Các Liên Đoàn Quốc Gia

Các Liên Đoàn Quốc Gia đã được công nhận từ đại hội 1996 đến nay, gồm 13 Liên Đoàn và 19 quốc gia với quyền biểu quyết.

Liên Đoàn Quốc Gia sáng lập viên :

        1.    Liên Đoàn Bỉ
        2.    Liên Đoàn Pháp
        3.    Liên Đoàn Đức
        4.    Liên Đoàn Thụy Sĩ
        5.    Liên Đoàn Úc Đại Lợi

Liên Đoàn Quốc Gia được công nhận từ năm 2001 đến 2008 :

        6.    Liên Đoàn Gia Nã Đại
        7.    Vovinam-VVĐ Bạch Nga
        8.    Vovinam-VVĐ Ukraina
        9.    Vovinam-VVĐ Maroc
        10.   Liên Đoàn Senegal
        11.   Liên Đoàn MiềnTây Hoa Kỳ
        12.   Liên Đoàn Texas - Hoa Kỳ
        13.   Vovinam-VVĐ Tây Ban Nha
        14.   Liên Đoàn Burkina-Faso

Phong trào quốc gia dự khuyết chưa có quyền biểu quyết :

        15.   Vovinam-VVĐ Guinée
        16.   Vovinam-VVĐ Togo
        17.   Vovinam-VVD Côte d’Ivoire
        18.   Vovinam-VVĐ Mali
        19.   Vovinam-VVĐ Liên Xô

This page is under construction

Cette page est en cours de construction

Trang web đang được xây dựng

LIEU DU GYMNASE - PLACE OF THE GYMNASIUM - ĐỊA CHỈ SÂN NHÀ THI ĐẤU

  • Gymnase Roger-Boisrame, 85 av Charles Rouxel, 77340 Pontault-Combault - France.

  • Agrandir le plan

  • Salle de sport du collège Monthéty - 29/31 rue de Monthéty – 77340 Pontault-Combault - France.

  • Agrandir le plan


VOTRE HÔTEL TROIS ÉTOILES - YOUR HOTEL - KHÁCH SẠN 3 SAO

Saphir Hôtel *** (http://www.saphir-hotel.fr/)

114 rue des Berchères, 77340 Pontault-Combault - France

Tel : + 33 (0)1 64 43 45 47 - Fax : +33 (0)1 64 40 52 43

 

  Tên / Nom / Name
Email Tél

Ban Tổ Chức

Organisation

Organization

TRAN Antonella This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tél : (+33) 1 64 43 98 62
Mob: (+33) 6 87 20 47 83

Ban Tổ Chức

Organisation

Organization

HOANG Viet This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob: (+33) 6 34 60 4 246

Tranh Giải

Compétition

Competition

GUERRIB Amar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob: (+33) 6 27 62 28 13

Thi đẳng cấp

Passage de grades

Passage of ranks

ROUQUETTE Christophe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob: (+33) 6 85 80 16 17

Trình Luận Án

Thèse de Maître

Master's Thesis presentation

HA Kim Khanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob: (+33) 6 80 57 63 43

Tổng quát

Général

General

TRAN Nguyen Dao This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob: (+33) 6 09 95 20 00