Federation Vovinam VietVoDao France
Fédération Vovinam VietVoDao France
Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Pháp


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/225px-Flag_of_France.svg.png  logo vovinam vvd officiel 80x120

 
Toàn thể Môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo thân mến,

Kính thưa quí thầy, các chuyên gia, các huấn luyện viên và các lãnh đạo phong trào của Môn phái.
Cho dù bạn đang ở Pháp hoặc một nơi nào trên thế giới,
Cho dù bạn là thành viên của Liên đoàn của chúng tôi hay không,
Chúc các bạn bình an và hạnh phúc. Tự do tư tưởng và phục vụ cho Vovinam của chúng ta

Philippe Miesch, Chủ tịch Liên đoàn


A tous les pratiquants de Vovinam Viet Vo Dao

Très chers maîtres, experts, enseignants, dirigeants de notre mouvement
Que vous soyez en France ou dans une autre partie du monde,
Que vous fassiez partie de notre fédération ou non,
Je vous souhaite paix et bonheur, liberté de penser et d’agir pour notre Vovinam.

Philippe Miesch, Président fédéral

 

To all practitioners Vovinam Viet Vo Dao

Dear masters, experts, teachers, leaders of our movement
Whether you are in France or in another part of the world,
Whether you are part of our federation or not,
I wish you peace and happiness, freedom to think and act for our Vovinam.

Philippe Miesch, Federal President

 

 

باسم المجلس العالمي للأساتذة و باسم الاتحادية العالمية للفوفينام- فيات فوداو ،يسرنا أن نتقدم إلى سيادتكم و كذا عائلتكم بأحر التهاني الأخوية بمناسبة حلول السنة الجديدة 2014 متمنين لكم عام سعيد.