Đề án tu chỉnh nguyên tắc Ủy Quyền Vovinam-Việt Võ Đạo

Nơi gửi : Vs Trần Nguyên Đạo

Nơi đến : Các võ sư thành viên Đại Hội Võ Sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.

Kính thưa quí thầy,

Tôi xin đề bạt đến quí thầy đề án tu chỉnh nguyên tắc Ủy Quyền trong Nội Qui Sinh Hoạt của Hội Đồng Võ Sư Thế Giới. Đề án này có mục đích thay đổi các nguyên tắc ủy quyền hầu phù hợp với những sinh hoạt bầu cử mà rất nhiều các võ sư đã biểu lộ sự ưu tư trên vấn đề chênh lệch tính dân chủ của đại hội.

I. Lý do đề nghị tu chỉnh

Ủy quyền là những lá phiếu trao trọng trách cho những võ sư hiện diện, thay ta : Bỏ phiếu, biểu quyết, bầu cử, quyết định … Chính vì thế, nó có một tầm mức quan trọng rất trọng hệ, bởi nó cho phép người được ủy quyền bầu cử các nhân vật lãnh đạo của Vovinam-VVĐ trên bình diện thế giới, có quyền thay đổi các qui luật, các qui ước, các quyết định của hệ thống tổ chức quốc tế của chúng ta.

Chính vì thế Nguyên Tắc Ủy Quyền phải đạt được sự đồng thuận của đại đa số các võ sư trên thế giới. Và đồng thời phải thể hiện được tính « Dân Chủ » của một cơ chế Quốc tế thực sự.

Nguyên tắc Ủy Quyền hiện nay (Nội Qui Sinh Hoạt HĐVS/TG), qua Chương I, Điều 62.a, đã khẳng định : « Tất cả các võ sư thành viên vắng mặt đều có thể ủy quyền cho một trong những võ sư thành viên chính thức có mặt trong đại hội ».

Sau đây là các khuynh hướng đã phát biểu trên vấn đề ủy quyền này.

II. Khuynh hướng tự do Ủy Quyền

Khuynh hướng này là khuynh hướng đã được Đại hội biểu quyết vào năm 2004 với những ý tưởng như sau :

 • Tự do ủy quyền
 • Cho phép những người vắng mặt có quyền cử đại diện để bảo vệ ý kiến của mình.
 • Đại hội luôn luôn đủ túc số (60% +1 : Điều 5.1, Chương I) trên tổng số các thành viên, nếu không đại hội sẽ trở thành vô giá trị.

Phản luận :

 • Tự do ủy quyền là cách khuyến khích các võ sư không đến tham dự Đại hội.
 • Đại hội sẽ mất sự hào hứng đưa đến sự tẻ nhạt và càng ngày càng ít người tham dự.
 • Võ sư nào được quá nhiều phiếu ủy quyền sẽ có khả năng khuynh đảo đại hội. Như thế tính dân chủ sẽ không được tôn trọng.

III. Khuynh hướng không cho Ủy Quyền

Khuynh hướng này dựa trên những ý tưởng sau đây :

 • Khuyến khích các võ sư đến tham dự đại hội.
 • Đại hội sẽ có những đóng góp tích cực và đưa đại hội đến hoàn hảo.
 • Tính dân chủ sẽ được tôn trọng, bởi một võ sư một phiếu, tránh được một vài nhân sự có nhiều phiếu ủy quyền, khuynh đảo đại hội.

Phản luận :

 • TLĐ/TG chưa có khả năng đài thọ chi phí di chuyển cho các võ sư, nên mọi người phải tự túc. Chính vì thế, không phải võ sư nào cũng có điều kiện để tham dự.
 • Địa phương nào tổ chức, thì địa phương đó sẽ có khả năng khuynh đảo đại hội vì các võ sư có mặt tại chỗ. Như thế, tính dân chủ sẽ không được tôn trọng.
 • Có nhiều khả năng sẽ không đủ túc số, như thế đại hội sẽ trở thành vô giá trị.

IV. Đề án tu chỉnh nguyên tắc Ủy Quyền 2012

Kính thưa quí thầy,

Qua hai khuynh hướng trên, khuynh hướng nào cũng có lý lẽ chính đáng và khuyết điểm. Chính vì thế chúng ta sẽ không có những giải pháp hoàn hảo mà chỉ có những giải pháp trung dung.

Điều kiện tiên quyết là chúng ta phải có tinh thần « thoả hiệp », bởi đồng thuận và tinh thần « hài hòa » là hai yếu tố nền tảng của tinh thần đoàn kết và ích lợi chung của tập thể.

Tôi xin đề nghị một thay đổi nhỏ theo nguyên tắc trung dung như sau :

Nguyên tắc Ủy Quyền giới hạn

 • Chúng ta không nên hủy bỏ nguyên tắc Ủy Quyền, bởi có thể sẽ không tủ túc số và đại hội sẽ không có giá trị.
 • Giới hạn phiếu ủy quyền của mỗi võ sư - tối đa 5 phiếu ủy quyền – Như thế đại hội sẽ tránh được một vài võ sư vì có quá nhiều phiếu ủy quyền, khuynh đảo đại hội.
 • Xin đề nghị thay đổi Điều 62.a, Chương I, Nội Qui Sinh Hoạt HĐVS/TG như sau : « Tất cả các võ sư thành viên vắng mặt đều có thể ủy quyền cho một trong những võ sư thành viên chính thức có mặt trong đại hội. Nhưng mỗi thành viên chỉ được quyền tối đa, đại diện cho 5 phiếu ủy quyền » (Lưu ý : sự thay đổi này chỉ có thể áp dụng bắt đầu vào đại hội kỳ thứ 8)

Paris ngày 01/03/2012
Tổng thư ký Hội Đồng/Vs Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới
Vs Trần Nguyên Đạo