img hoi dong vs tg

logo vovinam vvd officiel 80x120

http://www.vovinamworldfederation.com

 

img da bay dap

Chúc đầu năm 2019 

Từ ngày thành lập cách đây 80 năm, Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo vẫn tiếp tục mang sứ mạng giáo dục và đào tạo để con người trở thành hữu ích cho xã hội và mang đến cho họ người những kỹ thuật hiệu quả để kiện toàn "Tâm-Trí-Thể". 

Các sinh hoạt sau đây đã được lên chương trình :

-        Giải vô địch châu Phi 2019,

-        Khóa tu nghiệp quốc tế 2019,

-        Giải vô địch châu Âu 2020,

-        Đại hội Thế giới lần thứ 9 năm 2020,

-        Giải vô địch thế giới lần thứ 6 năm 2022. 

Chúng tôi khuyến khích quý đồng môn hãy chuẩn bị để tham gia các sinh hoạt có tầm vóc quốc tế này. 

Hội đồng võ sư Vovinam-VVĐ Thế giới và Thượng hội đồng võ sư Thế giới. 

Xin chúc tất cả các Môn sinh Vovinam-Việt Võ Đạo và gia đình một năm 2019 được nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.   

Thượng hội đồng võ sư Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới

 Chủ tịch     : Võ sư Niên trưởng NGÔ Hữu Liễn và các Vs Niên trưởng thành viên.   


Hội đồng võ sư Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới 

Chủ tịch     : Võ sư Niên trưởng NGUYỄN Văn Cường. 

Tổng thư ký : Võ sư HÀ Kim Khánh. 

Ban lãnh đạo : 

-        Võ sư Niên trưởng NGUYỄN Thế Hùng (Hoa kỳ), 

-        Võ sư HUỲNH Hữu Quí (Vương Quốc Bỉ), 

-        Võ sư MIESCH Philippe (Pháp), 

-        Võ sư PHẠM Thị Cúc (Hoa Kỳ), 

-        Võ sư HO Sonny (Úc Đại Lợi), 

-        Võ sư DIOUF Seydina (Sénégal).