HỆ THỐNG ĐẲNG CẤP CHÍNH THỨC VOVINAM-VIỆT VÕ ĐẠO THẾ GIỚI


Được điều chỉnh lần thứ 1 nhân đại hội thế giới kỳ 6 – Tháng 05 năm 2008 tại Paris, Pháp

Được điều chỉnh lần thứ 2 nhân đại hội thế giới kỳ 7 – Tháng 05 năm 2012 tại Paris, Pháp

 

logo vovinam vvd officiel 80x120


htdc vovinam vvd 2012 VN new