Đề án 2 - Vs Trần Nguyên Đạo, Guerrib Amar - 2016

Đề án thay đổi danh xưng và các cấp trên đai võ sư

Vs Trần Nguyên Đạo, Guerrib Amar

I.   Đề án thay đổi các cấp trên đai võ sư 

Kính thưa quí thầy, 

Hệ thống đẳng cấp Vovinam-VVĐ đã được hoàn chỉnh và thay đổi liên tục. Trong đại hội kỳ 7, năm 2012 đã được biểu quyết như sau :

Chương II : Hệ thống đẳng cấp

Hệ thống đẳng cấp Vovinam-Việt Võ Đạo quốc tế đã được Đại hội võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới kỳ hai biểu quyết thông qua vào tháng 5-1998 tại Houston-Texas/USA. Tu chỉnh lần thứ nhất nhân đại hội thế giới kỳ 6 tại Paris- Pháp, tháng 5-2008, và tu chỉnh lần thứ hai nhân đại hội thế giới kỳ 7 tại Paris – Pháp, tháng 05-2012, như sau:

Hai hệ thống đẳng cấp : "Hệ thống truyền thống" và "Hệ thống quốc tế", đều được công nhận. Các Quốc Gia được quyền tùy nghi áp dụng theo tổ chức của mỗi quốc gia 

http://vovinamworldfederation.eu/vi/hoi-dong-vo-su-the-gioi/van-ban-chinh-thuc-hdvstg/qui-uoc-dang-cap-quoc-te-vovinam-vvd.html

grades vvd actuel vn 1

II.      Lý do đề án thay đổi 2015 

Hai hệ thống trên, sau một thời gian áp dụng, thực tế đã cho thấy xuất hiện một số vấn đề liên quan đến sự thiếu rõ ràng về các cấp (các gạch) trên các đai của các võ sư. 

Cách đây 2 năm (2014), võ sư Guerrib Amar, Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Vovinam-VVĐ Pháp, Hồng đai I cấp, đề nghị nhân lễ giỗ tổ 2015 tại thành phố Lyon, Pháp. Yêu cầu tất cả các võ sư đeo hệ thống Huyền đai quốc tế. Yêu cầu này có mục đích gây sự thay đổi mới lạ với các môn sinh. Thì đột nhiên phát hiện vấn đề thiếu rõ ràng, gây lẫn lộn, bởi rất khó phân biệt đẳng cấp của các võ sư. 

Nếu đẳng cấp có 3 gạch hoặc ít hơn, thì rất dễ nhận diện, nhất là từ xa. Nhưng nếu 4 gạch trở lên thì rất khó phân biệt và gây hoang mang cũng như vấn đề thẩm mỹ. 

Việc này trước đây chúng ta chưa nhận thấy, vì tuyệt đại đa số các đẳng cấp còn thấp (Hồng đai II hoặc Hồng đai III) hoặc chưa sử dụng hệ thống huyền đai. 

Từ kinh nghiệm này, tôi và võ sư Guerrib Amar, nghiên cứu và đề nghị thay đổi các cấp trên đai như sau : 

Các đẳng cấp 3 gạch hoặc dưới thì vẫn duy trì như trước với những kích thước đã qui định trong Điều 8.2 « Qui Ước Chương Trình Huấn Luyện Quốc Tế » 

http://vovinamworldfederation.eu/vi/hoi-dong-vo-su-the-gioi/van-ban-chinh-thuc-hdvstg/qui-uoc-chuong-trinh-huan-luyen-quoc-te.html

ceinture grade jaune

(a).   Mầu đai : theo các đẳng cấp đã được ấn định trong điều 8.1

(b).   Chiều dài của đai : Sau khi thắt, không được dài quá đầu gối.

(c).    Các cấp của đai : chỉ được thêu trên một bên của đai (bên phải) và cách đầu đai tối thiểu 80mm và tối đa 120mm.

(d).   Chiều rộng của các cấp : tối thiểu 8mm và tối đa 10mm.

(e).   Khoảng cách giữa các cấp : tối thiểu 8mm và tối đa 10mm.

(f).    Tuyệt đối cấm không được thêu thêm trên đai bất cứ hình ảnh, phù hiệu hoặc chữ, ngoại trừ danh xưng « Vovinam-Việt Võ Đạo ».

Các cấp 4 gạch trở lên thì được qui định lại như sau :

ceinture grade noir

(g).   Khoảng cách giữa nhóm 1 và 2 : tối thiểu 24mm và tối đa 30mm.

 Với qui định mới này, sẽ giúp các đẳng cấp được rõ ràng hơn và tránh được mọi lầm lẫn cũng như hoang mang đối với môn sinh hoặc quần chúng. 

Chính vì thế, chúng tôi xin đề nghị thay đổi kỹ thuật trình bầy các cấp (gạch) trên đai của hệ thống Vovinam-VVĐ như sau :

grades vvd projet vn

I.           Đề án thay đổi danh xưng « võ sư bạch đai thượng đẳng »

Danh xưng chính thức của hệ thống Vovinam-Việt Võ Đạo hiện nay được chia ra như sau : (Chương 8.2, Qui ước chương trình huấn luyện quốc tế) 

Đẳng cấp

Grade - Rank

Danh Xưng

Titre - Title

Trách nhiệm giảng huấn

Enseignant - Instructor

TVNM

Débutant - Beginning

Tự Vệ Nhập Môn

Débutant - Beginning

 

I Cấp à III Cấp

1er CAP à  3ème  CAP

1st CAP to the 3th CAP

Võ sinh

Pratiquant - Follower

 

Huyền (Hoàng) Đai I Cấp

Ceinture noire (jaune) 1er DANG

1st (yellow) black belt

Võ sinh

Pratiquant - Follower

Phụ Tá Huấn Luyện Viên

Enseignant Assistance

Assistance Instructor

Huyền (Hoàng) Đai II --> III Cấp

Ceinture noire (jaune) 2ème et 3ème  DANG

2nd and 3rd (yellow) black belt

Võ sinh

Pratiquant - Follower

Huấn Luyện Viên

Enseignant - Instructor

Huyền Đai IV Cấp/ Chuẩn Hồng Đai

Ceinture noire (rouge) 4ème  DANG

4th (red) black belt

Vs Chuẩn Hồng Đai

Maître Assistance - Assistance Master

Hồng Đai : I --> VI Cấp

Ceinture noire (rouge) 5ème  au 10ème DANG

5th to 10th (red) black belt

Võ Sư

Maître - Master

Bạch Đai Thượng Đẳng

Ceinture blanche suprême

Supreme white belt

Võ Sư Bạch Đai Thượng Đẳng

Maître Ainé

Senior Master

Bạch Đai - Chủ Tịch HĐVS/TG

Ceinture blanche du Président du Conseil Mondial des Maitres

White Belt of the President of the World Council of Masters

Võ Sư Chủ Tịch Hội Đồng Võ Sư Thế Giới

Maître Président du Conseil Mondial des Maitres

Master President of the World Council of Masters

 Riêng danh xưng đẳng cấp “Bạch đai thượng đẳng”, theo tiếng Việt được gọi một cách khiêm nhường là “Võ sư Niên trưởng”, tiếng Pháp là “Maitre Ainé” và tiếng Anh là  “Senior Master”. 

Các danh xưng trên (Việt-Pháp-Anh), đối với đa số các chính quyền thể dục thể thao trên thế giới và các báo chí, họ thường thắc mắc vì không hiểu rõ về danh xưng này, nên chúng ta mất khá nhiều thì giờ để giải thích cặn kẽ. 

Ngược lại nếu ta dùng danh xưng Grand Maitre hoặc Grand Master (Đại võ sư), thì một cách tự nhiên mọi người đều hiểu và không đặt câu hỏi nữa ! Nhất là đối với các môn sinh của chúng ta. 

Chính vì lý do trên và nhân danh nguyên tắc giản dị hoá danh xưng, chúng tôi đề nghị thay đổi danh xưng đẳng cấp võ sư bạch đai thượng đẳng như sau : 

Tiếng việt        : Đại võ sư

Tiếng Pháp     : Grand Maitre

Tiếng Anh       : Grand Master

  

Paris ngày 10 tháng 04-2016.

Vs Trần Nguyên Đạo

Vs Guerrib Amar


Đề án 1 - Vs niên trưởng Lê Văn Phúc - 2016

Đề nghị về hình thức lễ giỗ tổ

Vs niên trưởng Lê Văn Phúc

 

I.           Nhập đề

 

Theo truyền thống hàng năm, các phong trào Vovinam-Việt Võ Đạo trên thế giới đều tổ chức một buổi lễ giỗ tổ môn phái hoặc còn gọi là ngày lễ tưởng niệm cố võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc. 

 

Một buổi lễ thường được đi đôi với các khoá thi đẳng cấp, lễ thăng đai hoặc tổ chức các cuộc tranh giải hào hứng. Một truyền thống tuyệt đẹp, có ý nghĩa “uống nước, nhớ nguồn” để tưởng nhớ đến người đã khai phá ra môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo : Cố võ sư Nguyễn Lộc 

 

Ngoài ra nó còn biểu hiện sự ảnh hưởng của nền văn hoá Việt Nam, với tục lệ “thờ cúng ông bà”. Và một cách gián tiếp nói lên tình thần “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Rằng chúng ta luôn luôn tôn kính và tôn vinh vị thầy đã có công xây dựng môn phái. Một bộ môn văn hoá võ thuật mà chúng ta là những người đã và đang thừa hưởng di sản văn hoá đó. Một tục lệ đứng ngoài mọi tôn giáo hoặc mê tín, đã ghi sâu trong nền văn hoá của Việt Nam từ ngàn xưa. 

 

Truyền thống này, từ hơn 40 năm qua đã được các môn sinh, các phong trào Vovinam-Việt Võ Đạo trên thế giới, liên tục tổ chức hàng năm và đã trở thành một truyền thống quốc tế. Một đặc thái của Vovinam-Việt Võ Đạo mà các võ phái bạn như : Nhật Bản, Hàn quốc, Trung quốc... không có ! 

 

Tôi xin trân trọng ghi công các các võ sư và các lãnh đạo Vovinam-Việt Võ Đạo đã góp công xây dựng truyền thống này.  

 

II.         Các thay đổi đặc dị

 

Thế nhưng theo thời gian và nhất là trong thập niên vừa qua, truyền thống lễ giỗ tổ, bỗng trở thành lễ nhiều tổ ! Trên bàn tưởng niệm hoặc bàn thờ tổ, được để thêm hình các võ sư như : Trần Huy Phong, Lê Sáng, Mạnh Hoàng, Trịnh Ngọc Minh... tùy theo địa phương hoặc các quốc gia. 

 

Những thay đổi này tuy nhỏ và có tính cách địa phương, nhưng một cách gián tiếp nó đã biến dạng ý nghĩa ngày giỗ tổ làm mất sự thống nhất. Không những thế, nó còn đưa đến tình trạng hỗn loạn như : Để thêm hình võ sư nào ? Trên dưới ra sao ? Hình ảnh  : to nhỏ, đứng, ngồi, đen trắng, hình mầu... Vô tình biến bàn tưởng niệm thành nơi hỗn độn và mất thẩm mỹ. 

 

Tuy rằng các võ sư nói trên, là những vị có công rất lớn với môn phái, là những người đáng kính trọng và đáng tôn vinh. Nhưng ngày giỗ tổ của môn phái là ngày của sư tổ Nguyễn Lộc, chứ không phải là ngày của những võ sư khác. 

 

Ngày lễ Giáng sinh là ngày của chúa Giêsu chứ không phải là ngày của các Thánh ! Ngày tôn vinh tất cả các vị Thánh Kitô giáo là ngày 01 tháng 11 hàng năm, chứ không phải là ngày lễ giáng sinh ! 

 

III.      Đề nghị

 

Đề nghị đại hội kỳ 8 Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới, biểu quyết một quyết định nhằm thống nhất và khuyến cáo các thành viên về các hình thức nhân ngày lễ giỗ tổ môn phái hàng năm. 

 

1-    Chỉ để một tấm hình duy nhất là Vs sáng tổ Nguyễn Lộc. 

 

2-    Không thực hiện những nghi lễ tôn giáo như tụng kinh hoặc treo cờ như : cờ phật giáo, thiên chúa giáo hoặc các tôn giáo khác. 

 

3-    Những hình thức như : Thắp nhang và bái lậy là những hình thức tôn kính chứ không phải là những nghi lễ tôn giáo. 

 

4-    Tuyệt đối không mang mầu sắc chính trị, đảng phái hoặc tranh chấp chính kiến. Bởi môn phái Vovinam-việt Võ Đạo là một bộ môn văn hóa võ thuật, phi chính trị, phi tôn giáo và phi chủng tộc. 

 

5-    Diễn văn tiểu sử võ sư sáng tổ, thì có quyền nhắc đến công lao của các võ sư Chưởng môn : Lê Sáng, Trần Huy Phong hoặc các võ sư có công lớn với môn phái. Tùy theo sự thẩm dịnh riêng của mỗi phong trào 

 

 

 

Washington DC ngày 05 tháng 04-2016

 

VsNt Lê Văn Phúc


Nguyên Tắc Sinh Hoạt Đại Hội Thế Giới kỳ 8 - 2016

92-16-TTK- 12-06-2016

 

Nguyên Tắc Sinh Hoạt Đại Hội Vovinam-Việt Võ Đạo

 

Thế Giới kỳ 8 - 2016

 

Đại Hội Võ Sư và Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Thế Giới kỳ 8, năm nay, sẽ được tổ chức tại California-Hoa Kỳ vào các ngày 14 đến 17 tháng 7 – 2016. 

 

 • Ban tổ chức được đặt dưới sự điều động của Liên đoàn Vovinam-VVĐ Tây Hoa Kỳ.
 • Tất cả các chủ tịch liên đoàn quốc gia và võ sư từ trình độ chuẩn hồng đai trở lên, thành viên của HĐVS Vovinam-VVĐ thế giới đều được Ban tổ chức đài thọ trong các ngày đại hội. Xin xem danh sách các thành viên :
 • http://vovinamworldfederation.eu/vi/hoi-dong-vo-su-the-gioi/danh-sach-vs-the-gioi.html 

 

 • Chủ đề của đại hội : Từ Việt Võ Đạo đến Nhân Võ Đạo 

 

 • Thời điểm đại hội : Từ 14/07/2016 đến 17/07/2016 

 

 • Địa điểm đại hội :

Business Expo Center

1960 S. Anaheim Way, Anaheim, CA 92805 

Phone (714) 978-9000, Fax (714) 978-8189

website: http://www.businessexpocenter.com/

 • Địa điểm khách sạn :

Ramada Anaheim Convention Center Hotel

2141 South Harbor Blvd, Anaheim, CA 92802

Tel: (714) 971-3553 Fax: (714) 971-4609 

 • Ban tổ chức

Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Tây Hoa Kỳ

PO Box 262 367 San Diego, CA 92029 USA

Vs Nguyễn Văn Tâm : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel : +1(619).218.3493 (Viet/English)

Vs Bá Dương : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel +1 (909).434.4779 (Viet/ Français)

 

Vs Cúc : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel +1 (714).312.9706 (Viet)

 • Ngôn ngữ sử dụng

Ngôn ngữ chính thức của đại hội sẽ là : Việt, Anh và Pháp, sẽ được thông dịch song song giữa ba ngôn ngữ

 

Nghị trình đại hội Vovinam-VVĐ thế giới

 

Dưới đây là nghị trình tạm thời, đề nghị bởi Tổng thư ký  HĐVS/Thế giới và Chủ tịch TLĐ/TG. Tất cả các thành viên đại hội Vovinam-VVĐ thế giới đều có quyền bổ túc hoặc đề nghị, nhưng yêu cầu gửi về Vs Tổng thư ký trước 20 ngày khai mạc đại hội. 

Thứ 5 - 14/07/2016

-       12g00 – 14g00 : Đón tiếp các Giám khảo và Thí sinh

-       14g00 – 20g00 : Thi và trình luận án võ sư quốc tế 

Thứ 6 - 15/07/2016

-       07g30 – 08g00 : Đón tiếp các võ sư

-       08g00 – 08g30 : Đón tiếp các thân hữu và các Vs võ phái bạn

-       08g30: Khai mạc đại hội

   1. Nghi thức khai mạc và 1 phút mặc niệm các võ sư đã qua đời (Ban tổ chức – Vs Nguyễn Văn Tâm)
   2. Diễn văn của Vs Chủ tịch Thượng HĐVS/TG (Vs Ngô Hữu Liễn), chào mừcác quan khách và các thành viên tham dự - Tuyên bố khai mạc đại hội.
   3. Vs Tổng thư ký HĐVS/TG (Trần Nguyên Đạo). Giới thiệu Ban chủ toạ và thành phần các quốc gia tham dự.
   4. Vs Chủ tịch Ban chủ toạ, nhắc lại các nguyên tắc và cung cách sinh hoạt của đại hội
   5. Điều chỉnh nghị trình đại hội. Biểu quyết kết nạp/khai trừ các thành viên mới, theo danh sách công bố bởi Tổng thư ký HĐVS/TG
   6. Kiểm điểm số thành viên, phiếu ủy quyền và tổng số phiếu bầu cử

-       09g30 – 11g30 : Thảo luận, biểu quyết các đề nghị, dự án, tu chỉnh, đường hướng cho nhiệm kỳ 2016-2020 …

-       11g30 – 13g00 : Dùng cơm trưa


-       13g00 – 18g00 : Đại hội HĐVS/TG tiếp theo (không có thân hữu hoặc võ phái bạn) 


7.Thảo luận, biểu quyết các đề nghị, dự án, tu chỉnh, đường hướng cho nhiệm kỳ 2016-2020 (tiếp theo)

8.Nghỉ giải lao

9.Tổng thư ký HĐVS/TG báo cáo các sinh hoạt nhiệm kỳ 2012-2016 và trả lời các câu hỏi. Biểu quyết thông qua các báo cáo.

10.Bầu cử các thành viên lãnh đạo HĐVS/Thế giới.

11.Các tân thành viên HĐVS/TG biểu quyế: Tổng thư ký HĐVS/TG

12.Các tân thành viên HĐVS/Thế giới đề cử : Chủ tịch HĐVS/TG và Chủ tịch Thượng HĐVS/TG

13.Diễn văn của tân Tổng thư ký - Thông báo kết quả - Linh tinh - Kết thúc đại hội HĐVS/TG 

Thứ 7 - 16/07/2016 (Đại hội TLĐ/TG, không có báo chí và thân hữu)

-       07g30 – 08g00 : Đón tiếp các võ sư và các Chủ tịch liên đoàn quốc gia

-       08g00 – 11g30 : Đại hội Tổng Liên đoàn Vovinam-VVĐ/TG 


1.Diễn văn của Vs Chủ tịch TLĐ/TG, chào mừcác thành viên tham dự và tuyên bố khai mạc đại hội.

2.Vs Chủ tịch TLĐ/TG: Giới thiệu Ban chủ toạ.

3.Vs Chủ tịch Ban chủ toạ, nhắc lại các nguyên tắc và cung cách sinh hoạt của đại hội.

4.Điều chỉnh nghị trình đại hội. Biểu quyết kết nạp/Khai trừ các Liên đoàn hoặc các quốc gia thành viên mới.

5.Kiểm điểm số thành viên, phiếu ủy quyền và tổng số phiếu bầu cử.

6.Thảo luận, biểu quyết các đề nghị, dự án, tu chỉnh, đường hướng cho nhiệm kỳ 2016-2020.

7.Vs Chủ tịch TLĐ/TG báo cáo các sinh hoạt nhiệm kỳ 2012-2016 và trả lời các câu hỏi. Biểu quyết thông qua các báo cáo.

8.Bầu cử Chủ tịch TLĐ Vovinam-VVĐ thế giới.

9.Diễn văn của tân Chủ tịch TLĐ Vovinam-VVĐ thế giới - Giới thiệu tân Ban chấp hành - Linh tinh - Kết thúc đại hội TLĐ/TG. 


-       14g00 – 17g00 : Thi trung đẳng của Liên đoàn tây Hoa Kỳ 

Chủ nhật - 17/07/2016

-       08g00 – 08g30 : Đón tiếp các võ sư


-       08g30 – 09g00 : Đón tiếp báo chí, các cơ quan truyền thông, truyền thanh và các thân hữu.


Ø09g00


1.Diễn văn của Ban tổ chức (Vs Nguyễn Văn Tâm)

2.Vs Nguyễn Văn Cườ: Đại diện môn phái chào mừng : báo chí, các cơ quan truyền thông, truyền thanh và các thân hữu. Giới thiệu Ban chủ toạ và thành phần các quốc gia tham dự.

3.Trình bầy ý nghĩa và mục đích của đại hội. Sơ qua quá trình của 7 đại hội trước đây

4.Thông báo kết quả đại hội kỳ 8-: Các biểu quyết, đề án, tu chỉnh… và đường hướng của Vovinam-VVĐ cho nhiệm kỳ 2016-2020

5.Giới thiệu tân Ban lãnh đạo HĐVS/TG và Ban chấp hành TLĐ/TG.

6.Diễn văn của tân Tổng thư ký HĐVS/TG

7.Diễn văn của tân Chủ tịch TLĐ/TG

8.Thông báo kết quả trình luận án võ sư quốc tế và lễ thắt đai võ sư

9.Thông báo quyết định tân thăng võ sư - Lễ thắt đai.

10.Trả lời báo chí- Lễ bế mạc

11.Mời các báo chí, các cơ quan truyền thông, truyền thanh và các thân hữu dùng tiệc trà và chụp hình lưu niệm – Chia tay


 

Các Nguyên Tắc Chung

 

Các nguyên tắc sinh hoạt dưới đây là những tóm lược theo Nội Qui Sinh Hoạt của Hội Đồng Võ Sư Vovinam-VVĐ Thế Giới đã được biểu quyết từ ngày thành lập, năm 1996, và tu chỉnh cuối cùng nhân đại hội thế giới kỳ 7 tại Paris, ngày 28-05-2012 

 

Bản nội qui sinh hoạt này gồm 46 trang, chứa đựng rất nhiều “điều luật” và các chi tiết theo từng cơ chế. Chính vì thế Ban tổ chức (BTC) xin tóm tắt một số những điều luật chính, thành “Các Nguyên Tắc Chung” hầu tiết kiệm thời giờ cho quí thầy và hy vọng rằng, qua đó, các sinh hoạt của đại hội sẽ đạt được mạch lạc và nghiêm túc. Tuy nhiên nếu quí vị muốn xem nguyên văn Nội Qui Sinh Hoạt của HĐVS/TG thì xin vào:

http://vovinamworldfederation.eu/vi/hoi-dong-vo-su-the-gioi/van-ban-chinh-thuc-hdvstg/noi-qui-sinh-hoat-vovinam-vvd.html  

Sơ đồ hệ thống bầu cử

conseil maitre elit vn

 (*) : Hội đồng này trước đây gọi là « Ban Thường Trực Hội Đồng Võ Sư Thế Giới ». Sau tu chỉnh lần thứ hai thì được đổi là « Hội Đồng Võ Sư Lãnh Đạo Môn Phái ». Và sau tu chỉnh lần thứ ba thì được gọi là : « Hội Đồng Võ Sư Thế Giới » (HĐVS/TG).  Các thành viên lãnh đạo của hội đồng, nhiệm kỳ 2008-2012, được ấn định là 8 Vs. Gồm một Chủ tịch và 7 thành viên đắc cử, được chia ra gồm : một Phó Chủ tịch, một Tổng Thư ký và 5 thành viên.

fede elit vn

 Những nguyên tắc chung về : Bầu Cử - Đề Cử - Biểu Quyết - Ủy Quyền  

 1. 1.Nguyên tắc qui đị:  
 • Đại Hội Võ Sư Thế Giới được triệu tập bởi Tổng thư ký HĐVS/TG. 
 • Đại Hội TLĐ/TG do Chủ tịch TLĐ/TG triệu tập. 
 • Tổng số phiếu hiện diện và phiếu ủy quyền phải có trên 2 phần 3 (60% +1), trên tổng số phiếu của các thành viên Đại Hội VSTG hoặc cử tri đoàn của TLĐ/TG 
 1. 2.Nguyên tắc đa số tương đối được áp dụng cho việc bầu cử : 
 • Các thành viên HĐVS/TG ( các ứng cử viên cao phiếu nhất sẽ đắc cử) 
 • Chủ tịch Tổng liên đoàn thế giới (ứng cử viên cao phiếu nhất sẽ đắc cử) 
 1. 3.Nguyên tắc đa số quá bán (50%+1 trên tổng số phiếu) được áp dụng cho các việc : 
 • Biểu quyết các dự án như : Nội Qui, Qui Lệ, Qui Ước, cập nhật nhật hoá 10 điều tâm niệm, hệ thống đẳng cấp. . .
 • Các Vs xin gia nhập Đại Hội VSTG. 

4.Nguyên tắc bầu cử. 

 1. Nguyên tắc bỏ phiếu kín được áp dụng cho các trường hợp liên quan đến một cá nhân hoặc các chức vụ trong HĐVS/TG hoặc TLĐ/TG. 
 2. Nguyên tắc biểu quyết bằng cách "giơ tay", trong các trường hợp không liên quan đến một cá nhân. Nhưng phương pháp bỏ phiếu kín sẽ được áp dụng trong trường hợp có sự yêu cầu của ít nhất 3 võ sư. 
 3. Trong trường hợp đồng phiếu, thì phương pháp bắt thăm sẽ được áp dụng. 

5.Nguyên tắc ứng cử, và đề cử. 

 1. Tất cả các Vs thành viên chính thức của Đại Hội VSTG, đều có quyền ứng cử hoặc đề cử các ứng cử viên HĐVS/TG. (xem mẫu đơ: For_Master_8th Congress_Vovinam_VVD_2016) 
 2. Các Vs được đề cử, nếu hiện diện phải xác nhận sự đề cử này, nếu vắng mặt thì phải xác nhận trong phiếu ủy quyền. 
 3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký HĐVS/TG không được quyền kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch TLĐ/TG.
 4. Các Vs đắc cử thành viên HĐVS/TG (ngoại trừ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký) đều có quyền ứng cử chức vụ Chủ tịch TLĐ/TG hoặc sinh hoạt trong Ban chấp hành TLĐ/TG.
 5. Chủ tịch TLĐ/TG cũng có quyền ứng cử vào trong HĐVS/TG (ngoại trừ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký), nếu đương sự có tư cách thành viên trong Đại Hội VSTG .

6.Quyền đầu phiếu và sự ủy quyền của các thành viên Đại Hội VSTG. 

 1. Các Vs thành viên chính thức của Đại Hội VSTG, đều bình đẳng trước đại hội, mỗi người một phiếu.
 2. Các Vs thành viên chính thức đều có quyền :
  • Biểu quyết, phát biểu về tất cả mọi vấn đề theo Nghị trình của đại hội, nhưng phải tôn trọng thời gian phát biểu và được Chủ tọa đoàn cho phép phát biểu.
  • Đề nghị các dự án mới, hoặc yêu cầu thay đổi các qui chế sinh hoạt đã có trong Hội Đồng, nhưng phải gửi về Tổng thư ký HĐVS/TG, trước 20 ngày để đưa vào Nghị trình. 
 3. Tất cả các Vs thành viên vắng mặt có thể ủy quyền cho một Vs thành viên chính thức hiện diện trong đại hội. Theo tu chỉnh của đại hội 7, tháng 05-2012, thì các võ sư hiện diện chỉ được 5 phiếu ủy quyền tối đa.
 4. Các phiếu ủy quyền bằng điện thoại hoặc nhắn tin hoặc nói miệng đều không có giá trị. Phiếu ủy quyền chỉ có giá trị theo 3 phương thức sau đây. 
 • Phiếu Ủy Quyền (xem mẫu đơn : For_Master_8th Congress_Vovinam_VVD_2016 dành cho các võ sư và For President Federation_8th Congress_Vovinam_VVD_2016 : dành cho các chủ tịch Liên đoàn quốc gia )
 • Viết thư tay
 • Gửi bằng điện thư (Email) về Ban tổ chức hoặc Tổng thư ký HĐVS/TG. 

7.Quyền đầu phiếu và sự ủy quyền của Tổng liên đoàn thế giới (TLĐ/TG) 

 1. Các thành viên Cử tri đoàn gồm : 
 • Các thành viên lãnh đạo đắc cử trong HĐVS/TG : Mỗi người một phiếu.
 • Các Liên đoàn quốc gia được công nhận chính thức : Mỗi liên đoàn một phiếu.

 b.Các thành viên Cử tri đoàn có thể ủy quyền cho một nhân sự (võ sư hoặc môn sinh) hiện diện trong đại hội. 

c.Tất cả các nhân sự đại diện các Liên Đoàn và các Vs thành viên HĐVS/TG đều có quyền ứng cử và đề cử.

d.Phương thức bầu cử được áp dụng là : bỏ phiếu kín theo phương thức đa số tương đối.

 

Đại Hội Võ Sư và Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Thế Giới 

I.   Triệu Tập Đại Hội  

1-    Đại Hội phải được triệu tập trước 2 tháng ngày khai mạc đại hội : 

2-    Nghị trình tối thiểu của đại hội phải được công bố chính thức trước 1 tháng ngày khai mạc đại hội và phải theo thứ tự như sau : 

 • Tổng thư ký HĐVS/TG và Chủ tịch TLĐ/TG, đề cử chủ tọa đoàn, được chia ra như sau: 
 • Chủ tọa đại hội                           : Điều khiển đại hội
 • Phó chủ tọa                                : Phụ tá và thay thế nếu Chủ tọa vắng mặt.
 • Thư ký đại hội                            : Ghi chép và lập biên bản
 • Phó thư ký                                  : Ghi chép song song với Thư ký
 • 3 thành viên Chủ tọa đoàn         : Quyết định và góp ý kiến với Chủ tọa đoàn 
 • Điều chỉnh Nghị trình đại hội 
 • Tổng thư ký HĐVS/TG và Chủ tịch TLĐ/TG có nhiệm vụ báo cáo các thành quả và các sinh hoạt nhiệm kỳ đã qua (2012-2016) và trả lời các câu hỏi của các thành viên.
 • Biểu quyết thông qua các báo cáo.
 • Biểu quyết kết nạp các thành viên mới, theo danh sách công bố bởi Tổng thư ký HĐVS/TG.  

II. Tư cách thành viên HĐVS/TG  

1-    Các Vs thành viên chính thức gồm :  

Các Vs đã được công nhận qua các đại hội : 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2008 và 2012. Danh sách các Vs thành viên chính thức sẽ được công bố 1 tháng trước ngày đại hội bởi Vs Tổng thư ký HĐVS/TG.  

2-    Hợp thức hoá các thành viên mới dành cho :  

 1. Các tân Vs Chuẩn hồng đai, (mới thi lên đai), đang sinh hoạt trong hệ thống đã được công nhận bởi HĐVS/TG và TLĐ/TG.
 2. Danh sách các Vs này sẽ được công bố bởi Tổng thư ký HĐVS/TG và sẽ được đại hội biểu quyết thông qua. Yêu cầu các Vs lãnh đạo tại các quốc gia gửi danh sáxin hợp thức hoá cho các tân võ sư của quốc gia mình – thi từ năm 2012 đến nay - đến Vs Tổng thư ký để lập danh sách chính thức (xem mẫu đơn : For new master _8th Congress_Vovinam_VVD_2016)  

3-    Các võ sư xin gia nhập.  

 1. Dành cho các Vs có trình độ từ Chuẩn cao đẳng trở lên, chưa sinh hoạt hoặc chưa gia nhập hệ thống HĐVS/TG và TLĐ/TG.
 2. Đơn xin gia nhập và gửi về Tổng thư ký HĐVS/TG trước 15 ngày. (xem mẫu đơn : For_Request_New_Master_8th Congress_Vovinam_VVD_2016)
 3. Phải được giới thiệu ít nhất bởi hai võ sư thành viên chính thức trong Đại Hội HĐVS/TG.  

4-    Các nhân sự dự thính :  

 1. Gồm các Vs, môn sinh, các thân hữu, được mời bởi Ban tổ chức hoặc Tổng thư ký HĐVS/TG, hoặc Chủ tịch TLĐ/TG. 
 2. Các nhân sự này không có quyền biểu quyết và chỉ có quyền phát biểu nếu được Chủ tọa đoàn cho phép.  

III.      Diễn tiến bầu cử các thành viên lãnh đạo HĐVS/TG.  

1-    Nhân số các thành viên lãnh đạo :  

-          Nhân số các thành viên lãnh đạo trong HĐVS/TG sẽ được Tổng thư ký HĐVS/TG đề nghị trong mỗi đại hội thế giới, tùy theo nhu cầu và phải được Đại Hội HĐVS/TG chấp thuận theo phương pháp đa số quá bán.  

-          Nhân số các thành viên lãnh đạo nhiệm kỳ 2012-2016 là : 8 thành viên.  

2-    Tiến trình thành lập danh sách ứng cử viên :  

-          Kêu gọi và thành lập danh sách các ứng cử viên.(các võ sư xin ứng cử) 

-          Tiến trình đề cử (các võ sư đề cử các vs khác) 

-          Các Vs được đề cử, chấp nhận đề cử. 

-          Thành lập danh sách các ứng cử viên chính thức. (gồm các ứng cử viên và các đề cử viên)  

3-    Phương thức bầu cử :  

 1. Các Vs biểu quyết bằng cách viết tên các ứng cử viên vào phiếu biểu quyết của mình. Và có thể chọn từ 1 đến số lượng tối đa đã định hoặc bỏ phiếu trắng. 
 2. Các phiếu bất hợp lệ dành cho những trường hợp sau đây : Viết tên quá số lượng đã định, viết tên ngoài danh sách, gạch, xoá hoặc viết thêm bất cứ lời phê bình nào.
 3. Các ứng cử viên hoặc đề cử viên mỗi người có 10 phút để phát biểu và trả lời các câu hỏi.
 4. Các ứng cử viên cao phiếu nhất sẽ đắc cử vào HĐVS/TG. Trong trường hợp danh sách ứng cử viên ít hơn số lượng tối đa đã định, sự đắc cử chỉ được công nhận nếu ứng cử viên nào đạt được 40% tổng số phiếu +1 trở lên.
 5. Trong trường hợp hai ứng cử viên đồng phiếu vào hạng cuối cùng, thì phương thức bốc thăm sẽ được áp dụng để quyết định người đắc cử.
 6. Sau khi đắc cử, các thành viên HĐVS/TG họp kín và đề cử ra 4 người:  
 • Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký HĐVS/TG.
 • Chủ tịch Thượng hội đồng võ sư  

IV.      Tư cách thành viên và phương thức bầu cử chủ tịch TLĐ/TG  

1-    Các Liên Đoàn thành viên chính thức gồm : 

a.Các Liên đoàn quốc gia đã được công nhận từ đại hội 1996 đến nay, gồm 15 Liên Đoàn và 23 quốc gia với quyền biểu quyết như sau : 

Liên đoàn quốc gia sáng lập viên :  

1.Liên Đoàn Bỉ

2.Liên Đoàn Pháp

3.Liên Đoàn Đức

4.Liên Đoàn Thụy Sĩ

5.Liên Đoàn Úc Đại Lợi 

6 Liên đoàn quốc gia được công nhận từ năm 2001 đến 2008 : 

6.Liên Đoàn Gia Nã Đại

7.Vovinam-VVĐ Bạch Nga

8.Vovinam-VVĐ Ukraina

9.Vovinam-VVĐ Maroc

10.Liên Đoàn Senegal

11.Liên Đoàn MiềnTây Hoa Kỳ

12.Liên Đoàn Texas - Hoa Kỳ

13.Vovinam-VVĐ Tây Ban Nha

14.Liên Đoàn Burkina-Faso 

Liên đoàn quốc gia được công nhận từ năm 2008 đến 2016 : 

15.Vovinam-VVĐ Mali 

Phong trào quốc gia dự khuyết chưa có quyền biểu quyết : 

16.Vovinam-VVĐ Guinée

17.Vovinam-VVĐ Togo

18.Vovinam-VVD Côte d’Ivoire

19.Vovinam-VVĐ Liên Xô

20.Vovinam-VV Đ Ba Lan

21.Vovinam-VV Đ Mauritanie

22.Vovinam-VV Đ Niger

23.Vovinam-VV Đ Émirats Arabes Unis (Dubai)  

2-    Các Liên Đoàn xin gia nhập :  

Các Liên đoàn quốc gia xin gia nhập phải hội đủ các điều kiện sau đây :  

 1. Phải là một tổ chức có quyền hạn và có hệ thống tổ chức sinh hoạt trên tầm mức quốc gia như : Liên đoàn quốc gia, Ủy Ban Quốc Gia, Hiệp Hội Quốc Gia  . . .
 2. Phải hợp thức hóa về phương diện pháp lý trong quốc gia đang sinh hoạt
 3. TLĐ/TG chỉ công nhận một tổ chức Vovinam-VVĐ duy nhất trong một quốc gia, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt dành cho các quốc gia có một tầm mức địa lý to lớn như : Liên Xô, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại v.v.
 4. Phải có tối thiểu 5 võ đường và trên 200 môn sinh. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.
 5. Phải được Chủ tịch TLĐ/TG và Chủ tịch Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế (UBKTQT) công nhận.  

3-    Các tổ chức dự khuyết : 

 1. Dành cho các tổ chức Vovinam-VVĐ tại các quốc gia chưa đủ điều kiện để trở thành thành viên chính thức hoặc đang trong giai đoạn đang được cứu xét hồ sơ xin gia nhập.
 2. Các tổ chức này được gọi là : Văn phòng đ ại diện, đặt dưới quyền lãnh đạo trực tiếp của :  
 • Chủ tịch TLĐ/TG   : Về phương diện hành chánh
 • Chủ tịch UBKTQT (Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế) 

c.Các tổ chức dự khuyết, không có quyền biểu quyết, nhưng có thể tổ chức và sinh hoạt như một liên đoàn chính thức như : Tổ chức các kỳ thi lên đẳng cấp, giải vô đich toàn quốc v.v.v. Với điều kiện được sự chấp thuận và phải hợp lệ theo nội qui của TLĐ/TG.  

V.  Diễn tiến bầu cử Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Thế Giới.

1.Danh sách ứng cử viên : 

-          Kêu gọi và thành lập danh sách các ứng cử viên.

-          Tiến trình đề cử

-          Các Vs hoặc võ sinh được đề cử, chấp nhận sự đề cử.

-          Thành lập danh sách các ứng cử viên chính thức.(gồm các ứng cử viên và đề cử viên) 

2.Phương thức bầu cử : 

 1. Các ứng cử viên mỗi người có từ 5 đến 15 phút để phát biểu và trả lời các câu hỏi.
 2. Cử tri đoàn biểu quyết bằng cách viết tên ứng cử viên vào phiếu biểu quyết của mình. Và chỉ có quyền chọn một ứng cử viên duy nhất hoặc bỏ phiếu trắng.
 3. Các phiếu bất hợp lệ dành cho những trường hợp sau đây : Viết tên quá 1 người, viết tên ngoài danh sách, gạch, xoá hoặc viết thêm bất cứ lời phê bình nào.
 4. Ứng cử viên nào được cao phiếu nhất sẽ được đắc cử chủ tịch. Trong trường hợp chỉ có một ứng cử viên viên duy nhất, thì phải có trên 50% tổng số phiếu +1 mới được đắc cử.
 5. Trong trường hợp hai ứng cử viên dẫn đầu đồng phiếu, thì phải bắt thăm để phân định người đắc cử. 

3.Thành lập Ban chấp hành TLĐ/TG : 

 1. Tân Chủ tịch TLĐ/TG được toàn quyền tổ chức và chọn lựa các nhân sự để thành lập Ban chấp hành TLĐ/TG.
 2. Các Chủ tịch đương nhiệm các Liên đoàn quốc gia được qui định là Phó Chủ tịch, thành viên Ban chấp hành TLĐ/TG. 

1.Danh sách ứng cử viên :  

-          Kêu gọi và thành lập danh sách các ứng cử viên. 

-          Tiến trình đề cử 

-          Các Vs hoặc võ sinh được đề cử, chấp nhận sự đề cử. 

-          Thành lập danh sách các ứng cử viên chính thức.(gồm các ứng cử viên và đề cử viên)  

2.Phương thức bầu cử :  

 1. Các ứng cử viên mỗi người có từ 5 đến 15 phút để phát biểu và trả lời các câu hỏi.
 2. Cử tri đoàn biểu quyết bằng cách viết tên ứng cử viên vào phiếu biểu quyết của mình. Và chỉ có quyền chọn một ứng cử viên duy nhất hoặc bỏ phiếu trắng.
 3. Các phiếu bất hợp lệ dành cho những trường hợp sau đây : Viết tên quá 1 người, viết tên ngoài danh sách, gạch, xoá hoặc viết thêm bất cứ lời phê bình nào.
 4. Ứng cử viên nào được cao phiếu nhất sẽ được đắc cử chủ tịch. Trong trường hợp chỉ có một ứng cử viên viên duy nhất, thì phải có trên 50% tổng số phiếu +1 mới được đắc cử.
 5. Trong trường hợp hai ứng cử viên dẫn đầu đồng phiếu, thì phải bắt thăm để phân định người đắc cử.  

3.Thành lập Ban chấp hành TLĐ/TG :  

 1. Tân Chủ tịch TLĐ/TG được toàn quyền tổ chức và chọn lựa các nhân sự để thành lập Ban chấp hành TLĐ/TG.
 2. Các Chủ tịch đương nhiệm các Liên đoàn quốc gia được qui định là Phó Chủ tịch, thành viên Ban chấp hành TLĐ/TG.

Triệu Tập Đại Hội Thế Giới kỳ 8 - 2016

78-2015-TTK/VN- 21-07-2015

Triệu Tập Đại Hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới kỳ 8 – 2016

 • Chiếu theo Nội qui sinh hoạt, Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới.
 • Chiếu theo Qui lệ sinh hoạt, Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới. 

Chúng tôi trân trọng thông báo cùng toàn thể quí vị võ sư thành viên Hội đồng võ sư thế giới và các Chủ tịch Liên đoàn quốc gia : Đại hội võ sư và Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới kỳ 8 sẽ được tổ chức tại Bang California, Hoa Kỳ vào đầu tháng 7–2016, dưới trách nhiệm tổ chức của Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Tây Hoa Kỳ (Vovinam Viet Vo Dao Federation of Western United States) 

Kính thưa quí vị, 

Đại hội thế giới kỳ 8-2016 sẽ là một khúc quanh mới cho tổ chức của chúng ta trên toàn cầu. Bởi chúng ta sẽ bầu cử lại toàn bộ các nhân sự lãnh đạo của hệ thống Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới. 

Đây là một thời điểm đặc biệt, 4 năm một lần, để các võ sư và các đại biểu, được dịp đóng góp, kiến nghị, thay đổi, biểu quyết… các dự án, các đề nghị hoặc các qui ước quốc tế… hầu tiếp tục cải thiện cơ chế và hệ thống tổ chức của chúng ta. 

Ngoài ra còn là dịp để các võ sư trên thế giới, thi đẳng cấp, trình luận án hoặc được đề nghị tân thăng theo « Qui Ước Đẳng Cấp Quốc tế » mà chúng ta đã biểu quyết và thi hành từ nhiều năm qua. 

Nghị trình tổng quát Đại hội thế giới kỳ 8-2016 sẽ được chia ra như sau :

(Nghị trình chi tiết và nguyên tắc bầu cử sẽ gửi sau) 

Đại hội Hội đồng võ sư thế giới : 

 • Tổ chức thi và trình luận án võ sư quốc tế. Biểu quyết đề nghị Tấn phong
 • Báo cáo sinh hoạt của võ sư Tổng thư ký Hội đồng võ sư thế giới
 • Biểu quyết các thành viên mới hoặc loại trừ các thành viên vi phạm kỷ luật
 • Biểu quyết các dự án và các đề án tu chỉnh nội qui sinh hoạt Hội đồng võ sư thế giới.
 • Bầu cử các thành viên lãnh đạo Hội đồng võ sư thế giới nhiệm kỳ 2016-2020. 

Đại hội Tổng liên đoàn thế giới : 

 • Báo cáo sinh hoạt của Chủ tịch Tổng liên đoàn Thế giới.
 • Báo cáo thành quả các giải : 

  • Giải vô địch Âu Châu –Genève, Thụy Sĩ - 2012
  • Giải vô địch thế giới Vovinam-Việt Võ Đạo lần thứ 4 – Paris, Pháp-2014
  • Giải vô địch Phi Châu – Raba, Maroc 2015
  • Giải vô địch Âu Châu – Liège, Vương Quốc Bỉ-2016 

 • Biểu quyết loại trừ/xin gia nhập của các Liên đoàn thành viên.
 • Bầu cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới, nhiệm kỳ 2016-2020. 

Ban tổ chức đại hội được đặt dưới sự điều động của Liên đoàn Vovinam-VVĐ Tây Hoa Kỳ. Các kinh phí khách sạn, ẩm thực và di chuyển tại chỗ trong các ngày sinh hoạt của đại hội sẽ được Ban tổ chức đài thọ 

Kính chúc quí vị chuẩn bị đại hội thành công 

Paris, ngày 21-07-2015.

Tổng thư ký Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới,

Vs Trần Nguyên Đạo.

Chủ tịch Tổng liên đoàn Vovinam-VVĐ thế giới,

Vs Nguyễn Thế ThierryThông báo tổ chức đại hội Vovinam-VVĐ Thế giới kỳ 8

Thông báo

Đại hội Vovinam-VVĐ Thế giới kỳ 8

 

Kính thưa quí vị võ sư,

 

Các lãnh đạo Liên đoàn quốc gia

 

 Tiếp theo văn thư triệu tập đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới kỳ thứ VIII[1] ngày 21-07-2015. Chúng tôi xin trân trọng thông báo các chi tiết sau đây :

 

 

 

 • Chủ đề của đại hội : Từ Việt Võ Đạo đến Nhân Võ Đạo 

 

 • Thời điểm đại hội :

 

  • 14/07/2016 : Thi và trình luận án võ sư quốc tế (12g00 – 20g00) – Xin xem chi tiết văn thư thông báo của Hội đồng khảo thí quốc tế đính kèm (15/10/2015: Pháp-Anh-Việt)
  • 15/07/2016 : Khai mạc. Đại hội Hội đồng võ sư thế giới (07g30 – 17g00)
  • 16/07/2016 : Đại hội Tổng liên đoàn Vovinam-VVĐ thế giới (07g30 – 12g00)
  • 17/07/2016 : Bế mạc đại hội - lễ thăng đai (08g00 – 12g00) 

 

 • Địa điểm đại hội :

 

Business Expo Center

 

1960 S. Anaheim Way, Anaheim, CA 92805 

 

Phone (714) 978-9000, Fax (714) 978-8189

 

website: http://www.businessexpocenter.com/ 

 

 • Địa điểm khách sạn :

 

Ramada Anaheim Convention Center Hotel

 

2141 South Harbor Blvd, Anaheim, CA 92802

 

Tel: (714) 971-3553 Fax: (714) 971-4609

 

 • Ban tổ chức

 

Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Tây Hoa Kỳ

 

PO Box 262 367 San Diego, CA 92029 USA email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         Phone: +1.619.218.3493 

 

 • Ngôn ngữ sử dụng

 

Ngôn ngữ sử dụng chính thức trong đại hội : Việt, Anh và Pháp

 

Sẽ được thông dịch song song giữa ba ngôn ngữ

 

Kính thưa quí vị, 

 

Đại hội thế giới kỳ VIII-2016, sẽ là một khúc quanh mới cho tổ chức của chúng ta trên bình diện toàn cầu. Bởi chúng ta sẽ bầu lại toàn bộ các nhân sự lãnh đạo của hệ thống Vovinam-VVĐ thế giới. Đó là : 

 

 • Hội đồng võ sư Vovinam-VVĐ thế giới : Cơ quan lãnh đạo chuyên môn, đặc trách các vấn đề võ đạo, võ thuật, đai đẳng, thi cử, trình luận án… 

 

 • Tổng Liên đoàn Vovinam-VVĐ thế giới : Cơ quan lãnh đạo hành chánh và đại diện cho Môn phái về phương diện Pháp lý. Là cơ quan điều hành và gạch nối giữa các Liên đoàn quốc gia. 

 

Ngoài ra, đại hội thế giới kỳ VIII-2016 sẽ đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày thành lập hệ thống quốc tế của chúng ta (1996-Paris – 2016-California). 20 năm so với chiều dài lịch sử của nhân loại thì rất khiêm nhường, tương tự một thế võ trong rừng võ thuật. Nhưng đối với môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo, lại là những trang sử có ý nghĩa. Bởi nó chứng minh cụ thể cho sự bền vững và sự lớn mạnh của tập thể. Một cách trực tiếp thể hiện tinh thần dấn thân, tính tự nguyện, sự « bền gan tranh đấu »[2] và tinh thần đoàn kết cao của tất cả các võ sư trên thế giới. 

 

Thưa quý vị võ sư và các lãnh đạo quốc gia, 

 

Đại hội thế giới kỳ thứ 8 năm nay cũng là dịp để chúng ta xác định lý tưởng Vovinam-Việt Võ Đạo và lòng quyết tâm thực hiện sứ vụ : Phát huy nền văn hoá võ thuật Việt Nam, «xây dựng một thế hệ thanh niên toàn cầu để phục vụ cho một thế giới thái hoà»[3]. 

 

Đại hội 8, cũng là cơ hội để nói lên ý chí của tập thể : thực thi di huấn của cố võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc: "Không canh tân tức tụt hậu". Chính vì thế mục tiêu chính của đại hội sẽ là dịp để các võ sư và các đại biểu : đề nghị các dự án, hoặc các ý kiến mới, hầu tiếp tục cải tiến cơ chế và hệ thống quốc tế của chúng ta 

 

Xã hội loài người đã và đang cải cách liên tục trên nhiều lãnh vực như : văn hóa, khoa học, tư tưởng, y tế, xã hội, kỹ thuật… Điển hình là sự tiến bộ vượt bực của ngành khoa học kỹ thuật và luật pháp đã đưa con người đến gần nhau hơn, chỉ cần vài tiếng là chúng ta có thể gặp nhau tại Paris, New York, Dakar, Toronto, Sydney…  Sự tưng bừng của ngành khoa học điện toán đã xóa mờ biên giới giữa các quốc gia, chủng tộc, tôn giáo… Chỉ cần vài giây để gửi điện thư, hình ảnh, tư tưởng hoặc đàm thoại với bất cứ ai trên trái địa cầu này. Những tiến bộ trên là nền tảng của nền văn minh thế kỷ thứ 21, là một chứng minh cụ thể cho sự tiến bộ không ngừng của nhân loại. 

 

Môn phái chúng ta ngay trong những thời điểm phôi thai (1964) cũng đã ý thức được sự tiến bộ không ngừng của nhân loại, nên đã khai phá ra triết thuyết Vũ Trụ Quan Việt Võ Đạo với định lý Thường Dịch : « Tất cả mọi sự vật trên đời, đều biến đổi luôn luôn, không ngừng » [4] ! Chính vì thế hệ thống tổ chức Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới phải mạnh dạn bước vào quĩ đạo thăng tiến, phải thay đổi để phù hợp với chiều hướng tiến bộ của nhân loại. Nếu không, tổ chức của chúng ta sẽ tụt hậu, sẽ bị xã hội chê bai và sẽ bị đẩy vào quá khứ. 

 

Thế nhưng, thực tế và kinh nghiệm cũng cho thấy rằng, mỗi lần có sự thay đổi hoặc mỗi khi có một đề án mới, là sẽ có tranh cãi và bất đồng ý kiến. Đó là những thử thách cam go cần phải vượt qua, là giá phải trả của một tổ chức quốc tế đúng nghĩa. Xin hãy nâng cao tinh thần « Sáng suốt nhận định », « Tự kiểm », « Khiêm cung » và « Độ lượng » [5] để vượt qua những thử thách này. 

 

Vovinam-Việt Võ Đạo ngày nay đã biến dạng và trở thành đa chủng tộc, đa văn hóa, đa phong tục, đa ngôn ngữ… Nhưng Vovinam-Việt Võ Đạo vẫn là một đại gia đình. Vậy trong đại hội 2016 này, tôi kêu gọi quý vị võ sư, các chủ tịch liên đoàn quốc gia, các đại diện, hãy hăng say đóng góp trong tinh thần xây dựng để đại gia đình Vovinam-Việt Võ Đạo chúng ta mỗi ngày được thêm vững mạnh và có ý nghĩa trong tâm hồn của các môn sinh trên thế giới. 

 

Vovinam-Việt Võ Đạo khởi đầu được thành lập tại Việt Nam và do người Việt Nam sáng tạo. Nhưng ngày nay đã trở thành di sản của cộng đồng nhân loại. Ý thức được như vậy, chúng ta sẽ có đồng thuận trong tiến trình sinh hoạt của đại hội kỳ 8 này. Xin trích những lời trao đổi của võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc với các môn đệ thân cận : « các chú phải thay đổi lề lối làm việc cho thích ứng với mọi hoàn cảnh, tân tiến mọi tổ chức để môn phái sau này khoa học hơn, mới mẻ hơn. Nếu các chú thấy điều anh làm chưa hoàn mỹ, thì có bổn phận sửa đổi cho tốt đẹp hơn. Phương pháp anh áp dụng còn thiếu xót thì các chú phải thay đổi cho hoàn bị hơn… » (trích Đặc san 1971 Saigon) 

 

Trên tinh thần đó, xin quí thầy và quí lãnh đạo hãy mạnh dạn đóng góp. Hãy đầu tư trí tuệ cho Vovinam-Việt Võ Đạo bằng nhưng hành động như : đề nghị những cải cách, thành lập các dự án, bổ sung các qui luật, tu chỉnh những điều lệ, đệ trình luận án… để đưa đại hội kỳ 8 của chúng ta đạt được thành công rực rỡ trong sứ vụ canh tân. Có được như thế, thì một cách gián tiếp chúng ta sẽ viết thêm một trang sử mới cho môn phái và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập hệ thống tổ chức quốc tế của chúng ta mới có ý nghĩa. 

 

Ban Tổ Chức đại hội sẽ được đặt dưới sự điều động của Hội đồng võ sư và Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới cùng với sự hỗ trợ tích cực của Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Tây Hoa Kỳ. Ban tổ chức sẽ đài thọ kinh phí khách sạn và ẩm thực cho các võ sư thành viên Hội đồng võ sư thế giới và các Chủ tịch Liên đoàn quốc gia trong các ngày đại hội. 

 

Trong những ngày sắp tới, chúng tôi sẽ gửi đến quí vị chương trình chi tiết, các qui luật bầu cử và ứng cử của nhiệm kỳ 2016-2020 cũng như các phương pháp biểu quyết các dự án. 

 

Kính chúc quí vị vạn đại thành công, thật nhiều sức khoẻ, tinh thần minh mẫn và sửa soạn đại hội tốt đẹp. 

 

Tổng thư ký, Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới

 

Vs Trần Nguyên Đạo

 [1] : Đại hội kỳ 1 : 1996-Paris, Kỳ 2 : 1998-Houston, Kỳ 3 : 2000-California, Kỳ 4 : 2002-Paris, Kỳ 5 : 2004-Houston, Kỳ 6 : 2008-Paris, Kỳ 7 : 2012-Paris và kỳ 8 : 2016-California

[2] : Điều Tâm niệm số 8

[3] : Điều Tâm niệm số 2

[4] : Vũ trụ quan, Nhân sinh quan Việt Võ Đạo - Tủ sách Việt võ đạo 1971.

[5] : Điều tâm niệm số 8 và 9


Chuyên mục phụ

 • Thông tin
 • Thi cử
 • Hồ sơ
 • Các Đề Án Tu Chỉnh nhân Đại Hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới kỳ 7

  Một tổ chức quốc tế như chúng ta mà không có những thay đổi hoặc những cải cách thì sẽ là một tổ chức dậm chân tại chỗ và không có tương lai.

  Chính vì thế, những thay đổi như : Nội qui sinh hoạt, qui ước quốc tế, qui luật điều hành … Các đề nghị cải cách như : Chương trình huấn luyện, chương trình võ đạo, chương trình thi … vốn là những sinh hoạt cần thiết và đồng thời là trọng trách của các võ sư thành viên Hội Đồng Võ Sư Thế Giới.

  Theo Chương I, Điều 4.4, Nội Qui Sinh Hoạt Hội Đồng Võ sư Thế Giới thì : « Tất cả các võ sư thành viên đều có quyền đề nghị các dự án, thay đổi các điều, khoản, trong tất cả các qui chế sinh hoạt của hội đồng. Nhưng phải gửi trước 2 (hai) tháng về Tổng Thư ký HĐVS/TG để đưa vào nghị trình. »