, 6, 7, 8 và 10.

  • Tiến sĩ Nguyễn Minh Triết, tiến sĩ khoa học đại học New York (NYU), Cao học hành Chánh, Cử nhân Luật Khoa đã cho ý kiến trong một bài tham luận dài và sau đó đưa ra đề nghị 9 Điều Tâm Niệm mới cho Vovinam-Việt Võ Đạo. Một trong ý kiến chỉ đạo là:  Trên nguyên tắc các điều tâm niệm không nên quá tổng quát hoặc quá trừu tượng mà phải rõ ràng và dễ hiểu để các thành viên có thể thấu đáo một cách dễ dàng. Ngoài ra, mục tiêu của điều tâm niệm cũng không nên quá cao siêu mà phải thiết thực, vừa tầm một người trung bình nếu cố gắng có thể hoàn thành được. Nhưng nếu thực hiện được tất cả các điều tâm niệm thì các mục tiêu “vừa tầm bậc trung” đó bổ túc lẫn nhau và có thể đạt được mục đích tối hậu cao xa của tổ chức. Đặc biệt đối với Vovinam-VVĐ khi môn võ học này được phổ biến đến các khu vực văn hóa xa lạ, thiết nghĩ các điều tâm niệm càng đơn giản dễ hiểu, càng vưa tầm, càng dễ được chấp nhận. Dựa vào các nguyên tắc đó, trong 10 điều tâm niệm hiện tại của Vovinam các cụm từ “đạt tới cao độ của nghệ thuật” (điều 1), “rèn luyện tinh thần”, “trau dồi đạo hạnh" (điều 6), “kiện toàn ý chí” (điều 8) đều quá tổng quát, không thiết thực và hoặc nghĩa không được rõ ràng. Tiếp đó tiến sĩ Triết đề nghị 9 điều tâm mới.
  • Vs Nguyễn Thế Hùngvà một số phụ huynh tại Houston, Texas đề nghị sửa 10 điều tâm niệm thành 8 điều và được chia làm 3 phần:
    • Phần 1 nói vế lý tưởng, mục đích của người Vovinam Việt Võ Đạo.
    • Phần 2 nói về cách sống đạo đức – tri thức của người Vovinam-VVĐ.
    • Phần 3 nói về cách cư xử của người Vovinam Việt Võ Đạo.

Sau đó Vs Hùng đưa ra 8 điều tâm niệm mới.

  • Ngoài ra rất nhiều ý kiến liên quan đến danh từ, cụm từ cần sửa đổi của các võ sư Niên Trưởng ở Hoa kỳ, võ sư Nguyễn Tiến Hội tại Đức (Vs Hội với ba phê bình điều 2, 3 và 8 và một đề nghị thay đổi điều 10), Vs Hà Kim Khánh tại Pháp. Vs Khánh dùng phương pháp đối chiếu 11 điều Tâm niệm của quân đội quốc gia Pháp, điều tâm niệm của hàng ngũ quân đội Lê Dương thuộc Pháp cũng như quân đội Colombia, Bỉ, 8 điều tâm niệm của võ phái Nhu đạo…

III. Đúc kết và đề nghị 9 điều tâm hướng Vovinam-Việt Võ Đạo

Chúng tôi tạm đúc kết các ý kiến và soạn thành 9 điều tâm hướng Vovinam-Việt Võ Đạo Quốc tế, như sau :

 1 : Môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo nguyện tận tâm rèn luyện võ thuật và phát huy võ đạo để phục vụ nhân sinh.

 2 : Môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo nguyện phát huy VVN-VVĐ, xây dựng một thế hệ thanh niên toàn cầu để phục vụ cho một thế giới thái hoà.

 3 : Môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo nguyện tôn trọng kỷ cương, luật pháp và nêu cao danh dự Vovinam-Việt Võ Đạo.

 4 : Môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo nguyện tôn kính người trên, giúp đỡ kẻ yếu, thương yêu đồng đạo và đồng loại.

 5 : Môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo nguyện tôn trọng các võ phái khác, chỉ dụng võ để tự vệ và bênh vực lẽ phải.

 6 : Môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo nguyện không khuất phục trước cường quyền và bạo lực.

 7 : Môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo nguyện sống trong sạch, giản dị và trung thực.

 8 : Môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo nguyện luôn sang suốt nhận định, bền gan tranh đầu, tháo vát hành động.

 9 : Môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo nguyện luôn tự thắng, tự kiểm, khiêm cung và độ lượng.

 1 : Việt Võ Đạo Sinh nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại.

 2 : Việt Võ Đạo Sinh nguyện trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Võ Đạo.

 3 : Việt Võ Đạo Sinh tuyệt đối tôn trọng kỷ luật, nêu cao danh dự võ sĩ.

 4 : Việt Võ Đạo Sinh đồng tâm nhất chí, tôn kính người trên, thương mến đồng đạo.

 5 : Việt Võ Đạo Sinh tôn trọng các võ phái khác, chỉ dụng võ để tự vệ và bênh vực lẽ phải.

 6 : Việt Võ Đạo Sinh chuyên cần học tập, rèn luyện tinh thần, trau dồi đạo hạnh.

 7 : Việt Võ Đạo Sinh sống trong sạch, giản dị, trung thực, và cao thượng.

 8 : Việt Võ Đạo Sinh kiện toàn ý chí đanh thép để thắng phục cường quyền và bạo lực.

 9 : Việt Võ Đạo Sinh sáng suốt nhận định, bền gan tranh đấu, tháo vát hành động.

 10 : Việt Võ Đạo Sinh tự tín, tự thắng, khiêm cung, độ lượng, luôn luôn kiểm điểm để tiến bộ.

IV. Ý nghĩa và giải thích 9 điều tâm hướng Vovinam-Việt Võ Đạo

1 - Thay đổi các danh từ quá chuyên biệt của Việt Nam : Sau khi thu thập nhiều tài liệu, thâu góp các ý kiến, suy ngẫm các đề nghị chúng tôi chủ trương chỉ sửa đổi những điều cần thiết cho sự phát triển quốc tế nghĩa là chỉ bỏ những câu, những danh từ có tính cách quá chuyên biệt cho Việt nam, không thích hợp cho trào lưu phát triển thế giới, nhưng đồng thời vẫn giữ được sắc thái Việt nam. Thí dụ danh từ Việt Võ Đạo Sinh :

  1. Đề nghị thay từ "Việt võ đạo sinh" bằng danh từ "Môn đồ", nhằm mục đích phổ cập hoá, toàn cầu hoá nên nếu dùng danh từ việt võ đạo sinh thì loại trở lại tính cách cục diện Việt Nam - thiếu tính cách phổ quát quốc tế.
  2. Cũng không nên dùng danh từ "môn sinh" vì môn sinh chỉ là người đang tập luyện tại các võ đường – sinh ý chỉ lớp trẻ
  3. Vậy đề nghị giữ nguyên danh từ "Môn đồ" (follower - pratiquant) vì danh từ này không những dùng cho người đang tập mà còn cho người đã tập.

2 - Danh từ "Tâm Hướng" : Chúng tôi dùng danh từ Tâm Hướng (orienter, orientation, direction) mà không dùng danh từ Tâm Niệm, vì danh từ này có tính cách thần linh vì bị đồng hoá bởi các tôn giáo. Tuy rằng những điều tâm niệm được viết từ đầu thập niêm 60 tại Việt nam vẫn có nhiều giá trị thực dụng trong hoàn cảnh Việt nam hiện nay. Nhưng vì nhu cầu phát triển quốc tế, chúng tôi đổi Tâm Niệm thành Tâm Hướng để cho thích hợp với thời gian và không gian, bước hẳn ra ngoài các hiểu lầm hoặc nghi ngờ về lãnh vực tôn giáo.

3 - Danh từ nhân sinh trong điều 1. Có nghĩa : mankind, human beings collectively, the conditions or quality of being human.

4 - Đề nghị sửa danh dự võ sĩ (Điều 3) thành danh dự Vovinam-Việt Võ Đạo, vì danh dự võ sĩ chỉ đề cập đến cá nhân, chứ không có tính cách tập thể như Vovinam-VVĐ.

5 - Đề nghị sửa danh dự võ sĩ (Điều 3) thành danh dự Vovinam-Việt Võ Đạo, vì danh dự võ sĩ chỉ đề cập đến cá nhân, chứ không có tính cách tập thể như Vovinam-VVĐ.

6 - Chín Điều Tâm Hướng và ba lãnh vực : Chín điều Tâm hướng được chia ra làm 3 lãnh vực một cách thuần lý và khoa học như sau :

  • Lãnh vực Môn phái : điều 1, 2 và 3 đề cập đến nhiệm vụ, trách vụ, nghĩa vụ của môn đồ đối với môn phái.
  • Lãnh vực Tha Nhân : điều 4, 5, và 6 đề cập đến những quan điểm, hành động và trách nhiệm của người môn đồ đối với nhân loại (tha nhân).
  • Lãnh vực Bản thân : điều 7, 8 và 9 liên quan đến bản thân người môn đồ, những giá trị phổ cập, những đức tính và những phong cách Vovinam-Việt Võ Đạo.

7 - Vovinam-VVĐ không phải là một cơ quan chính quyền, không phải là một tổ chức có tính cách cưỡng chế nên mọi quy luật sinh hoạt đều do sự đồng thuận qua nguyên tắc Dân Chủ và Đồng Thuận vì thế chúng tôi trong mỗi điều hay câu đều có chữ "nguyện" cho đúng với sự tự nguyện và đồng thuận.

V. Kết luận

Trong công cuộc đóng góp và xây dựng tư tưởng trên bình diện quốc tế này, chúng tôi tin rằng với kiến thức cùng những kinh nghiệm quốc tế của quí thầy, chúng ta sẽ bước đến một kỷ nguyên mới, sẽ cùng nhau xây dựng một hệ thống tư tưởng hiện đại cho Vovinam-Việt Võ Đạo và đồng thời vinh danh nền văn hoá võ thuật Việt Nam, đạt được kỳ vọng của sư tổ Nguyễn Lộc và thoả mãn nhu cầu tư tưởng cho toàn thể các môn đồ trên thế giới.

Võ sư Ngô Hữu Liễn & Nguyễn Văn Cường