Những Ngôi Sao Sáng Vovinam - Việt Võ Đạo

Lược Sử Cố Võ Sư Lê Sáng (1920 - 2010) (old)

vovinam-daichuongmon


vs-lesang-1988- Võ sư Lê Sáng sinh năm 1920, gia nhập môn phái năm 1940 tại Hà Nội Việt Nam.
- Nhiệm lãnh trọng trách Chưởng môn từ năm 1964 đến 1986 và từ năm 1990 cho đến ngày ông qua đời.
- Ông qua đời ngày 27/09/2010 tại Việt Nam, hưởng thọ 90 tuổi.

Sinh thời

Ông Lê Sáng chào đời vào mùa thu năm 1920 tại Hà Nội, Việt Nam trong một gia đình có nề nếp Nho Giáo phía Nội và Công Giáo phía Ngoại. Ông là trưởng nam trong một gia đình có hai em gái. Cá nhân ông chưa bao giờ lập gia đình vì ông muốn cống hiến cả cuộc đời cho môn phái.

Năm 20 tuổi, qua một cơn bạo bịnh ông tê liệt cả người và sau một năm chữa trị, ông phục hồi sức khoẻ nhưng vẫn không đi đứng bình thường, theo lời khuyên của gia đình ông tìm thầy học võ. Duyên may đưa ông đến tập Vovinam cùng với hai bạn là Đặng Bảy và Đặng Bỉnh tại trường Sư phạm Hà Nội do võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc (1912-1960) giảng huấn.

Xem tiếp

Lược Sử Cố Võ Sư Lê Sáng (1920 - 2010) (old)

vovinam-daichuongmon


vs-lesang-1988- Võ sư Lê Sáng sinh năm 1920, gia nhập môn phái năm 1940 tại Hà Nội Việt Nam.
- Nhiệm lãnh trọng trách Chưởng môn từ năm 1964 đến 1986 và từ năm 1990 cho đến ngày ông qua đời.
- Ông qua đời ngày 27/09/2010 tại Việt Nam, hưởng thọ 90 tuổi.

Sinh thời

Ông Lê Sáng chào đời vào mùa thu năm 1920 tại Hà Nội, Việt Nam trong một gia đình có nề nếp Nho Giáo phía Nội và Công Giáo phía Ngoại. Ông là trưởng nam trong một gia đình có hai em gái. Cá nhân ông chưa bao giờ lập gia đình vì ông muốn cống hiến cả cuộc đời cho môn phái.

Năm 20 tuổi, qua một cơn bạo bịnh ông tê liệt cả người và sau một năm chữa trị, ông phục hồi sức khoẻ nhưng vẫn không đi đứng bình thường, theo lời khuyên của gia đình ông tìm thầy học võ. Duyên may đưa ông đến tập Vovinam cùng với hai bạn là Đặng Bảy và Đặng Bỉnh tại trường Sư phạm Hà Nội do võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc (1912-1960) giảng huấn.

Xem tiếp