Chúc Mừng Năm Mới 2014 -  Bà Nguyễn Lộc và Vs Nguyễn Chính

 Madame NguyenLoc 150 master NguyenChinh 150

logo vovinam vvd officiel 80x120

http://vovinamworldfederation.com

 

Năm 2014 đang nhanh chóng đến gần. Cá nhân tôi và thay mặt cho gia đình bà quả phụ Nguyễn Lộc, thân chúc những điếu tốt đẹp nhất và một năm mới tràn đầy hạnh phúc.

Cầu chúc cho năm mới mang lại sức khoẻ, thịnh vượng và bình an đến toàn thể đại gia đình Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.

Võ sư Nguyễn Chính & Bà Nguyễn Lộc


With 2014 fast approaching! Myself and on behalf of the family Mrs. Nguyen Loc, we bring the warmest wishes for happiness and full.

To the great family of World Vovinam VVD, the new year is a year of health, prosperity and peace for all.

Master NGUYEN Chinh & Mrs. NGUYEN Lôc


2014  arrive à grand pas ! Au nom de toute la famille de madame NGUYEN Loc et en mon nom personnel, nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux de bonheur et de plénitude.

A la grande famille du Vovinam-VVD Mondial, que la nouvelle l'année soit une année de santé, de prospérité et de paix pour tous.

Maître NGUYEN Chinh & Madame NGUYEN Lôc

 

 

 

باسم المجلس العالمي للأساتذة و باسم الاتحادية العالمية للفوفينام- فيات فوداو ،يسرنا أن نتقدم إلى سيادتكم و كذا عائلتكم بأحر التهاني الأخوية بمناسبة حلول السنة الجديدة 2014 متمنين لكم عام سعيد.