Tổng Kết Giải Vô Địch Thế Giới 2010 – Đức

Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế xin gửi đến các võ sư, các lãnh đạo, các huấn luyện viên và môn sinh các cấp, bản tin tóm lược giải vô địch thế giới Vovinam-Việt Võ Đạo lần thứ 3, được tổ chức vào các ngày 25 đến 29 tháng 08-2010 do Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Cộng Hoà Liên Bang Đức tổ chức.

All Participant Liên tiếp trong bốn ngày đại hội thế giới, hàng trăm môn sinh Vovinam-Việt Võ Đạo khắp thế giới đã dồn dập đổ về Cộng Hòa Liên Bang Đức tham dự giải vô địch lần thứ 3. Cũng xin nhắc lại, các giải vô địch thế giới chỉ được tổ chức 4 năm một lần như các giải Olympic thế giới :

  • Lần thứ nhất : Paris – 2002 (Pháp)
  • Lần thứ hai   : Alger – 2006 (Algeria)
  • Lần thứ ba    : Sundern-Hachen–2010 (Đức)
  • Chính vì thế giải vô địch có một tầm mức quan trọng đối với các thí sinh trên thế giới, bởi nếu đoạt được giải thì sẽ mang « thành tích » kéo dài đến 4 năm và nếu thất bại thì cũng phải đợi 4 năm sau mới có được niềm hy vọng mới.

Vovinam-Việt Võ Đạo vốn là một kết tinh của nền võ học Việt Nam, trải dài qua nhiều thiên niên kỷ, đã biết biểu dương các giá trị phổ cập, vượt qua được các trở ngại địa lý, văn hoá và biên giới, truyền bá khắp năm châu, cống hiến cho nhân loại nền tinh hoa võ học Việt Nam.

Giải vô địch thế giới kỳ 3 tại Đức là một chứng minh cụ thể. Đại hội đã qui tụ được : 400 thí sinh40 võ sư quốc tế, đại diện cho 13 Liên đoàn quốc gia, gồm : Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Pháp, Tây Ban Nha, Bạch Nga, Ukraina, Liên Xô, Senegal, Côte d’Ivoire, Burkina-Faso, Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi.

Đây là hãnh diện chung, một dấu hiệu hùng hồn sự mến chuộng của quốc tế đối với nền võ thuật Việt Nam. Thành phần lãnh đạo giải vô địch thế giới được chia ra như sau :

  • Vs Niên trưởng Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Thượng Hội Đồng Võ Sư, đại diện Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới.
  • Vs Nguyễn Thế Thierry, Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Thế Giới, Chủ tọa đại hội.
  • Vs Lê Công Danh, Chủ tịch Ủy Ban Khảo Thí Quốc Tế, Chủ tịch Hội Đồng Khảo Thí.
  • Vs Trần Nguyên Đạo, Tổng thư ký, Hội Đồng Võ Sư Thế Giới, Giám đốc kỹ thuật giải vô địch.
  • Vs Nguyễn Tiến Hội, sáng lập viên Vovinam-VVĐ Đức, phụ tá Giám đốc kỹ thuật giải vô địch.
  • Vs Schwerdtmann Jürgen, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam-VVĐ Đức, Trưởng ban tổ chức.

 All Masters

Hẹn tái ngộ World Cup Paris 2014 !