Võ sư Lê Công Danh - Đề nghị tu chỉnh 10 Điều Tâm Niệm

Kính gửi quí võ sư thành viên Hội Đồng Võ Sư
Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới

Nhận được thư đề nghị và kêu gọi đóng góp "Dự án tu chỉnh 10 Điều Tâm Niệm" của Vs Trần Nguyên Đạo, Tổng Thư ký Hội Đồng Võ Sư Thế Giới, và sau đó là bản "Đúc kết dự án sửa đổi 10 Điều Tâm Niệm" của hai võ sư Niên trưởng Nguyễn Văn Cường và Ngô Hữu Liễn. Tôi xin mạn phép có những ý kiến như sau :

Tôi hoàn toàn đồng ý là chúng ta phải thực hiện công cuộc tu chỉnh 10 điều Tâm Niệm, vì bộ môn Văn Hoá-Võ thuật của chúng ta ngày nay đã trở thành một phong trào văn hoá, võ thuật và thể dục thể thao của nhiều quốc gia. Chính vì thế 10 Điều Tâm Niệm phải có tính cách phổ cập và quốc tế, như thế mới có thể lưu truyền đến mọi tầng lớp xã hội, mọi văn hoá và đứng ngoài mọi tôn giáo.

Qua các đề nghị và các phân tích của hai võ sư Niên trưởng. Về nội dung, thì 10 Điều Tâm Niệm đã được sửa đổi khoảng 20%, mà đa số là những danh từ hoặc cụm từ có tính cách phổ cập được thay thế cho những danh từ có tính cách cá tính Việt Nam. Trên lãnh vực này, tôi hoàn toàn đồng ý. Ngoài ra tôi cũng xin trân trọng đến hai võ sư Niên trưởng, đã bỏ công sức và thời giờ để thực hiện những tu chỉnh này. Một vấn đề, tuy chỉ thay đổi 20%, nhưng nó tiềm tàng một công trình hết sức là khó khăn và không phải ai cũng có thể thực hiện được.

Cũng trong tiến trình đóng góp này, tôi xin đề nghị chúng ta nên duy trì cụm từ "Điều Tâm Niệm" thay vì đổi thành "Điều Tâm Hướng".

Theo tôi thì cụm từ Điều Tâm Niệm đã ăn sâu vào tâm tư, đã nhập vào tâm khảm và đã ảnh hưởng sâu đậm đến cách suy luận của những người Môn sinh Việt Nam như tôi. Bởi từ hơn 48 năm qua, chúng tôi đã được thấm nhuần, cũng như liên tục truyền bá đến nhiều thế hệ Vovinam-Việt Võ Đạo tại Việt Nam cũng như tại khắp nơi trên thế giới. Chính vì thế, nó đã trở thành một quyến luyến một "phần con người" của chúng tôi. Nay nếu phải thay đổi, tuy chỉ là những cụm từ, nhưng nó tương tự như phải cắt bỏ một phần thân thể của mình. Nên nó sẽ trở thành một vấn đề khó khăn, đưa đến dị ứng nhiều hơn là đồng thuận.

Chính vì thế, tôi xin đề nghị chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cụm từ  "Điều Tâm Niệm", bởi nó đã trở thành một "sản phẩm văn hoá" của Vovinam-Việt Võ Đạo, chứ không chỉ dành riêng cho các giáo phái hoặc các tập quán của các tín đồ thần linh.

Trân trọng.

Sydney ngày 21/04/2012.
Võ sư Lê Công Danh