Thông báo công nhận Đẳng cấp

 

titre vovinam vvd1 officiel  350x35

vovinam-vvd hdvstg tldtglogo vovinam vvd officiel 80x120               

Ref : 146-24-TTK/VN_30-01-2024

 

 

 

Thông báo công nhận Đẳng cấp

 

-       Chiếu theo Nội qui Sinh hoạt của Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới, thành lập nhân Đại hội thế giới lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 08-1996 tại Paris – Pháp, tu chỉnh lần thứ 5 vào tháng 07-2016, nhân Đại hội thế giới lần thứ 8 tại California - Hoa kỳ, 

-       Chiếu theo Qui Ước Đẳng Cấp Quốc Tế, Chương I, qui định việc cấp phát và công nhận đẳng cấp quốc tế, 

-       Chiếu theo quyết định của Võ sư Nguyễn Tiến Hội, Chủ Tịch Ủy Ban Khảo Thí Quốc Tế về việc thành lập Hội Đồng Giám Khảo Quốc tế, số 24-23-CT/UBKThiQT_VN, ngày 10/06/2023, 

-       Chiếu theo biên bản kết quả khoá thi trình độ Hồng đai và Chuẩn Hồng Đai, do Viện Khoa Học Huấn luyện Võ thuật Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 12 tháng 08-2023,

 

Hội Đồng Võ Sư Thế Giới và Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới

trân trọng thông báo : 

Điều I : Kết quả khoá thi trình độ Chuẩn Hồng Đai 

Các võ sư sau đây trúng tuyển trình độ Chuẩn Hồng Đai, tương đương Huyền Đai đệ tứ đẳng quốc tế.

 

Tên
Đơn vị
Đẳng cấp

1

Ngô Ngọc Thụy

Hà Nội

Chuẩn Hồng Đai

2

Vũ Văn Khôi

Hà Nội

Chuẩn Hồng Đai

3

Nguyễn Kiều Hưng

Thái Nguyên

Chuẩn Hồng Đai

4

Đàm Quyết Tiến

Vĩnh Phúc

Chuẩn Hồng Đai

5

Nguyễn Đình Tưởng

Hà Nội

Chuẩn Hồng Đai

6

Hoàng Văn Sơn

Lạng Sơn

Chuẩn Hồng Đai

7

Vũ Trọng Phóng

Thái Bình

Chuẩn Hồng Đai

8

Nguyễn Như Hoà Bắc

Bắc Ninh

Chuẩn Hồng Đai

9

Phạm Văn Đô

Hà Nội

Chuẩn Hồng Đai

10

Nguyễn Minh Sơn

Hà Tĩnh

Chuẩn Hồng Đai

11

Nguyễn Như Hiệp

Bắc Ninh

Chuẩn Hồng Đai

12

Đẵng Xuân Biên

Thái Nguyên

Chuẩn Hồng Đai

13

Nguyễn Văn Hiệp (A)

Hưng Nguyên

Chuẩn Hồng Đai

14

Vũ Xuân Huỳnh

Hải Dương

Chuẩn Hồng Đai

15

Đặng Phúc Xuân

Tuyên Quang

Chuẩn Hồng Đai

16

Nguyễn Thế Danh

Bình Định

Chuẩn Hồng Đai

17

Trần Thị Hương

Long An

Chuẩn Hồng Đai

18

Nguyên Văn Hiệp (B)

Hà Nội

Chuẩn Hồng Đai

19

Nguyễn Quang Đạo

Bắc Ninh

Chuẩn Hồng Đai

20

Nguyễn Như Hào

Bác Ninh

Chuẩn Hồng Đai

21

Trịnh Phú Sơn

Nam Định

Chuẩn Hồng Đai

22

Nguyễn Quang Minh

Yên Bái

Chuẩn Hồng Đai

23

Masko Aleksandr

Москва (Moscow)

Chuẩn Hồng Đai

24

Tereshchenko Viacheslav

Москва (Moscow)

Chuẩn Hồng Đai

 

 Điều II : Kết quả khoá thi trình độ Hồng đai nhất cấp 

Các võ sư sau đây trúng tuyển trình độ Hồng đai nhất cấp, tương đương Huyền Đai đệ ngũ đẳng quốc tế.

 

Tên
Đơn vị
Đẳng cấp

1

Dương Như Thế

Hà Nội

Hồng Đai I

2

Trần Thanh Quang

Hà Nội

Hồng Đai I

3

Trần Văn Ngân

Nam Định

Hồng Đai I

4

Phạm Văn Thân

Ninh Bình

Hồng Đai I

  

Điều III : Thành phần Hội Đồng Giám Khảo Quốc tế được chia ra như sau : 

Chánh Chủ Khảo

Vs. Phạm Quang Long

Ban Giám Khảo

Vs. Văn Chu Đồng, Truơng Quang An, Bùi Mạnh Thuyết, Châu Minh Hay

Ban giám sát Quốc tế

Vs. Trần Nguyên Đạo, Miesch Philippe, Guerrib Amar, TK Kevin.

  

Điều IV : 

-       Yêu cầu các Liên Đoàn, các Hội Đồng Võ Sư Quốc Gia, thi hành quyết định này theo Điều1 và Điều 12 Qui Ước Đẳng Cấp Quốc Tế.

-       Yêu cầu Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế thực hiện các bằng đẳng cấp quốc tế, nếu các đương sự có nhu cầu.

 

Paris - Pháp, 30/01/2024

 

Tổng Thư ký Hội đồng Võ sư Thế giới

Vs. Hà Kim Khánh

 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới

VsNt. Nguyễn Thế Thierry

 

Bản sao kính gửi :

-        Thượng Hội Đồng Võ Sư Vovinam-VVĐ Thế Giới.

-        Hội Đồng Võ Sư Thế Giới.

-        Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế.

-        Ủy Ban Khảo Thí Quốc Tế.

-        Các Hội Đồng Võ Sư và các Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Quốc Gia.

-        Các thí sinh trúng tuyển.