Thượng Hội Đồng Võ Sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới

Le Suprême Conseil des Maîtres - The Supreme Council of Masters

logo vovinam vvd officiel 80x120

http://vovinamworldfederation.com

 

Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm 2014.
Rằng sự quyết tâm và tính năng động luôn là trọng tâm cho mọi hành động để mọi dự án đều đạt thành công tốt đẹp.

TM. THĐVS Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới.
VsNT Ngô Hữu Liễn

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2014. Que dynamisme et détermination soient au cœur de vos actes dans la réalisation de vos projets.

Maître NGO Huu Lien
Président du Suprême Conseil des Maîtres

Best wishes for this New Year 2014. Dynamism and determination that are at the heart of your actions in the realization of your projects.

Master NGO Huu Lien
Chairman of the Supreme Council of Masters

globe-drapeau

 

 

باسم المجلس العالمي للأساتذة و باسم الاتحادية العالمية للفوفينام- فيات فوداو ،يسرنا أن نتقدم إلى سيادتكم و كذا عائلتكم بأحر التهاني الأخوية بمناسبة حلول السنة الجديدة 2014 متمنين لكم عام سعيد.