Thư Chúc Tết 2013 của Vs Vũ Kim Trọng/ Việt Nam

Vovinam VietVoDao

Trọng kính quý thầy niên trưởng,

Chư vị võ sư lãnh đạo các phong trào, các trung tâm, các liên đoàn và tổng liên đoàn VVN-VVĐ Thế Giới,

Nhân dịp Tết Quý Tỵ chúng tôi xin kính chúc đến quý thầy, quý võ sư:

TÂN NIÊN TÂN PHÚC TÂN TRI KỶ

VẠN LỘC VẠN TÀI VẠN AN VUI.

Cung chúc.
Gia đình Vũ Kim Trọng