vovinam-vvd hdvstg tldtg

logo vovinam vvd officiel 80x120

Wishes 2014 - Voeux 2014

http://vovinamworldfederation.com

[English]
On behalf of the World Council of Masters and of the World Federation of Vovinam VietVoDao, we wish you success and health in this New Year 2014, for you and your family.

vovinam-vvd-wishes-2014[Français]
Au nom du Conseil Mondial des Maîtres et de la Fédération Mondiale de Vovinam-VietVoDao, nous vous adressons, ainsi qu’à votre famille, nos vœux les plus chaleureux et les plus Fraternels pour une bonne et heureuse année 2014.

[Việt Nam]
Nhân danh Hội Đồng Võ Sư và Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới, chúng tôi xin gửi đến quí vị cùng gia đình, lời chúc nồng nhiệt và thân ái nhất cho năm 2014 trong tốt đẹp và hạnh phúc.

[España]
En nombre del Consejo Mundial de los Maestros y en nombre de la Federación Mundial de Vovinam VietVoDao, les deseamos a todos y a vuestras familias un feliz año nuevo 2014.

[Italiano]
In nome del Consiglio dei  Maestri Mondiale e della Federazione Mondiale di Vovinam-VietVoDao, vogliate ricevere e trasmettere alle vostre famiglie i nostri più sinceri auguri di Buon Anno 2014.

[Russian]
От лица Всемирной Федерации мастеров и Всемирной Федерации Vovinam VietVoDao, мы желаем Вам и вашим близким  успеха и здоровья  в новом 2014 году

[Arabe]
wishes arab 2014

 

 

باسم المجلس العالمي للأساتذة و باسم الاتحادية العالمية للفوفينام- فيات فوداو ،يسرنا أن نتقدم إلى سيادتكم و كذا عائلتكم بأحر التهاني الأخوية بمناسبة حلول السنة الجديدة 2014 متمنين لكم عام سعيد.